[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/af/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * af language file
  4  *
  5  * This file was initially built by fetching translations from other
  6  * Wiki projects. See the @url lines below. Additional translations
  7  * and fixes where done for DokuWiki by the people mentioned in the
  8  * lines starting with @author
  9  *
 10  * @url http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/trunk/phase3/languages/messages/MessagesAf.php?view=co
 11  */
 12 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 13 $lang['direction']       = 'ltr';
 14 $lang['btn_edit']       = 'Wysig hierdie bladsy';
 15 $lang['btn_source']      = 'Bekyk bronteks';
 16 $lang['btn_search']      = 'Soek';
 17 $lang['btn_preview']      = 'Voorskou';
 18 $lang['btn_revs']       = 'geskiedenis';
 19 $lang['btn_recent']      = 'Onlangse wysigings';
 20 $lang['btn_cancel']      = 'Kanselleer';
 21 $lang['btn_secedit']      = 'Wysig';
 22 $lang['btn_login']       = 'Teken in';
 23 $lang['btn_logout']      = 'Teken uit';
 24 $lang['btn_back']       = 'Terug';
 25 $lang['btn_backlink']     = 'Wat skakel hierheen';
 26 $lang['btn_subscribe']     = 'Hou bladsy dop';
 27 $lang['btn_register']     = 'Skep gerus \'n rekening';
 28 $lang['loggedinas']      = 'Ingeteken as:';
 29 $lang['user']         = 'Gebruikernaam';
 30 $lang['pass']         = 'Wagwoord';
 31 $lang['newpass']        = 'Nuive wagwoord';
 32 $lang['oldpass']        = 'Ou wagwoord';
 33 $lang['passchk']        = 'Herhaal wagwoord';
 34 $lang['remember']       = 'Onthou my wagwoord oor sessies';
 35 $lang['fullname']       = 'Regte naam';
 36 $lang['email']         = 'E-pos';
 37 $lang['badlogin']       = 'Intekenfout';
 38 $lang['minoredit']       = 'Klein wysiging';
 39 $lang['reguexists']      = 'Die gebruikersnaam wat jy gebruik het, is alreeds gebruik. Kies asseblief \'n ander gebruikersnaam.';
 40 $lang['regsuccess2']      = 'Rekening geskep';
 41 $lang['regbadpass']      = 'Die ingetikte wagwoorde is nie dieselfde nie.';
 42 $lang['regpwmail']       = 'Jo DokuWiki wagwoord';
 43 $lang['profnoempty']      = 'Jy moet \'n name en a e-posadres in sit';
 44 $lang['resendpwdmissing']   = 'Jammer, jy moet ales in fil';
 45 $lang['resendpwdconfirm']   = '\'n Bevestigingpos is gestuur na die gekose e-posadres.';
 46 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Jou nuive wagwoord was deur e-pos gesteur';
 47 $lang['uploadsucc']      = 'Laai suksesvol';
 48 $lang['uploadfail']      = 'Laai fout';
 49 $lang['js']['hidedetails']   = 'Steek weg';
 50 $lang['mediaroot']       = 'root';
 51 $lang['toc']          = 'Inhoud';
 52 $lang['current']        = 'huidige';
 53 $lang['line']         = 'Streak';
 54 $lang['youarehere']      = 'Jy is hier:';
 55 $lang['by']          = 'by';
 56 $lang['restored']       = 'Het terug gegaan na vroeƫre weergawe (%s)';
 57 $lang['summary']        = 'Voorskou';
 58 $lang['qb_bold']        = 'Vetdruk';
 59 $lang['qb_italic']       = 'Skuinsdruk';
 60 $lang['qb_link']        = 'Interne skakel';
 61 $lang['qb_extlink']      = 'Eksterne skakel';
 62 $lang['qb_hr']         = 'Horisontale streep';
 63 $lang['qb_sig']        = 'Handtekening met datum';
 64 $lang['btn_img_backto']    = 'Terug na %s';
 65 $lang['img_date']       = 'Datem:';
 66 $lang['img_camera']      = 'Camera:';
 67 $lang['i_wikiname']      = 'Wiki Naam';
 68 $lang['i_funcna']       = 'PHP funksie <code>%s</code> is nie beskibaar nie. Miskien is dit af gehaal.';