[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/cy/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * welsh language file
  4  *
  5  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  6  * @author   Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
  7  * @author   Anika Henke <anika@selfthinker.org>
  8  * @author   Matthias Grimm <matthiasgrimm@users.sourceforge.net>
  9  * @author   Matthias Schulte <mailinglist@lupo49.de>
 10  * @author   Alan Davies <ben.brynsadler@gmail.com>
 11  */
 12 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 13 $lang['direction']       = 'ltr';
 14 $lang['doublequoteopening']  = '“'; //&ldquo;
 15 $lang['doublequoteclosing']  = '”'; //&rdquo;
 16 $lang['singlequoteopening']  = '‘'; //&lsquo;
 17 $lang['singlequoteclosing']  = '’'; //&rsquo;
 18 $lang['apostrophe']      = '’'; //&rsquo;
 19 
 20 $lang['btn_edit']       = 'Golygu\'r dudaen hon';
 21 $lang['btn_source']      = 'Dangos y ffynhonnell';
 22 $lang['btn_show']       = 'Dangos y dudalen';
 23 $lang['btn_create']      = 'Creu\'r dudalen';
 24 $lang['btn_search']      = 'Chwilio';
 25 $lang['btn_save']       = 'Cadw';
 26 $lang['btn_preview']      = 'Rhagolwg';
 27 $lang['btn_top']        = 'Nôl i\'r brig';
 28 $lang['btn_newer']       = '<< mwy diweddar';
 29 $lang['btn_older']       = 'llai diweddar >>';
 30 $lang['btn_revs']       = 'Hen adolygiadau';
 31 $lang['btn_recent']      = 'Newidiadau Diweddar';
 32 $lang['btn_upload']      = 'Lanlwytho';
 33 $lang['btn_cancel']      = 'Canslo';
 34 $lang['btn_index']       = 'Safle map';
 35 $lang['btn_secedit']      = 'Golygu';
 36 $lang['btn_login']       = 'Mewngofnodi';
 37 $lang['btn_logout']      = 'Allgofnodi';
 38 $lang['btn_admin']       = 'Gweinyddu';
 39 $lang['btn_update']      = 'Diweddaru';
 40 $lang['btn_delete']      = 'Dileu';
 41 $lang['btn_back']       = 'Nôl';
 42 $lang['btn_backlink']     = 'Olgysylltiadau';
 43 $lang['btn_subscribe']     = 'Rheoli Tanysgrifiadau';
 44 $lang['btn_profile']      = 'Diweddaru Proffil';
 45 $lang['btn_reset']       = 'Ailosod';
 46 $lang['btn_resendpwd']     = 'Gosod cyfrinair newydd';
 47 $lang['btn_draft']       = 'Golygu drafft';
 48 $lang['btn_recover']      = 'Adennill drafft';
 49 $lang['btn_draftdel']     = 'Dileu drafft';
 50 $lang['btn_revert']      = 'Adfer';
 51 $lang['btn_register']     = 'Cofrestru';
 52 $lang['btn_apply']       = 'Gosod';
 53 $lang['btn_media']       = 'Rheolwr Cyfrwng';
 54 $lang['btn_deleteuser']    = 'Tynnu Fy Nghyfrif';
 55 $lang['btn_img_backto']    = 'Nôl i %s';
 56 $lang['btn_mediaManager']   = 'Dangos mewn rheolwr cyfrwng';
 57 
 58 $lang['loggedinas']      = 'Mewngofnodwyd fel:';
 59 $lang['user']         = 'Defnyddair';
 60 $lang['pass']         = 'Cyfrinair';
 61 $lang['newpass']        = 'Cyfrinair newydd';
 62 $lang['oldpass']        = 'Cadarnhau cyfrinair cyfredol';
 63 $lang['passchk']        = 'unwaith eto';
 64 $lang['remember']       = 'Cofio fi';
 65 $lang['fullname']       = 'Enw go iawn';
 66 $lang['email']         = 'E-Bost';
 67 $lang['profile']        = 'Proffil Defnyddiwr';
 68 $lang['badlogin']       = 'Sori, roedd y defnyddair neu\'r gyfriair yn anghywir.';
 69 $lang['badpassconfirm']    = 'Sori, roedd y cyfrinair yn anghywir';
 70 $lang['minoredit']       = 'Newidiadau Bach';
 71 $lang['draftdate']       = 'Awtogadwyd drafft ar'; // full dformat date will be added
 72 $lang['nosecedit']       = 'Newidiwyd y dudaen yn y cyfamser, roedd gwybodaeth yr adran wedi dyddio, felly llwythwyd y dudalen gyfan.';
 73 
 74 $lang['regmissing']      = 'Sori, llenwch bob maes.';
 75 $lang['reguexists']      = 'Sori, mae defnyddiwr â\'r enw hwn yn bodoli eisoes.';
 76 $lang['regsuccess']      = 'Cafodd y defnyddiwr ei greu a chafodd y cyfrinair ei anfon gan ebost.';
 77 $lang['regsuccess2']      = 'Cafodd y defnyddiwr ei greu.';
 78 $lang['regfail']        = 'Doedd dim modd creu\'r defnyddiwr.';
 79 $lang['regmailfail']      = 'Mae\'n debyg roedd gwall wrth anfon y post cyfrinair. Cysylltwch â\'r gweinyddwr!';
 80 $lang['regbadmail']      = 'Mae\'r cyfeiriad ebost a gyflwynoch chi\'n edrych yn annilys - os ydych chi\'n credu ei fod yn gywir, cysylltwch â\'r gweinyddwr';
 81 $lang['regbadpass']      = '\'Dyw\'r ddau gyfrinair ddim yn unfath, ceisiwch eto.';
 82 $lang['regpwmail']       = 'Eich cyfrinair DokuWiki';
 83 $lang['reghere']        = '\'Sdim cyfrif \'da chi eto? Cewch afael yn un nawr';
 84 
 85 $lang['profna']        = '\'Dyw\'r wici hwn ddim yn caniatáu newid eich proffil';
 86 $lang['profnochange']     = 'Dim newidiadau, dim i\'w wneud.';
 87 $lang['profnoempty']      = '\'Sdim modd gadael eich enw neu\'ch cyfeiriad ebost chi\'n wag.';
 88 $lang['profchanged']      = 'Diweddarwyd eich proffil defnyddiwr yn llwyddiannus.';
 89 $lang['profnodelete']     = '\'Dyw\'r wici hwn ddim yn caniatáu dileu defnyddwyr';
 90 $lang['profdeleteuser']    = 'Dileu Cyfrif';
 91 $lang['profdeleted']      = 'Cafodd eich cyfrif defnyddiwr chi ei ddileu o\'r wiki hwn';
 92 $lang['profconfdelete']    = '\'Dwi eisiau tynnu fy nghyfrif oddi ar y wici hwn. <br/> \'Sdim modd dadwneud hyn.';
 93 $lang['profconfdeletemissing'] = 'Blwch gwirio heb ei dicio';
 94 $lang['proffail']       = 'Proffil defnyddiwr heb ei ddiweddaru.';
 95 
 96 $lang['pwdforget']       = 'Anghofio\'ch cyfrinair? Cael gafael ar un newydd';
 97 $lang['resendna']       = '\'Dyw\'r wici hwn ddim yn caniatáu ailanfon cyfrineiriau.';
 98 $lang['resendpwd']       = 'Gosod cyfrinair newydd ar gyfer';
 99 $lang['resendpwdmissing']   = 'Sori, mae\'n rhaid llenwi pob maes.';
 100 $lang['resendpwdnouser']    = 'Sori, \'dyn ni ddim yn gallu darganfod y defnyddiwr hwn yn ein databas ni.';
 101 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Sori, \'dyw\'r cod dilysu hwn ddim yn ddilys. Sicrhewch eich bod chi wedi defnyddio\'r ddolen gadarnhau gyfan.';
 102 $lang['resendpwdconfirm']   = 'Cafodd ddolen gadarnhau ei hanfon gan ebost.';
 103 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Cafodd eich cyfrinair newydd chi ei anfon gan ebost.';
 104 
 105 $lang['license']        = 'Heb law bod datganiad i\'r gwrthwyneb, mae cynnwys y wici hwn o dan y drwydded ganlynol:';
 106 $lang['licenseok']       = 'Sylwir: Gan olygu\'r dudalen hon rydych chi\'n cytuno i drwyddedu\'ch cynnwys chi o dan y drwydded ganlynol:';
 107 
 108 $lang['searchmedia']      = 'Chwilio enw ffeil:';
 109 $lang['searchmedia_in']    = 'Chwilio mewn %s';
 110 $lang['txt_upload']      = 'Dewis ffeil i\'w lanlwytho:';
 111 $lang['txt_filename']     = 'Upload as (optional):';
 112 $lang['txt_overwrt']      = 'Trosysgrifo ffeil sy\'n bodoli';
 113 $lang['maxuploadsize']     = 'Lanlwytho uchanfswm %s y ffeil.';
 114 $lang['lockedby']       = 'Clowyd yn bresennol gan:';
 115 $lang['lockexpire']      = 'Clo\'n dod i ben ar:';
 116 
 117 $lang['js']['willexpire']   = 'Mae\'ch clo ar gyfer golygu\'r dudalen hon yn mynd i ddod i ben mewn munud.\nEr mwyn osgoi gwrthdrawiadau defnyddiwch y botwm rhagolwg i ailosod amserydd y clo.';
 118 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Caiff newidiadau heb gadw eu colli.';
 119 $lang['js']['searchmedia']   = 'Chwilio am ffeiliau';
 120 $lang['js']['keepopen']    = 'Cadw ffesnestr y dewisiad ar agor';
 121 $lang['js']['hidedetails']   = 'Cuddio Manylion';
 122 $lang['js']['mediatitle']   = 'Gosodiadau dolenni';
 123 $lang['js']['mediadisplay']  = 'Math y ddolen';
 124 $lang['js']['mediaalign']   = 'Aliniad';
 125 $lang['js']['mediasize']    = 'Maint y ddelwedd';
 126 $lang['js']['mediatarget']   = 'Targed y ddolen';
 127 $lang['js']['mediaclose']   = 'Cau';
 128 $lang['js']['mediainsert']   = 'Mewnosod';
 129 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Dangos y ddelwedd.';
 130 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Dangos y ddolen yn unig.';
 131 $lang['js']['mediasmall']   = 'Fersiwn bach';
 132 $lang['js']['mediamedium']   = 'Fersiwn canolig';
 133 $lang['js']['medialarge']   = 'Fersiwn mawr';
 134 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'Fersiwn gwreiddiol';
 135 $lang['js']['medialnk']    = 'Cysylltu i dudalen fanylion';
 136 $lang['js']['mediadirect']   = 'Cysylltiad uniongyrchol i\'r gwreiddiol';
 137 $lang['js']['medianolnk']   = 'Dim dolen';
 138 $lang['js']['medianolink']   = 'Peidio cysylltu i\'r dudalen';
 139 $lang['js']['medialeft']    = 'Alinio\'r ddelwedd i\'r chwith.';
 140 $lang['js']['mediaright']   = 'Alinio\'r ddelwedd i\'r dde.';
 141 $lang['js']['mediacenter']   = 'Alinio\'r ddelwedd i\'r canol.';
 142 $lang['js']['medianoalign']  = 'Peidio alinio.';
 143 $lang['js']['nosmblinks']   = 'Mae cysylltu gyda Windows shares dim ond yn gweithio gyda Microsoft Internet Explorer.\nGallwch chi gopïo a gludo\'r ddolen hefyd.';
 144 $lang['js']['linkwiz']     = 'Dewin Dolenni';
 145 $lang['js']['linkto']     = 'Cysylltu i:';
 146 $lang['js']['del_confirm']   = 'Gwir ddileu\'r eitem(au) a ddewiswyd?';
 147 $lang['js']['restore_confirm'] = 'Gwir adfer y fersiwn hwn?';
 148 $lang['js']['media_diff']     = 'Gweld gwahaniaethau:';
 149 $lang['js']['media_diff_both']   = 'Ochr wrth Ochr';
 150 $lang['js']['media_diff_opacity'] = 'Tywynnu-drwodd';
 151 $lang['js']['media_diff_portions'] = 'Taro'; //Swipe - rhaid bod gwell ateb i hwn
 152 $lang['js']['media_select']    = 'Dewis ffeiliau…';
 153 $lang['js']['media_upload_btn']  = 'Lanlwytho';
 154 $lang['js']['media_done_btn']   = 'Gorffen';
 155 $lang['js']['media_drop']     = 'Gollwng ffeiliau yma i\'w lanlwytho';
 156 $lang['js']['media_cancel']    = 'tynnu';
 157 $lang['js']['media_overwrt']    = 'Trosysgrifo ffeiliau sy\'n bodoli';
 158 
 159 $lang['rssfailed']       = 'Roedd gwall wrth hôl y ffrwd hwn: ';
 160 $lang['nothingfound']     = 'Dim wedi\'i ddarganfod.';
 161 
 162 $lang['mediaselect']      = 'Ffeiliau Cyfrwng';
 163 $lang['uploadsucc']      = 'Lanlwythiad llwyddiannus';
 164 $lang['uploadfail']      = 'Methodd y lanlwythiad. Hawliau anghywir efallai?';
 165 $lang['uploadwrong']      = 'Gwrthodwyd y lanlwythiad. Gwaherddir yr estyniad ffeil hwn!';
 166 $lang['uploadexist']      = 'Mae\'r ffeil eisoes yn bodoli. Dim wedi\'i wneud.';
 167 $lang['uploadbadcontent']   = 'Doedd y cynnwys a lanlwythwyd ddim yn cydweddu ag estyniad ffeil %s.';
 168 $lang['uploadspam']      = 'Cafodd y lanlwythiad ei flocio gan rhestr wahardd sbam.';
 169 $lang['uploadxss']       = 'Cafodd y lanlwythiad ei flocio efallai oherwydd cynnwys maleisus.';
 170 $lang['uploadsize']      = 'Roedd y ffeil a lanlwythwyd yn rhy fawr. (uchaf. %s)';
 171 $lang['deletesucc']      = 'Cafodd ffeil "%s" ei dileu.';
 172 $lang['deletefail']      = 'Doedd dim modd dileu "%s" - gwiriwch hawliau.';
 173 $lang['mediainuse']      = 'Doedd "%s" heb ei dileu - mae\'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd.';
 174 $lang['namespaces']      = 'Namespaces'; //namespace
 175 $lang['mediafiles']      = 'Ffeiliau ar gael mewn';
 176 $lang['accessdenied']     = '\'Sdim hawl \'da chi weld y dudalen hon.';
 177 $lang['mediausage']      = 'Defnyddiwch y gystrawen ganlynol i gyfeirio at y ffeil hon:';
 178 $lang['mediaview']       = 'Dangos y ffeil wreiddiol';
 179 $lang['mediaroot']       = 'gwraidd';
 180 $lang['mediaupload']      = 'lanlwythwch ffeil i\'r namespace cyfredol yma. Er mwy creu is-namespace, ychwanegwch nhw o flaen enw\'r ffeil gan eu gwahanu nhw gyda cholonau, ar ôl i chi ddewis y ffeiliau. Gall ffeiliau hefyd eu dewis gan lusgo a gollwng.'; //namespace
 181 $lang['mediaextchange']    = 'Newidiwyd yr estyniad o .%s i .%s!';
 182 $lang['reference']       = 'Cyfeirnodau ar gyfer';
 183 $lang['ref_inuse']       = '\'Sdim modd dileu\'r ffeil hon, oherwydd ei bod hi\'n dal yn cael ei defnyddio gan y tudalennau canlynol:';
 184 $lang['ref_hidden']      = 'Mae rhai cyfeirnodau ar dudalennau \'sdim hawl \'da chi weld';
 185 
 186 $lang['hits']         = 'Trawiadau';
 187 $lang['quickhits']       = 'Enw tudalennau\'n cydweddu';
 188 $lang['toc']          = 'Tabl Cynnwys';
 189 $lang['current']        = 'cyfredol';
 190 $lang['yours']         = 'Eich Fersiwn';
 191 $lang['diff']         = 'Dangos gwahaniaethau i\'r adolygiadau cyfredol';
 192 $lang['diff2']         = 'Dangos gwahaniaethau rhwng adolygiadau a ddewiswyd';
 193 $lang['difflink']       = 'Cysylltu i\'r olwg gymharu hon';
 194 $lang['diff_type']       = 'Dangos gwahaniaethau:';
 195 $lang['diff_inline']      = 'Mewnlin';
 196 $lang['diff_side']       = 'Ochr wrth Ochr';
 197 $lang['diffprevrev']      = 'Adolygiad blaenorol';
 198 $lang['diffnextrev']      = 'Adolygiad nesaf';
 199 $lang['difflastrev']      = 'Adolygiad diwethaf';
 200 $lang['diffbothprevrev']    = 'Dwy ochr yr adolygiad blaenorol';
 201 $lang['diffbothnextrev']    = 'Dwy ochr yr adolygiad nesaf';
 202 $lang['line']         = 'Llinell';
 203 $lang['breadcrumb']      = 'Olrhain:';
 204 $lang['youarehere']      = 'Rydych chi yma:';
 205 $lang['lastmod']        = 'Newidiwyd ddiwethaf:';
 206 $lang['by']          = 'gan';
 207 $lang['deleted']        = 'tynnwyd';
 208 $lang['created']        = 'crewyd';
 209 $lang['restored']       = 'adferwyd hen adolygiad (%s)';
 210 $lang['external_edit']     = 'golygiad allanol';
 211 $lang['summary']        = 'Crynodeb golygiad';
 212 $lang['noflash']        = 'Mae angen <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">Ategyn Adobe Flash</a> i ddangos y cynnwys hwn.';
 213 $lang['download']       = 'Lawrlwytho Darn';
 214 $lang['tools']         = 'Teclynnau';
 215 $lang['user_tools']      = 'Teclynnau Defnyddiwr';
 216 $lang['site_tools']      = 'Teclynnau Safle';
 217 $lang['page_tools']      = 'Teclynnau Tudalennau';
 218 $lang['skip_to_content']    = 'nedio i\'r cynnwys';
 219 $lang['sidebar']        = 'Bar ochr';
 220 
 221 $lang['mail_newpage']     = 'ychwanegwyd tudalen:';
 222 $lang['mail_changed']     = 'newidiwyd tudalen:';
 223 $lang['mail_subscribe_list']  = 'newidiwyd tudalennau mewn namespace:'; //namespace
 224 $lang['mail_new_user']     = 'defnyddiwr newydd:';
 225 $lang['mail_upload']      = 'lanlwythwyd ffeil:';
 226 
 227 $lang['changes_type']     = 'Dangos newidiadau mewn';
 228 $lang['pages_changes']     = 'Tudalennau';
 229 $lang['media_changes']     = 'Ffeiliau cyfrwng';
 230 $lang['both_changes']     = 'Tudalennau a ffeiliau cyfrwng';
 231 
 232 $lang['qb_bold']        = 'Testun Bras';
 233 $lang['qb_italic']       = 'Testun Italig';
 234 $lang['qb_underl']       = 'Testun wedi\'i Danlinellu';
 235 $lang['qb_code']        = 'Testun Unbylchog';
 236 $lang['qb_strike']       = 'Testun Llinell Drwodd';
 237 $lang['qb_h1']         = 'Pennawd Lefel 1';
 238 $lang['qb_h2']         = 'Pennawd Lefel 2';
 239 $lang['qb_h3']         = 'Pennawd Lefel 3';
 240 $lang['qb_h4']         = 'Pennawd Lefel 4';
 241 $lang['qb_h5']         = 'Pennawd Lefel 5';
 242 $lang['qb_h']         = 'Pennawd';
 243 $lang['qb_hs']         = 'Dewis Pennawd';
 244 $lang['qb_hplus']       = 'Pennawd Uwch';
 245 $lang['qb_hminus']       = 'Pennawd Is';
 246 $lang['qb_hequal']       = 'Pennawd yr un Lefel';
 247 $lang['qb_link']        = 'Dolen fewnol';
 248 $lang['qb_extlink']      = 'Dolen allanol';
 249 $lang['qb_hr']         = 'Llinell Lorweddol';
 250 $lang['qb_ol']         = 'Eitem Rhestr Drefnedig';
 251 $lang['qb_ul']         = 'Eitem Rhestr Rifol';
 252 $lang['qb_media']       = 'Ychwanegu Delweddau a ffeiliau eraill (agor mewn ffenestr newydd)';
 253 $lang['qb_sig']        = 'Mewnosod Llofnod';
 254 $lang['qb_smileys']      = 'Gwenogluniau';
 255 $lang['qb_chars']       = 'Nodau Arbennig';
 256 
 257 $lang['upperns']        = 'neidio i namespace uwch'; //namespace
 258 
 259 $lang['metaedit']       = 'Golygu Metadata';
 260 $lang['metasaveerr']      = 'Methwyd ysgrifennu metadata';
 261 $lang['metasaveok']      = 'Cadwyd y metadata';
 262 $lang['img_title']       = 'Teitl:';
 263 $lang['img_caption']      = 'Egluryn:';
 264 $lang['img_date']       = 'Dyddiad:';
 265 $lang['img_fname']       = 'Enw ffeil:';
 266 $lang['img_fsize']       = 'Maint:';
 267 $lang['img_artist']      = 'Ffotograffydd:';
 268 $lang['img_copyr']       = 'Hawlfraint:';
 269 $lang['img_format']      = 'Fformat:';
 270 $lang['img_camera']      = 'Camera:';
 271 $lang['img_keywords']     = 'Allweddeiriau:';
 272 $lang['img_width']       = 'Lled:';
 273 $lang['img_height']      = 'Uchder:';
 274 
 275 $lang['subscr_subscribe_success']  = 'Ychwanegwyd %s i\'r rhestr danysgrifio ar gyfer %s';
 276 $lang['subscr_subscribe_error']   = 'Gwall wrth ychwanegu %s i\'r rhestr danysgrifio ar gyfer %s';
 277 $lang['subscr_subscribe_noaddress'] = '\'Sdim cyfeiriad wedi\'i gysylltu gyda\'ch defnyddair, felly \'sdim modd eich ychwanegu chi i\'r rhestr danysgrifio';
 278 $lang['subscr_unsubscribe_success'] = 'Tynnwyd %s o\'r rhestr danysgrifio ar gyfer %s';
 279 $lang['subscr_unsubscribe_error']  = 'Roedd gwall wrth dynnu %s o\'r rhestr danysgrfio ar gyfer %s';
 280 $lang['subscr_already_subscribed'] = 'Mae %s eisoes wedi tanysgrifio i %s';
 281 $lang['subscr_not_subscribed']   = '\'Dyw %s heb danysgrifio i %s';
 282 // Manage page for subscriptions
 283 $lang['subscr_m_not_subscribed']  = '\'Dych chi heb danysgrifio i\'r dudalen gyfredol neu\'r namespace, yn bresennol.'; //namespace
 284 $lang['subscr_m_new_header']    = 'Ychwanegu tanysgrifiad';
 285 $lang['subscr_m_current_header']  = 'Tanysgrifiadau cyfredol';
 286 $lang['subscr_m_unsubscribe']    = 'Tynnu tanysgrifiad';
 287 $lang['subscr_m_subscribe']     = 'Tanysgrifio';
 288 $lang['subscr_m_receive']      = 'Derbyn';
 289 $lang['subscr_style_every']     = 'ebost ar bob newid';
 290 $lang['subscr_style_digest']    = 'ebost cryno o\'r newidiadau ar bob tudalen (pob %.2f diwrnod)';
 291 $lang['subscr_style_list']     = 'rhestr o dudalennau a newidiwyd ers yr ebost diwethaf (pob %.2f diwrnod)';
 292 
 293 /* auth.class language support */
 294 $lang['authtempfail']     = '\'Dyw dilysiad defnyddiwr ddim ar gael yn bresennol (dros dro). Os ydy\'r sefyllfa\'n parhau, cysylltwch â gweinyddwr y wici.';
 295 
 296 /* installer strings */
 297 $lang['i_chooselang']     = 'Dewiswch eich iaith';
 298 $lang['i_installer']      = 'Arsefydlwr DokuWiki';
 299 $lang['i_wikiname']      = 'Enw Wici';
 300 $lang['i_enableacl']      = 'Galluogi ACL (awgrymwyd)';
 301 $lang['i_superuser']      = 'Uwchddefnyddiwr';
 302 $lang['i_problems']      = 'Gwnaeth yr arsefydlwr ddod o hyd i broblemau, isod. \'Sdim modd parhau nes i chi eu datrys nhw.';
 303 $lang['i_modified']      = 'Oherwydd rhesymau diogelwch, bydd y sgript hwn dim ond yn gweithio gydag arsefydliad DokuWiki newydd sydd heb ei newid.
 304                  Dylech chi naill ai ail-echdynnu\'r ffeiliau o\'r pecyn a lawrlwythwyd neu porwch dros y
 305                  <a href="https://www.dokuwiki.org/install">canllawiau arsefydylu Dokuwiki</a> cyfan';
 306 $lang['i_funcna']       = 'Swyddogaeth PHP <code>%s</code> ddim ar gael. Posib bod eich gwesteiwr wedi\'i hanalluogi am ryw reswm?';
 307 $lang['i_phpver']       = 'Mae\'ch fersiwn PHP <code>%s</code> yn is na\'r hyn sydd ei angen <code>%s</code>. Mae angen i chi ddiweddaru eich arsefydliad PHP.';
 308 $lang['i_mbfuncoverload']   = 'Mae\'n rhaid analluogi mbstring.func_overload mewn php.ini er mwyn rhedeg DokuWiki.';
 309 $lang['i_permfail']      = '\'Dyw DokuWiki ddim yn gallu ysgrifennu i <code>%s</code>. Mae angen newid gosodiadau hawliau ar gyfer y ffolder hwn!';
 310 $lang['i_confexists']     = 'Mae <code>%s</code> eisoes yn bodoli';
 311 $lang['i_writeerr']      = 'Methu creu <code>%s</code>. Bydd angen i chi wirio hawliau ffolder/ffeil a chreu\'r ffeil gan law.';
 312 $lang['i_badhash']       = 'dokuwiki.php heb ei adnabod neu wedi\'i newid (hash=<code>%s</code>)';
 313 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - gwerth anghyfreithlon neu wag';
 314 $lang['i_success']       = 'Gorffennodd y ffurfwedd yn llwyddiannus. Gallwch chi ddileu\'r ffeil install.php nawr. Ewch
 315                  <a href="doku.php?id=wiki:welcome">i\'ch DokuWiki newydd</a>.';
 316 $lang['i_failure']       = 'Ymddangosodd gwallau wrth ysgrifennu\'r ffeiliau ffurfwedd. Bydd angen i chi eu cywiro
 317                  nhw gan law cyn gallwch chi ddefnyddio\'ch <a href="doku.php?id=wiki:welcome">DokuWiki newydd</a>.';
 318 $lang['i_policy']       = 'Polisi ACL cychwynnol';
 319 $lang['i_pol0']        = 'Wici Agored (darllen, ysgrifennu, lanlwytho i bawb)';
 320 $lang['i_pol1']        = 'Wici Cyhoeddus (darllen i bawb, ysgrifennu a lanlwytho i ddefnyddwyr cofrestredig)';
 321 $lang['i_pol2']        = 'Wici Caeedig (darllen, ysgrifennu, lanlwytho i ddefnyddwyr cofrestredig yn unig)';
 322 $lang['i_allowreg']      = 'Caniatáu defnyddwyr i gofrestru eu hunain';
 323 $lang['i_retry']        = 'Ailgeisio';
 324 $lang['i_license']       = 'Dewiswch y drwydded rydych chi am osod ar eich cynnwys:';
 325 $lang['i_license_none']    = 'Peidio â dangos unrhyw wybodaeth drwyddedu';
 326 $lang['i_pop_field']      = 'Plis, helpwch ni i wella\'r profiad o ddefnyddio DokuWiki:';
 327 $lang['i_pop_label']      = 'Anfon data defnydd anhysbys i ddatblygwyr DokuWiki unwaith y mis';
 328 
 329 $lang['recent_global']     = 'Yn bresennol, rydych chi\'n gwylio newidiadau tu fewn namespace <b>%s</b>. Gallwch chi hefyd <a href="%s">weld y newidiadau diweddar ar gyfer y wici cyfan</a>.'; //namespace
 330 
 331 $lang['years']         = '%d blynedd yn ôl';
 332 $lang['months']        = '%d mis yn ôl';
 333 $lang['weeks']         = '%d wythnos yn ôl';
 334 $lang['days']         = '%d diwrnod yn ôl';
 335 $lang['hours']         = '%d awr yn ôl';
 336 $lang['minutes']        = '%d munud yn ôl';
 337 $lang['seconds']        = '%d eiliad yn ôl';
 338 
 339 $lang['wordblock']       = 'Doedd eich newid heb gadw gan ei fod yn cynnwys testun wedi\'i flocio (sbam).';
 340 
 341 $lang['media_uploadtab']    = 'Lanlwytho';
 342 $lang['media_searchtab']    = 'Chwilio';
 343 $lang['media_file']      = 'Ffeil';
 344 $lang['media_viewtab']     = 'Golwg';
 345 $lang['media_edittab']     = 'Golygu';
 346 $lang['media_historytab']   = 'Hanes';
 347 $lang['media_list_thumbs']   = 'Bawdlun';
 348 $lang['media_list_rows']    = 'Rhesi';
 349 $lang['media_sort_name']    = 'Enw';
 350 $lang['media_sort_date']    = 'Dyddiad';
 351 $lang['media_namespaces']   = 'Dewis namespace'; //namespace
 352 $lang['media_files']      = 'Ffeiliau mewn %s';
 353 $lang['media_upload']     = 'Lanlwytho i %s';
 354 $lang['media_search']     = 'Chwilio mewn %s';
 355 $lang['media_view']      = '%s';
 356 $lang['media_viewold']     = '%s ar %s';
 357 $lang['media_edit']      = 'Golygu %s';
 358 $lang['media_history']     = 'Hanes %s';
 359 $lang['media_meta_edited']   = 'golygwyd metadata';
 360 $lang['media_perm_read']    = 'Sori, ond \'sdim digon o hawliau \'da chi i ddarllen ffeiliau.';
 361 $lang['media_perm_upload']   = 'Sori, ond \'sdim digon o hawliau \'da chi i lanlwytho ffeiliau.';
 362 $lang['media_update']     = 'Lanlwytho fersiwn newydd';
 363 $lang['media_restore']     = 'Adfer y fersiwn hwn';
 364 $lang['media_acl_warning']   = 'Gall y rhestr hon fod yn anghyflawn oherwydd cyfyngiadau ACL a thudalennau coll.';
 365 
 366 $lang['currentns']       = 'Namespace cyfredol'; //namespace
 367 $lang['searchresult']     = 'Canlyniad Chwilio';
 368 $lang['plainhtml']       = 'HTML Plaen';
 369 $lang['wikimarkup']      = 'Iaith Wici';
 370 $lang['page_nonexist_rev']   = 'Doedd y dudalen ddim yn bodoli ar %s. Cafodd ei chreu wedyn ar <a href="%s">%s</a>.';
 371 $lang['unable_to_parse_date'] = 'Methu dosbarthu ar baramedr "%s".';
 372 //Setup VIM: ex: et ts=2 :