[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/ca/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author pau <pau@estuditic.com>
  7  * @author Marc Zulet <marczulet@gmail.com>
  8  * @author Joan <aseques@gmail.com>
  9  * @author David Surroca <davidsurrocaestrada@gmail.com>
 10  * @author Adolfo Jayme Barrientos <fito@libreoffice.org>
 11  * @author Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
 12  * @author daniel <daniel@6temes.cat>
 13  * @author Eduard Díaz <edudiaz@scopia.es>
 14  * @author controlonline.net <controlonline.net@gmail.com>
 15  * @author Pauet <pauet@gmx.com>
 16  * @author Àngel Pérez Beroy <aperezberoy@gmail.com>
 17  */
 18 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 19 $lang['direction']       = 'ltr';
 20 $lang['doublequoteopening']  = '«';
 21 $lang['doublequoteclosing']  = '»';
 22 $lang['singlequoteopening']  = '“';
 23 $lang['singlequoteclosing']  = '”';
 24 $lang['apostrophe']      = '’';
 25 $lang['btn_edit']       = 'Edita aquesta pàgina';
 26 $lang['btn_source']      = 'Mostra el codi font';
 27 $lang['btn_show']       = 'Mostra la pàgina';
 28 $lang['btn_create']      = 'Crea aquesta pàgina';
 29 $lang['btn_search']      = 'Cerca';
 30 $lang['btn_save']       = 'Desa';
 31 $lang['btn_preview']      = 'Previsualitza';
 32 $lang['btn_top']        = 'Torna dalt';
 33 $lang['btn_newer']       = '<< més recent';
 34 $lang['btn_older']       = 'menys recent >>';
 35 $lang['btn_revs']       = 'Revisions anteriors';
 36 $lang['btn_recent']      = 'Canvis recents';
 37 $lang['btn_upload']      = 'Penja';
 38 $lang['btn_cancel']      = 'Cancel·la';
 39 $lang['btn_index']       = 'Mapa del lloc';
 40 $lang['btn_secedit']      = 'Edita';
 41 $lang['btn_login']       = 'Entra';
 42 $lang['btn_logout']      = 'Surt';
 43 $lang['btn_admin']       = 'Admin';
 44 $lang['btn_update']      = 'Actualitza';
 45 $lang['btn_delete']      = 'Suprimeix';
 46 $lang['btn_back']       = 'Enrere';
 47 $lang['btn_backlink']     = 'Què hi enllaça';
 48 $lang['btn_subscribe']     = 'Subscripció a canvis d\'aquesta pàgina';
 49 $lang['btn_profile']      = 'Actualització del perfil';
 50 $lang['btn_reset']       = 'Reinicia';
 51 $lang['btn_resendpwd']     = 'Estableix una nova contrasenya';
 52 $lang['btn_draft']       = 'Edita esborrany';
 53 $lang['btn_recover']      = 'Recupera esborrany';
 54 $lang['btn_draftdel']     = 'Suprimeix esborrany';
 55 $lang['btn_revert']      = 'Restaura';
 56 $lang['btn_register']     = 'Registra\'m';
 57 $lang['btn_apply']       = 'Aplica';
 58 $lang['btn_media']       = 'Gestor multimèdia';
 59 $lang['btn_deleteuser']    = 'Suprimeix el meu compte';
 60 $lang['btn_img_backto']    = 'Torna a %s';
 61 $lang['btn_mediaManager']   = 'Veure a multimèdia mànager ';
 62 $lang['loggedinas']      = 'Heu entrat com:';
 63 $lang['user']         = 'Nom d’usuari';
 64 $lang['pass']         = 'Contrasenya';
 65 $lang['newpass']        = 'Contrasenya nova';
 66 $lang['oldpass']        = 'Confirmeu la contrasenya actual';
 67 $lang['passchk']        = 'una altra vegada';
 68 $lang['remember']       = 'Recorda’m';
 69 $lang['fullname']       = 'Nom complet';
 70 $lang['email']         = 'Adreça electrònica';
 71 $lang['profile']        = 'Perfil d’usuari';
 72 $lang['badlogin']       = 'Nom d\'usuari o contrasenya incorrectes.';
 73 $lang['badpassconfirm']    = 'Contrasenya incorrecta';
 74 $lang['minoredit']       = 'Canvis menors';
 75 $lang['draftdate']       = 'L\'esborrany s\'ha desat automàticament';
 76 $lang['nosecedit']       = 'Mentrestant la pàgina ha estat modificada. La informació de seccions estava obsoleta i ha calgut carregar la pàgina sencera.';
 77 $lang['searchcreatepage']   = 'Si no heu trobat el que cercàveu, podeu crear o editar la pàgina %s, el nom de la qual deriva de la vostra consulta.';
 78 $lang['search_fullresults']  = 'Resultats de text complet';
 79 $lang['js']['search_toggle_tools'] = 'Commuta les eines de cerca';
 80 $lang['js']['willexpire']   = 'El blocatge per a editar aquesta pàgina venç d\'aquí a un minut.\nUtilitzeu la visualització prèvia per reiniciar el rellotge i evitar conflictes.';
 81 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Heu fet canvis que es perdran si no els deseu.
 82 Voleu continuar?';
 83 $lang['js']['searchmedia']   = 'Cerca fitxers';
 84 $lang['js']['keepopen']    = 'Manté la finestra oberta';
 85 $lang['js']['hidedetails']   = 'Oculta detalls';
 86 $lang['js']['mediatitle']   = 'Propietats de l\'enllaç';
 87 $lang['js']['mediadisplay']  = 'Tipus d\'enllaç';
 88 $lang['js']['mediaalign']   = 'Alineació';
 89 $lang['js']['mediasize']    = 'Mida de la imatge';
 90 $lang['js']['mediatarget']   = 'Destí de l\'enllaç';
 91 $lang['js']['mediaclose']   = 'Tanca';
 92 $lang['js']['mediainsert']   = 'Inserta';
 93 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Mostra la imatge';
 94 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Mostra només l\'enllaç';
 95 $lang['js']['mediasmall']   = 'Versió petita';
 96 $lang['js']['mediamedium']   = 'Versió mitjana';
 97 $lang['js']['medialarge']   = 'Versió gran';
 98 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'Versió original';
 99 $lang['js']['medialnk']    = 'Enllaç a la pàgina de detalls';
 100 $lang['js']['mediadirect']   = 'Enllaç directe a l\'original';
 101 $lang['js']['medianolnk']   = 'No hi ha enllaç';
 102 $lang['js']['medianolink']   = 'No enllacis la imatge';
 103 $lang['js']['medialeft']    = 'Alinea la imatge a l\'esquerra.';
 104 $lang['js']['mediaright']   = 'Alinea la imatge a la dreta.';
 105 $lang['js']['mediacenter']   = 'Alinea la imatge al mig.';
 106 $lang['js']['medianoalign']  = 'No facis servir alineació.';
 107 $lang['js']['nosmblinks']   = 'Els enllaços amb recursos compartits de Windows només funcionen amb el Microsoft Internet Explorer.
 108 Si voleu podeu copiar i enganxar l\'enllaç.';
 109 $lang['js']['linkwiz']     = 'Auxiliar d\'enllaços';
 110 $lang['js']['linkto']     = 'Enllaça a:';
 111 $lang['js']['del_confirm']   = 'Suprimiu aquesta entrada?';
 112 $lang['js']['restore_confirm'] = 'Vols realment restaurar aquesta versió?';
 113 $lang['js']['media_diff']   = 'Veure les diferències:';
 114 $lang['js']['media_diff_both'] = 'Un al costat de l\'altre';
 115 $lang['js']['media_diff_opacity'] = 'Resalta';
 116 $lang['js']['media_diff_portions'] = 'Llisca';
 117 $lang['js']['media_select']  = 'Escull els arxius';
 118 $lang['js']['media_upload_btn'] = 'Pujar';
 119 $lang['js']['media_done_btn'] = 'Fet';
 120 $lang['js']['media_drop']   = 'Arrossega aquí els arxius a pujar';
 121 $lang['js']['media_cancel']  = 'esborra';
 122 $lang['js']['media_overwrt']  = 'Sobreescriu els arxius existents';
 123 $lang['js']['data_insecure']  = 'ADVERTÈNCIA: Sembla que el vostre directori de dades no està degudament protegit. Si us plau, llegiu sobre <a href="https://www.dokuwiki.org/security#web_access_security">Seguretat de l\'Accés Web a DokuWiki</a>.';
 124 $lang['search_exact_match']  = 'Coincidència exacta';
 125 $lang['search_starts_with']  = 'Comença per';
 126 $lang['search_ends_with']   = 'Termina per';
 127 $lang['search_contains']    = 'Conté';
 128 $lang['search_custom_match']  = 'Personalitzat';
 129 $lang['search_any_ns']     = 'Qualsevol espai de noms';
 130 $lang['search_any_time']    = 'Qualsevol temps';
 131 $lang['search_past_7_days']  = 'La setmana passada';
 132 $lang['search_past_month']   = 'El mes passat';
 133 $lang['search_past_year']   = 'L’any passat';
 134 $lang['search_sort_by_hits']  = 'Ordena per visites';
 135 $lang['search_sort_by_mtime'] = 'Ordena per darrera modificació';
 136 $lang['regmissing']      = 'Heu d\'omplir tots els camps.';
 137 $lang['reguexists']      = 'Ja existeix un altre usuari amb aquest nom.';
 138 $lang['regsuccess']      = 'S\'ha creat l\'usuari. La contrasenya s\'ha enviat per correu.';
 139 $lang['regsuccess2']      = 'S\'ha creat l\'usuari.';
 140 $lang['regfail']        = 'L\'usuari no pot ser creat';
 141 $lang['regmailfail']      = 'Sembla que un error ha impedit enviar la contrasenya per correu. Contacteu amb l\'administrador.';
 142 $lang['regbadmail']      = 'L\'adreça de correu que heu donat no sembla vàlida. Si creieu que això és un error, contacu amb l\'administrador.';
 143 $lang['regbadpass']      = 'Les dues contrasenyes no són iguals. Torneu a intentar-ho.';
 144 $lang['regpwmail']       = 'La vostra contrasenya per al Wiki';
 145 $lang['reghere']        = 'Si no teniu un compte, aquí en podeu obtenir un';
 146 $lang['profna']        = 'Aquest wiki no permet modificar el perfil';
 147 $lang['profnochange']     = 'No heu introduït cap canvi.';
 148 $lang['profnoempty']      = 'No es pot deixar en blanc el nom o l\'adreça de correu.';
 149 $lang['profchanged']      = 'El perfil d\'usuari s\'ha actualitzat correctament.';
 150 $lang['profnodelete']     = 'Aquesta wiki no permet esborrar usuaris';
 151 $lang['profdeleteuser']    = 'Esborrar compte';
 152 $lang['profdeleted']      = 'El vostre compte ha sigut esborrat d\'aquest compte';
 153 $lang['profconfdelete']    = 'Vull esmorrar el meu compte d\'aquesta wiki. </br> Aquesta acció no pot desfer-se.';
 154 $lang['profconfdeletemissing'] = 'Confirmació no acceptada';
 155 $lang['proffail']       = 'Perfil d\'usuari no actialitzat';
 156 $lang['pwdforget']       = 'Heu oblidat la contrasenya? Podeu obtenir-ne una de nova.';
 157 $lang['resendna']       = 'Aquest wiki no permet tornar a enviar la contrasenya.';
 158 $lang['resendpwd']       = 'Estableix una nova contrasenya per';
 159 $lang['resendpwdmissing']   = 'Heu d\'emplenar tots els camps.';
 160 $lang['resendpwdnouser']    = 'No s\'ha pogut trobar aquest usuari a la base de dades.';
 161 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Aquest codi d\'autenticació no és vàlid. Assegureu-vos d\'utilitzar l\'enllaç de confirmació complet.';
 162 $lang['resendpwdconfirm']   = 'Se us ha enviat per correu electrònic un enllaç de confirmació.';
 163 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Se us ha enviat la nova contrasenya per correu electrònic.';
 164 $lang['license']        = 'Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d\'aquest wiki està subjecte a la llicència següent:';
 165 $lang['licenseok']       = 'Nota. En editar aquesta pàgina esteu acceptant que el vostre contingut estigui subjecte a la llicència següent:';
 166 $lang['searchmedia']      = 'Cerca pel nom de fitxer';
 167 $lang['searchmedia_in']    = 'Cerca en: %s';
 168 $lang['txt_upload']      = 'Trieu el fitxer que voleu penjar:';
 169 $lang['txt_filename']     = 'Introduïu el nom wiki (opcional):';
 170 $lang['txt_overwrt']      = 'Sobreescriu el fitxer actual';
 171 $lang['maxuploadsize']     = 'Puja com a màxim %s per arxiu.';
 172 $lang['allowedmime']      = 'Llista d\'extensions permeses';
 173 $lang['lockedby']       = 'Actualment blocat per:';
 174 $lang['lockexpire']      = 'Venciment del blocatge:';
 175 $lang['rssfailed']       = 'S\'ha produït un error en recollir aquesta alimentació: ';
 176 $lang['nothingfound']     = 'No s\'ha trobat res.';
 177 $lang['mediaselect']      = 'Selecció de fitxers';
 178 $lang['uploadsucc']      = 'S\'ha penjat el fitxer';
 179 $lang['uploadfail']      = 'No es pot penjar el fitxer. Potser no teniu prou permisos?';
 180 $lang['uploadwrong']      = 'No es pot penjar el fitxer. Aquesta extensió està prohibida.';
 181 $lang['uploadexist']      = 'El fitxer ja existeix. No s\'ha penjat.';
 182 $lang['uploadbadcontent']   = 'El contingut que heu penjat coincideix amb l\'extensió de fitxer %s.';
 183 $lang['uploadspam']      = 'La càrrega ha estat blocada per la llista negra de brossa.';
 184 $lang['uploadxss']       = 'La càrrega ha estat blocada perquè podria ser un contingut maligne.';
 185 $lang['uploadsize']      = 'El fitxer que voleu penjar és massa gran (màxim %s)';
 186 $lang['deletesucc']      = 'S\'ha suprimit el fitxer "%s".';
 187 $lang['deletefail']      = 'No s\'ha pogut suprimir el fitxer "%s". Comproveu els permisos.';
 188 $lang['mediainuse']      = 'No s\'ha pogut suprimir el fitxer "%s". Encara s\'està utilitzant.';
 189 $lang['namespaces']      = 'Espais';
 190 $lang['mediafiles']      = 'Fitxers disponibles en';
 191 $lang['accessdenied']     = 'No teniu permís per a veure aquesta pàgina.';
 192 $lang['mediausage']      = 'Utilitzeu la sintaxi següent per referir-vos a aquest enllaç:';
 193 $lang['mediaview']       = 'Mostra el fitxer original';
 194 $lang['mediaroot']       = 'arrel';
 195 $lang['mediaupload']      = 'Pengeu aquí un fitxer dins de l\'espai actual. Per a crear un nou subespai, poseu-ne el nom davant del nom de fitxer i separeu-los amb el signe de dos punts.';
 196 $lang['mediaextchange']    = 'S\'ha canviat l\'extensió del fitxer de .%s a .%s';
 197 $lang['reference']       = 'Referències per a';
 198 $lang['ref_inuse']       = 'El fitxer no es pot suprimir perquè l\'estan utilitzant les pàgines següents:';
 199 $lang['ref_hidden']      = 'Algunes referències apareixen en pàgines per a les quals no teniu permís de lectura';
 200 $lang['hits']         = 'Resultats';
 201 $lang['quickhits']       = 'Noms de pàgina coincidents';
 202 $lang['toc']          = 'Taula de continguts';
 203 $lang['current']        = 'actual';
 204 $lang['yours']         = 'La vostra versió';
 205 $lang['diff']         = 'Mostra diferències amb la versió actual';
 206 $lang['diff2']         = 'Mostra diferències entre les revisions seleccionades';
 207 $lang['difflink']       = 'Enllaç a la visualització de la comparació';
 208 $lang['diff_type']       = 'Veieu les diferències:';
 209 $lang['diff_inline']      = 'En línia';
 210 $lang['diff_side']       = 'Un al costat de l\'altre';
 211 $lang['diffprevrev']      = 'Revisió prèvia';
 212 $lang['diffnextrev']      = 'Següent revisió';
 213 $lang['difflastrev']      = 'Ultima revisió';
 214 $lang['diffbothprevrev']    = 'Ambdós costats versió prèvia';
 215 $lang['diffbothnextrev']    = 'Ambdós costats nova versio';
 216 $lang['line']         = 'Línia';
 217 $lang['breadcrumb']      = 'Camí:';
 218 $lang['youarehere']      = 'Sou aquí:';
 219 $lang['lastmod']        = 'Darrera modificació:';
 220 $lang['by']          = 'per';
 221 $lang['deleted']        = 'suprimit';
 222 $lang['created']        = 'creat';
 223 $lang['restored']       = 's\'ha restaurat una versió anterior %s';
 224 $lang['external_edit']     = 'edició externa';
 225 $lang['summary']        = 'Resum d\'edició';
 226 $lang['unknowndate']      = 'Data desconeguda';
 227 $lang['noflash']        = 'Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">connector d\'Adobe Flash</a>.';
 228 $lang['download']       = 'Baixa el fragment';
 229 $lang['tools']         = 'Eines';
 230 $lang['user_tools']      = 'Eines de l\'usuari';
 231 $lang['site_tools']      = 'Eines del lloc';
 232 $lang['page_tools']      = 'Eines de la pàgina';
 233 $lang['skip_to_content']    = 'salta al contingut';
 234 $lang['sidebar']        = 'Barra lateral';
 235 $lang['mail_newpage']     = 'pàgina afegida:';
 236 $lang['mail_changed']     = 'pàgina modificada:';
 237 $lang['mail_subscribe_list']  = 'pàgines canviades a l’espai de noms:';
 238 $lang['mail_new_user']     = 'nou usuari:';
 239 $lang['mail_upload']      = 'fitxer penjat:';
 240 $lang['changes_type']     = 'Veure els canvis de';
 241 $lang['pages_changes']     = 'Pàgines';
 242 $lang['media_changes']     = 'Arxius gràfics';
 243 $lang['both_changes']     = 'Pàgines i arxius gràfics';
 244 $lang['qb_bold']        = 'Negreta';
 245 $lang['qb_italic']       = 'Cursiva';
 246 $lang['qb_underl']       = 'Subratllat';
 247 $lang['qb_code']        = 'Codi';
 248 $lang['qb_strike']       = 'Text barrat';
 249 $lang['qb_h1']         = 'Encapçalament nivell 1';
 250 $lang['qb_h2']         = 'Encapçalament nivell 2';
 251 $lang['qb_h3']         = 'Encapçalament nivell 3';
 252 $lang['qb_h4']         = 'Encapçalament nivell 4';
 253 $lang['qb_h5']         = 'Encapçalament nivell 5';
 254 $lang['qb_h']         = 'Encapçalament';
 255 $lang['qb_hs']         = 'Selcciona l\'encapçalament';
 256 $lang['qb_hplus']       = 'Encapçalament més alt';
 257 $lang['qb_hminus']       = 'Encapçalament més baix';
 258 $lang['qb_hequal']       = 'Encapçalament del mateix nivell';
 259 $lang['qb_link']        = 'Enllaç intern';
 260 $lang['qb_extlink']      = 'Enllaç extern';
 261 $lang['qb_hr']         = 'Ratlla horitzontal';
 262 $lang['qb_ol']         = 'Element de llista numerada';
 263 $lang['qb_ul']         = 'Element de llista de pics';
 264 $lang['qb_media']       = 'Afegeix imatges o altres fitxers';
 265 $lang['qb_sig']        = 'Insereix signatura';
 266 $lang['qb_smileys']      = 'Emoticones';
 267 $lang['qb_chars']       = 'Caràcters especials';
 268 $lang['upperns']        = 'salta a l’espai superior';
 269 $lang['metaedit']       = 'Edita metadades';
 270 $lang['metasaveerr']      = 'No s\'han pogut escriure les metadades';
 271 $lang['metasaveok']      = 'S\'han desat les metadades';
 272 $lang['img_title']       = 'Títol:';
 273 $lang['img_caption']      = 'Peu d\'imatge:';
 274 $lang['img_date']       = 'Data:';
 275 $lang['img_fname']       = 'Nom de fitxer:';
 276 $lang['img_fsize']       = 'Mida:';
 277 $lang['img_artist']      = 'Fotògraf:';
 278 $lang['img_copyr']       = 'Copyright:';
 279 $lang['img_format']      = 'Format:';
 280 $lang['img_camera']      = 'Càmera:';
 281 $lang['img_keywords']     = 'Paraules clau:';
 282 $lang['img_width']       = 'Ample:';
 283 $lang['img_height']      = 'Alçada:';
 284 $lang['subscr_subscribe_success'] = 'S\'ha afegit %s a la llista de subscripcions per %s';
 285 $lang['subscr_subscribe_error'] = 'Hi ha hagut un error a l\'afegir %s a la llista per %s';
 286 $lang['subscr_subscribe_noaddress'] = 'No hi ha cap adreça associada pel vostre nom d\'usuari, no podeu ser afegit a la llista de subscripcions';
 287 $lang['subscr_unsubscribe_success'] = 'S\'ha esborrat %s de la llista de subscripcions per %s';
 288 $lang['subscr_unsubscribe_error'] = 'Hi ha hagut un error a l\'esborrar %s de la llista de subscripcions per %s';
 289 $lang['subscr_already_subscribed'] = '%s ja està subscrit a %s';
 290 $lang['subscr_not_subscribed'] = '%s no està subscrit a %s';
 291 $lang['subscr_m_not_subscribed'] = 'En aquests moments no esteu subscrit a l\'actual pàgina o espai';
 292 $lang['subscr_m_new_header']  = 'Afegeix subcripció';
 293 $lang['subscr_m_current_header'] = 'Subscripcions actuals';
 294 $lang['subscr_m_unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa';
 295 $lang['subscr_m_subscribe']  = 'Donar-se d\'alta';
 296 $lang['subscr_m_receive']   = 'Rebre';
 297 $lang['subscr_style_every']  = 'Envia\'m un correu electrònic per a cada canvi';
 298 $lang['subscr_style_digest']  = 'Envia\'m un correu electrònic amb un resum dels canvis per a cada pàgina (cada %.2f dies)';
 299 $lang['subscr_style_list']   = 'llistat de pàgines canviades des de l\'últim correu electrònic (cada %.2f dies)';
 300 $lang['authtempfail']     = 'L\'autenticació d\'usuaris no està disponible temporalment. Si aquesta situació persisteix, si us plau informeu els administradors del wiki.';
 301 $lang['i_chooselang']     = 'Trieu l\'idioma';
 302 $lang['i_installer']      = 'Instal·lador de DokuWiki';
 303 $lang['i_wikiname']      = 'Nom del wiki';
 304 $lang['i_enableacl']      = 'Habilita ACL (recomanat)';
 305 $lang['i_superuser']      = 'Superusuari';
 306 $lang['i_problems']      = 'L\'instal·lador ha trobat alguns problemes, que s\'indiquen més avall. No podeu continuar fins que no els hàgiu solucionat.';
 307 $lang['i_modified']      = 'Per raons de seguretat aquesta seqüència només funciona amb una instal·lació nova i no modificada de Dokuwiki. Hauríeu de tornar a baixar el paquet i/o descomprimir-lo o consultar les <a href="https://www.dokuwiki.org/install">instruccions d\'instal·lació de Dokuwiki</a> completes';
 308 $lang['i_funcna']       = 'La funció PHP <code>%s</code> no està disponible. Potser el vostre proveïdor de serveis l\'ha inhabilitada per alguna raó';
 309 $lang['i_disabled']      = 'El vostre proveïdor l\'ha desactivat.';
 310 $lang['i_funcnmail']      = '<b>Nota:</b> La funció de correu PHP no està disponible. %s Si es manté no disponible, podeu instal·lar el <a href="https://www.dokuwiki.org/plugin:smtp">connector smtp</a>.';
 311 $lang['i_phpver']       = 'La vostra versió de PHP <code>%s</code> és inferior a la requerida <code>%s</code>. Necessiteu actualitzar la vostra instal·lació de PHP.';
 312 $lang['i_mbfuncoverload']   = 'mbstring.func_overload cal que sigui deshabilitada en php.ini perquè funcioni DokuWiki';
 313 $lang['i_urandom']       = 'DokuWiki no pot crear números criptogràficament segurs per a les galetes. És possible que vulgueu comprovar la vostra configuració d\'open_basedir al php.ini per un accés correcte a <code>/dev/urandom</code>.';
 314 $lang['i_permfail']      = 'DokuWiki no pot escriure <code>%s</code>. Heu d\'arreglar els permisos d\'aquest directori';
 315 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> ja existeix';
 316 $lang['i_writeerr']      = 'No es pot crear <code>%s</code>. Comproveu els permisos del directori i/o del fitxer i creeu el fitxer manualment.';
 317 $lang['i_badhash']       = 'dokuwiki.php no reconegut o modificat (hash=<code>%s</code>)';
 318 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - valor il·legal o buit';
 319 $lang['i_success']       = 'La configuració s\'ha acabat amb èxit. Ara podeu suprimir el fitxer install.php. Aneu al <a href="doku.php?id=wiki:welcome">vostre nou DokuWiki</a>.';
 320 $lang['i_failure']       = 'S\'han produït alguns errors en escriure els fitxers de configuració. Potser caldrà que els arregleu manualment abans d\'utilitzar el <a href="doku.php?id=wiki:welcome">vostre nou DokuWiki</a>.';
 321 $lang['i_policy']       = 'Política ACL inicial';
 322 $lang['i_pol0']        = 'Wiki obert (tothom pot llegir, escriure i penjar fitxers)';
 323 $lang['i_pol1']        = 'Wiki públic (tothom pot llegir, els usuaris registrats poden escriure i penjar fitxers)';
 324 $lang['i_pol2']        = 'Wiki tancat (només els usuaris registrats poden llegir, escriure i penjar fitxers)';
 325 $lang['i_allowreg']      = 'Permet d\'autoinscripció d\'usuaris';
 326 $lang['i_retry']        = 'Reintenta';
 327 $lang['i_license']       = 'Escolliu el tipus de llicència que voleu fer servir per al vostre contingut:';
 328 $lang['i_license_none']    = 'No mostrar cap informació sobre llicencies';
 329 $lang['i_pop_field']      = 'Si us plau, ajuda\'ns a millorar la DokuWiki';
 330 $lang['i_pop_label']      = 'Una vegada al mes, enviar anònimament dades als programadors de la DokuWiki';
 331 $lang['recent_global']     = 'Esteu veient els canvis recents de l\'espai <strong>%s</strong>. També podeu veure els <a href="%s">canvis recents de tot el wiki</a>.';
 332 $lang['years']         = 'fa %d anys';
 333 $lang['months']        = 'fa %d mesos';
 334 $lang['weeks']         = 'fa %d setmanes';
 335 $lang['days']         = 'fa %d dies';
 336 $lang['hours']         = 'fa %d hores';
 337 $lang['minutes']        = 'fa %d minuts';
 338 $lang['seconds']        = 'fa %d segons';
 339 $lang['wordblock']       = 'El vostre canvi no s\'ha guardat perquè conté text blocat (spam)';
 340 $lang['media_uploadtab']    = 'Puja';
 341 $lang['media_searchtab']    = 'Busca';
 342 $lang['media_file']      = 'Fitxer';
 343 $lang['media_viewtab']     = 'Mostra';
 344 $lang['media_edittab']     = 'Edita';
 345 $lang['media_historytab']   = 'Històric';
 346 $lang['media_list_thumbs']   = 'Miniatura';
 347 $lang['media_list_rows']    = 'Files';
 348 $lang['media_sort_name']    = 'Nom';
 349 $lang['media_sort_date']    = 'Data';
 350 $lang['media_namespaces']   = 'Escolliu l\'espai';
 351 $lang['media_files']      = 'Arxius a %s';
 352 $lang['media_upload']     = 'Puja a %s';
 353 $lang['media_search']     = 'Busca a %s';
 354 $lang['media_view']      = '%s';
 355 $lang['media_viewold']     = '%s a %s';
 356 $lang['media_edit']      = 'Edita %s';
 357 $lang['media_history']     = 'Històric de %s';
 358 $lang['media_meta_edited']   = 'metadata editada';
 359 $lang['media_perm_read']    = 'No teniu permisos suficients per a llegir arxius.';
 360 $lang['media_perm_upload']   = 'No teniu permisos suficients per a pujar arxius';
 361 $lang['media_update']     = 'Puja la nova versió';
 362 $lang['media_restore']     = 'Restaura aquesta versió';
 363 $lang['media_acl_warning']   = 'Aquesta llista pot no estar completa per restriccions ACL i per llistes ocultes';
 364 $lang['email_fail']      = 'Falta el correu PHP () o està desactivat. No s\'ha enviat el correu electrònic següent:';
 365 $lang['currentns']       = 'Espai de noms actual';
 366 $lang['searchresult']     = 'Resultats cerca';
 367 $lang['plainhtml']       = 'HTML pla';
 368 $lang['wikimarkup']      = 'Wiki Marcatge';
 369 $lang['page_nonexist_rev']   = 'Pàgina no existeix a %s. Aixó es conseqüencia d\'haver-la creada a <a href="%s">%s</a>.';
 370 $lang['unable_to_parse_date'] = 'Impossible de esbrinar el paràmetre "%s".';
 371 $lang['email_signature_text'] = 'Aquest mail ha estat generat per DokuWiki a
 372 @DOKUWIKIURL@';
 373 $lang['log_file_too_large']  = 'Fitxer de log massa gran. Linies anteriors ignorades!';