[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/bg/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Alinur <alinur@danwin1210.de>
  7  * @author Salif Mehmed <salif13mehmed@gmail.com>
  8  * @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com>
  9  * @author Viktor Usunov <usun0v@mail.bg>
 10  * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
 11  * @author Ivan Peltekov <ivan.peltekov@abv.bg>
 12  */
 13 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 14 $lang['direction']       = 'ltr';
 15 $lang['doublequoteopening']  = '„';
 16 $lang['doublequoteclosing']  = '“';
 17 $lang['singlequoteopening']  = '‘';
 18 $lang['singlequoteclosing']  = '’';
 19 $lang['apostrophe']      = '’';
 20 $lang['btn_edit']       = 'Редактиране';
 21 $lang['btn_source']      = 'Преглед на кода';
 22 $lang['btn_show']       = 'Преглед на страницата';
 23 $lang['btn_create']      = 'Създаване на страница';
 24 $lang['btn_search']      = 'Търсене';
 25 $lang['btn_save']       = 'Запис';
 26 $lang['btn_preview']      = 'Преглед';
 27 $lang['btn_top']        = 'Към началото';
 28 $lang['btn_newer']       = '<< по-нови';
 29 $lang['btn_older']       = 'по-стари >>';
 30 $lang['btn_revs']       = 'История';
 31 $lang['btn_recent']      = 'Скорошни промени';
 32 $lang['btn_upload']      = 'Качване';
 33 $lang['btn_cancel']      = 'Отказ';
 34 $lang['btn_index']       = 'Индекс';
 35 $lang['btn_secedit']      = 'Редактиране';
 36 $lang['btn_login']       = 'Вписване';
 37 $lang['btn_logout']      = 'Отписване';
 38 $lang['btn_admin']       = 'Настройки';
 39 $lang['btn_update']      = 'Актуализиране';
 40 $lang['btn_delete']      = 'Изтриване';
 41 $lang['btn_back']       = 'Назад';
 42 $lang['btn_backlink']     = 'Какво сочи насам';
 43 $lang['btn_subscribe']     = 'Абонаменти';
 44 $lang['btn_profile']      = 'Профил';
 45 $lang['btn_reset']       = 'Изчистване';
 46 $lang['btn_resendpwd']     = 'Задаване на нова парола';
 47 $lang['btn_draft']       = 'Редактиране на черновата';
 48 $lang['btn_recover']      = 'Възстановяване на черновата';
 49 $lang['btn_draftdel']     = 'Изтриване на черновата';
 50 $lang['btn_revert']      = 'Възстановяване';
 51 $lang['btn_register']     = 'Регистриране';
 52 $lang['btn_apply']       = 'Прилагане';
 53 $lang['btn_media']       = 'Диспечер на файлове';
 54 $lang['btn_deleteuser']    = 'Изтриване на профила';
 55 $lang['btn_img_backto']    = 'Назад към %s';
 56 $lang['btn_mediaManager']   = 'Преглед в диспечера на файлове';
 57 $lang['loggedinas']      = 'Вписани сте като:';
 58 $lang['user']         = 'Потребител';
 59 $lang['pass']         = 'Парола';
 60 $lang['newpass']        = 'Нова парола';
 61 $lang['oldpass']        = 'Потвърждение на текуща парола';
 62 $lang['passchk']        = 'още веднъж';
 63 $lang['remember']       = 'Запомни ме';
 64 $lang['fullname']       = 'Истинско име';
 65 $lang['email']         = 'Електронна поща';
 66 $lang['profile']        = 'Потребителски профил';
 67 $lang['badlogin']       = 'Грешно потребителско име или парола.';
 68 $lang['badpassconfirm']    = 'За съжаление паролата е грешна';
 69 $lang['minoredit']       = 'Промените са незначителни';
 70 $lang['draftdate']       = 'Черновата е автоматично записана на';
 71 $lang['nosecedit']       = 'Страницата бе междувременно променена, презареждане на страницата поради неактуална информация.';
 72 $lang['searchcreatepage']   = 'Ако не си намерил, каквото ти търсиш, ти можеш да го създадеш или редактираш страницата %s, кръстена на вашето запитване.';
 73 $lang['js']['willexpire']   = 'Страницата ще бъде отключена за редактиране след минута.\nЗа предотвратяване на конфликти, ползвайте бутона "Преглед", за рестартиране на брояча за заключване.';
 74 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Незаписаните промени ще бъдат загубени. Желаете ли да продължите?';
 75 $lang['js']['searchmedia']   = 'Търсене на файлове';
 76 $lang['js']['keepopen']    = 'Без затваряне на прозореца след избор';
 77 $lang['js']['hidedetails']   = 'Без подробности';
 78 $lang['js']['mediatitle']   = 'Настройки на препратката';
 79 $lang['js']['mediadisplay']  = 'Тип на препратката';
 80 $lang['js']['mediaalign']   = 'Подреждане';
 81 $lang['js']['mediasize']    = 'Размер на изображението';
 82 $lang['js']['mediatarget']   = 'Препращане към';
 83 $lang['js']['mediaclose']   = 'Затваряне';
 84 $lang['js']['mediainsert']   = 'Вмъкване';
 85 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Показвай изображението.';
 86 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Показвай само препратката.';
 87 $lang['js']['mediasmall']   = 'Малка версия';
 88 $lang['js']['mediamedium']   = 'Средна версия';
 89 $lang['js']['medialarge']   = 'Голяма версия';
 90 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'Оригинална версия';
 91 $lang['js']['medialnk']    = 'Препратка към подробна страница';
 92 $lang['js']['mediadirect']   = 'Директна препратка към оригинала';
 93 $lang['js']['medianolnk']   = 'Без препратка';
 94 $lang['js']['medianolink']   = 'Без препратка към изображението';
 95 $lang['js']['medialeft']    = 'Подреди изображението отляво.';
 96 $lang['js']['mediaright']   = 'Подреди изображението отдясно.';
 97 $lang['js']['mediacenter']   = 'Подреди изображението по средата.';
 98 $lang['js']['medianoalign']  = 'Без подреждане.';
 99 $lang['js']['nosmblinks']   = 'Връзките към Windows shares работят само под Internet Explorer.<br />Можете да копирате и поставите връзката.';
 100 $lang['js']['linkwiz']     = 'Помощник за препратки';
 101 $lang['js']['linkto']     = 'Препратка към: ';
 102 $lang['js']['del_confirm']   = 'Да бъдат ли изтрити избраните елементи?';
 103 $lang['js']['restore_confirm'] = 'Наистина ли желаете да бъде възстановена тази версия?';
 104 $lang['js']['media_diff']   = 'Преглед на разликите:';
 105 $lang['js']['media_diff_both'] = 'Един до друг';
 106 $lang['js']['media_diff_opacity'] = 'Наслагване (и прозиране)';
 107 $lang['js']['media_diff_portions'] = 'По половинка';
 108 $lang['js']['media_select']  = 'Изберете файлове...';
 109 $lang['js']['media_upload_btn'] = 'Качване';
 110 $lang['js']['media_done_btn'] = 'Готово';
 111 $lang['js']['media_drop']   = 'Влачете и пуснете файлове тук, за да бъдат качени';
 112 $lang['js']['media_cancel']  = 'премахване';
 113 $lang['js']['media_overwrt']  = 'Презапиши съществуващите файлове';
 114 $lang['search_exact_match']  = 'Точно съвпадение';
 115 $lang['search_starts_with']  = 'започва с';
 116 $lang['search_ends_with']   = 'завършва с';
 117 $lang['search_contains']    = 'съдържа';
 118 $lang['search_any_time']    = 'по всяко време';
 119 $lang['search_past_7_days']  = 'миналата седмица';
 120 $lang['search_past_month']   = 'миналия месец';
 121 $lang['search_past_year']   = 'миналата година';
 122 $lang['regmissing']      = 'Моля, попълнете всички полета.';
 123 $lang['reguexists']      = 'Вече съществува потребител с избраното име.';
 124 $lang['regsuccess']      = 'Потребителят е създаден, а паролата е пратена по електронната поща.';
 125 $lang['regsuccess2']      = 'Потребителят е създаден.';
 126 $lang['regfail']        = 'Потребителят не може да бъде създаден.';
 127 $lang['regmailfail']      = 'Изглежда, че има проблем с пращането на писмото с паролата. Моля, свържете се с администратора!';
 128 $lang['regbadmail']      = 'Въведеният адрес изглежда невалиден - ако мислите, че това е грешка, свържете се с администратора.';
 129 $lang['regbadpass']      = 'Двете въведени пароли не съвпадат, моля опитайте отново.';
 130 $lang['regpwmail']       = 'Паролата ви за DokuWiki';
 131 $lang['reghere']        = 'Все още нямате профил? Направете си';
 132 $lang['profna']        = 'Wiki-то не поддържа промяна на профила';
 133 $lang['profnochange']     = 'Няма промени.';
 134 $lang['profnoempty']      = 'Въвеждането на име и имейл е задължително';
 135 $lang['profchanged']      = 'Потребителският профил е обновен успешно.';
 136 $lang['profnodelete']     = 'Изтриването на потребители в това wiki не е възможно';
 137 $lang['profdeleteuser']    = 'Изтриване на профила';
 138 $lang['profdeleted']      = 'Вашият профил е премахнат от това wiki ';
 139 $lang['profconfdelete']    = 'Искам да изтрия профила си от това wiki. <br/> Веднъж изтрит, профилът не може да бъде възстановен!';
 140 $lang['profconfdeletemissing'] = 'Не сте поставили отметка в кутията потвърждение';
 141 $lang['proffail']       = 'Потребителският профил не може да бъде актуализиран.';
 142 $lang['pwdforget']       = 'Забравили сте паролата си? Получете нова';
 143 $lang['resendna']       = 'Wiki-то не поддържа повторно пращане на паролата.';
 144 $lang['resendpwd']       = 'Задаване на нова парола за';
 145 $lang['resendpwdmissing']   = 'Моля, попълнете всички полета.';
 146 $lang['resendpwdnouser']    = 'Потребителят не е намерен в базата от данни.';
 147 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Кодът за потвърждение е невалиден. Проверете дали сте използвали целия линк за потвърждение.';
 148 $lang['resendpwdconfirm']   = 'Линк за потвърждение е пратен по електронната поща.';
 149 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Новата ви паролата е пратена по електронната поща.';
 150 $lang['license']        = 'Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз:';
 151 $lang['licenseok']       = 'Бележка: Редактирайки страницата, Вие се съгласявате да лицензирате промените (които сте направили) под следния лиценз:';
 152 $lang['searchmedia']      = 'Търсене на файл: ';
 153 $lang['searchmedia_in']    = 'Търсене в %s';
 154 $lang['txt_upload']      = 'Изберете файл за качване:';
 155 $lang['txt_filename']     = 'Качи като (незадължително):';
 156 $lang['txt_overwrt']      = 'Презапиши съществуващите файлове';
 157 $lang['maxuploadsize']     = 'Макс. размер за отделните файлове е %s.';
 158 $lang['lockedby']       = 'В момента е заключена от:';
 159 $lang['lockexpire']      = 'Ще бъде отключена на:';
 160 $lang['rssfailed']       = 'Възникна грешка при получаването на емисията: ';
 161 $lang['nothingfound']     = 'Нищо не е открито.';
 162 $lang['mediaselect']      = 'Файлове';
 163 $lang['uploadsucc']      = 'Качването е успешно';
 164 $lang['uploadfail']      = 'Качването се провали. Може би поради грешни права?';
 165 $lang['uploadwrong']      = 'Качването е отказано. Файлово разширение е забранено!';
 166 $lang['uploadexist']      = 'Файлът вече съществува. Нищо не е направено.';
 167 $lang['uploadbadcontent']   = 'Каченото съдържание не съответства на файлово разширение %s .';
 168 $lang['uploadspam']      = 'Качването е блокирано от SPAM списъка.';
 169 $lang['uploadxss']       = 'Качването е блокирано, поради възможно зловредно съдържание.';
 170 $lang['uploadsize']      = 'Файлът за качване е прекалено голям. (макс. %s)';
 171 $lang['deletesucc']      = 'Файлът "%s" бе изтрит.';
 172 $lang['deletefail']      = '"%s" не може да бъде изтрит - проверете правата.';
 173 $lang['mediainuse']      = 'Файлът "%s" не бе изтрит - все още се ползва.';
 174 $lang['namespaces']      = 'Именни пространства';
 175 $lang['mediafiles']      = 'Налични файлове в';
 176 $lang['accessdenied']     = 'Нямате необходимите права за преглеждане на страницата.';
 177 $lang['mediausage']      = 'Ползвайте следния синтаксис, за да упоменете файла:';
 178 $lang['mediaview']       = 'Преглед на оригиналния файл';
 179 $lang['mediaroot']       = 'root';
 180 $lang['mediaupload']      = 'Качете файл в текущото именно пространство. За създаване на подименно пространство, добавете име преди това на файла като ги разделите с двоеточие в полето "Качи като"';
 181 $lang['mediaextchange']    = 'Разширението на файла е сменено от .%s на .%s!';
 182 $lang['reference']       = 'Връзки за';
 183 $lang['ref_inuse']       = 'Файлът не може да бъде изтрит, защото все още се ползва от следните страници:';
 184 $lang['ref_hidden']      = 'Някои връзки са към страници, които нямате права да четете';
 185 $lang['hits']         = 'Съвпадения';
 186 $lang['quickhits']       = 'Съвпадащи имена на страници';
 187 $lang['toc']          = 'Съдържание';
 188 $lang['current']        = 'текуща';
 189 $lang['yours']         = 'Вашата версия';
 190 $lang['diff']         = 'Преглед на разликите с текущата версия';
 191 $lang['diff2']         = 'Показване на разликите между избрани версии';
 192 $lang['difflink']       = 'Препратка към сравнението на версиите';
 193 $lang['diff_type']       = 'Преглед на разликите:';
 194 $lang['diff_inline']      = 'Вграден';
 195 $lang['diff_side']       = 'Един до друг';
 196 $lang['diffprevrev']      = 'Предходна версия';
 197 $lang['diffnextrev']      = 'Следваща версия';
 198 $lang['difflastrev']      = 'Последна версия';
 199 $lang['line']         = 'Ред';
 200 $lang['breadcrumb']      = 'Следа:';
 201 $lang['youarehere']      = 'Намирате се в:';
 202 $lang['lastmod']        = 'Последна промяна:';
 203 $lang['by']          = 'от';
 204 $lang['deleted']        = 'изтрита';
 205 $lang['created']        = 'създадена';
 206 $lang['restored']       = 'възстановена предишна версия (%s)';
 207 $lang['external_edit']     = 'външна редакция';
 208 $lang['summary']        = 'Обобщение';
 209 $lang['noflash']        = 'Необходим е <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">Adobe Flash Plugin</a> за изобразяване на съдържанието.';
 210 $lang['download']       = 'Изтегляне на фрагмент';
 211 $lang['tools']         = 'Инструменти';
 212 $lang['user_tools']      = 'Инструменти за потребители';
 213 $lang['site_tools']      = 'Инструменти за сайта';
 214 $lang['page_tools']      = 'Инструменти за страници';
 215 $lang['skip_to_content']    = 'към съдържанието';
 216 $lang['sidebar']        = 'Странична лента';
 217 $lang['mail_newpage']     = 'добавена страница: ';
 218 $lang['mail_changed']     = 'променена страница: ';
 219 $lang['mail_subscribe_list']  = 'променени страници в именно пространство: ';
 220 $lang['mail_new_user']     = 'нов потребител: ';
 221 $lang['mail_upload']      = 'качен файл: ';
 222 $lang['changes_type']     = 'Преглед на променените';
 223 $lang['pages_changes']     = 'Страници';
 224 $lang['media_changes']     = 'Файлове';
 225 $lang['both_changes']     = 'Страници и файлове';
 226 $lang['qb_bold']        = 'Удебелен текст';
 227 $lang['qb_italic']       = 'Курсив текст';
 228 $lang['qb_underl']       = 'Подчертан текст';
 229 $lang['qb_code']        = 'Код';
 230 $lang['qb_strike']       = 'Зачеркнат текст';
 231 $lang['qb_h1']         = 'Заглавие от 1 ниво';
 232 $lang['qb_h2']         = 'Заглавие от 2 ниво';
 233 $lang['qb_h3']         = 'Заглавие от 3 ниво';
 234 $lang['qb_h4']         = 'Заглавие от 4 ниво';
 235 $lang['qb_h5']         = 'Заглавие от 5 ниво';
 236 $lang['qb_h']         = 'Заглавие';
 237 $lang['qb_hs']         = 'Изберете заглавие';
 238 $lang['qb_hplus']       = 'Надзаглавие';
 239 $lang['qb_hminus']       = 'Подзаглавие';
 240 $lang['qb_hequal']       = 'Заглавие от същото ниво';
 241 $lang['qb_link']        = 'Вътрешна препратка';
 242 $lang['qb_extlink']      = 'Външна препратка';
 243 $lang['qb_hr']         = 'Хоризонтална линия';
 244 $lang['qb_ol']         = 'Номериран списък';
 245 $lang['qb_ul']         = 'Неномериран списък';
 246 $lang['qb_media']       = 'Добавяне на изображения и други файлове';
 247 $lang['qb_sig']        = 'Вмъкване на подпис';
 248 $lang['qb_smileys']      = 'Усмивчици';
 249 $lang['qb_chars']       = 'Специални знаци';
 250 $lang['upperns']        = 'към майчиното именно пространство';
 251 $lang['metaedit']       = 'Редактиране на метаданни';
 252 $lang['metasaveerr']      = 'Записването на метаданните се провали';
 253 $lang['metasaveok']      = 'Метаданните са запазени успешно';
 254 $lang['img_title']       = 'Заглавие:';
 255 $lang['img_caption']      = 'Надпис:';
 256 $lang['img_date']       = 'Дата:';
 257 $lang['img_fname']       = 'Име на файла:';
 258 $lang['img_fsize']       = 'Размер:';
 259 $lang['img_artist']      = 'Фотограф:';
 260 $lang['img_copyr']       = 'Авторско право:';
 261 $lang['img_format']      = 'Формат:';
 262 $lang['img_camera']      = 'Фотоапарат:';
 263 $lang['img_keywords']     = 'Ключови думи:';
 264 $lang['img_width']       = 'Ширина:';
 265 $lang['img_height']      = 'Височина:';
 266 $lang['subscr_subscribe_success'] = '%s е добавен към списъка с абониралите се за %s';
 267 $lang['subscr_subscribe_error'] = 'Грешка при добавянето на %s към списъка с абониралите се за %s';
 268 $lang['subscr_subscribe_noaddress'] = 'Добавянето ви към списъка с абонати не е възможно поради липсата на свързан адрес (имейл) с профила ви.';
 269 $lang['subscr_unsubscribe_success'] = '%s е премахнат от списъка с абониралите се за %s';
 270 $lang['subscr_unsubscribe_error'] = 'Грешка при премахването на %s от списъка с абониралите се за %s';
 271 $lang['subscr_already_subscribed'] = '%s е вече абониран за %s';
 272 $lang['subscr_not_subscribed'] = '%s не е абониран за %s';
 273 $lang['subscr_m_not_subscribed'] = 'Не сте абониран за текущата страницата или именно пространство.';
 274 $lang['subscr_m_new_header']  = 'Добави абонамент';
 275 $lang['subscr_m_current_header'] = 'Текущи абонаменти';
 276 $lang['subscr_m_unsubscribe'] = 'Прекратяване на абонамента';
 277 $lang['subscr_m_subscribe']  = 'Абониране';
 278 $lang['subscr_m_receive']   = 'Получаване';
 279 $lang['subscr_style_every']  = 'на имейл при всяка промяна';
 280 $lang['subscr_style_digest']  = 'на имейл с обобщение на промените във всяка страница (всеки %.2f дни)';
 281 $lang['subscr_style_list']   = 'на списък с променените страници от последния имейл (всеки %.2f дни)';
 282 $lang['authtempfail']     = 'Удостоверяването на потребители не е възможно за момента. Ако продължи дълго, моля уведомете администратора на Wiki страницата.';
 283 $lang['i_chooselang']     = 'Изберете вашия език';
 284 $lang['i_installer']      = 'Инсталатор на DokuWiki';
 285 $lang['i_wikiname']      = 'Име на Wiki-то';
 286 $lang['i_enableacl']      = 'Ползване на списък за достъп (ACL) [препоръчително]';
 287 $lang['i_superuser']      = 'Супер потребител';
 288 $lang['i_problems']      = 'Открити са проблеми, които възпрепятстват инсталирането. Ще можете да продължите след като отстраните долуизброените проблеми.';
 289 $lang['i_modified']      = 'Поради мерки за сигурност инсталаторът работи само с нови и непроменени инсталационни файлове.
 290                  Трябва да разархивирате отново файловете от сваления архив или да се посъветвате с <a href="https://www.dokuwiki.org/install">Инструкциите за инсталиране на Dokuwiki</a>.';
 291 $lang['i_funcna']       = 'PHP функцията <code>%s</code> не е достъпна. Може би е забранена от доставчика на хостинг.';
 292 $lang['i_phpver']       = 'Инсталираната версия <code>%s</code> на PHP е по-стара от необходимата <code>%s</code>. Актуализирайте PHP инсталацията.';
 293 $lang['i_mbfuncoverload']   = 'Необходимо е да изключите mbstring.func_overload в php.ini за да може DokuWiki да стартира.';
 294 $lang['i_permfail']      = '<code>%s</code> не е достъпна за писане от DokuWiki. Трябва да промените правата за достъп до директорията!';
 295 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> вече съществува';
 296 $lang['i_writeerr']      = '<code>%s</code> не можа да бъде създаден. Трябва да проверите правата за достъп до директорията/файла и да създадете файла ръчно.';
 297 $lang['i_badhash']       = 'Файлът dokuwiki.php не може да бъде разпознат или е променен (hash=<code>%s</code>)';
 298 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - непозволена или празна стойност';
 299 $lang['i_success']       = 'Настройването приключи успешно. Вече можете да изтриете файла install.php. Продължете към <a href="doku.php?id=wiki:welcome">Вашето новата инсталация на DokuWiki</a>.';
 300 $lang['i_failure']       = 'Възникнаха грешки при записването на файловете с настройки. Вероятно ще се наложи да ги поправите ръчно,
 301                  за да можете да ползвате <a href="doku.php?id=wiki:welcome">Вашето ново DokuWiki</a>.';
 302 $lang['i_policy']       = 'Първоначална политика за достъп';
 303 $lang['i_pol0']        = 'Отворено Wiki (всеки може да чете, пише и качва)';
 304 $lang['i_pol1']        = 'Публично Wiki (всеки може да чете, само регистрирани пишат и качват)';
 305 $lang['i_pol2']        = 'Затворено Wiki (само регистрирани четат, пишат и качват)';
 306 $lang['i_allowreg']      = 'Разрешете на потребителите за се регистрират сами';
 307 $lang['i_retry']        = 'Повторен опит';
 308 $lang['i_license']       = 'Моля, изберете лиценз под който желаете да публикувате съдържанието:';
 309 $lang['i_license_none']    = 'Без показване на информация относно лиценза';
 310 $lang['i_pop_field']      = 'Моля, помогнете за усъвършенстването на DokuWiki:';
 311 $lang['i_pop_label']      = 'Изпращане на анонимна информация до разработчиците на DokuWiki, веднъж седмично';
 312 $lang['recent_global']     = 'В момента преглеждате промените в именно пространство <b>%s</b>. Може да прегледате и <a href="%s">промените в цялото Wiki</a>.';
 313 $lang['years']         = 'преди %d години';
 314 $lang['months']        = 'преди %d месеца';
 315 $lang['weeks']         = 'преди %d седмици';
 316 $lang['days']         = 'преди %d дни';
 317 $lang['hours']         = 'преди %d часа';
 318 $lang['minutes']        = 'преди %d минути';
 319 $lang['seconds']        = 'преди %d секунди';
 320 $lang['wordblock']       = 'Направените от Вас промени не са съхранени, защото съдържат забранен текст (SPAM).';
 321 $lang['media_uploadtab']    = 'Качване';
 322 $lang['media_searchtab']    = 'Търсене';
 323 $lang['media_file']      = 'Файл';
 324 $lang['media_viewtab']     = 'Преглед';
 325 $lang['media_edittab']     = 'Редактиране';
 326 $lang['media_historytab']   = 'История';
 327 $lang['media_list_thumbs']   = 'Миниатюри';
 328 $lang['media_list_rows']    = 'Редове';
 329 $lang['media_sort_name']    = 'Име';
 330 $lang['media_sort_date']    = 'Дата';
 331 $lang['media_namespaces']   = 'Изберете:';
 332 $lang['media_files']      = 'Файлове в %s';
 333 $lang['media_upload']     = 'Качване в %s';
 334 $lang['media_search']     = 'Търсене в %s';
 335 $lang['media_view']      = '%s';
 336 $lang['media_viewold']     = '%s в %s';
 337 $lang['media_edit']      = 'Редактиране на %s';
 338 $lang['media_history']     = 'История на %s';
 339 $lang['media_meta_edited']   = 'редактиране на метаданните';
 340 $lang['media_perm_read']    = 'За съжаление нямате достатъчно права, за да можете да прочетете файла.';
 341 $lang['media_perm_upload']   = 'За съжаление нямате достатъчно права, за да можете да качите файла.';
 342 $lang['media_update']     = 'Качване на нова версия';
 343 $lang['media_restore']     = 'Възстановяване на тази версия';
 344 $lang['email_fail']      = 'PHP mail() липсва или деактивиран. Следният имейл не беше изпратен:';
 345 $lang['currentns']       = 'Текущо именно пространство';
 346 $lang['searchresult']     = 'Резултати от търсенето';
 347 $lang['plainhtml']       = 'Обикновен HTML';
 348 $lang['email_signature_text'] = 'Писмото е генерирано от DokuWiki на адрес
 349 @DOKUWIKIURL@';