[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/gl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * galician language file
  4  *
  5  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  6  * @author Medúlio <medulio@ciberirmandade.org>
  7  * @author Oscar M. Lage <r0sk10@gmail.com>
  8  * @author Rodrigo Rega <rodrigorega@gmail.com>
  9  */
 10 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 11 $lang['direction']       = 'ltr';
 12 $lang['doublequoteopening']  = '“';
 13 $lang['doublequoteclosing']  = '”';
 14 $lang['singlequoteopening']  = '‘';
 15 $lang['singlequoteclosing']  = '’';
 16 $lang['apostrophe']      = '’';
 17 $lang['btn_edit']       = 'Editar esta páxina';
 18 $lang['btn_source']      = 'Amosar a fonte da páxina';
 19 $lang['btn_show']       = 'Amosar páxina';
 20 $lang['btn_create']      = 'Crear esta páxina';
 21 $lang['btn_search']      = 'Procurar';
 22 $lang['btn_save']       = 'Gardar';
 23 $lang['btn_preview']      = 'Previsualizar';
 24 $lang['btn_top']        = 'Comezo da páxina';
 25 $lang['btn_newer']       = '<< máis recente';
 26 $lang['btn_older']       = 'menos recente >>';
 27 $lang['btn_revs']       = 'Revisións antigas';
 28 $lang['btn_recent']      = 'Trocos recentes';
 29 $lang['btn_upload']      = 'Subir';
 30 $lang['btn_cancel']      = 'Cancelar';
 31 $lang['btn_index']       = 'Índice';
 32 $lang['btn_secedit']      = 'Editar';
 33 $lang['btn_login']       = 'Iniciar sesión';
 34 $lang['btn_logout']      = 'Rematar sesión';
 35 $lang['btn_admin']       = 'Administración';
 36 $lang['btn_update']      = 'Actualizar';
 37 $lang['btn_delete']      = 'Borrar';
 38 $lang['btn_back']       = 'Atrás';
 39 $lang['btn_backlink']     = 'Ligazóns con isto';
 40 $lang['btn_subscribe']     = 'Avísame dos trocos na páxina';
 41 $lang['btn_profile']      = 'Actualizar Perfil';
 42 $lang['btn_reset']       = 'Reiniciar';
 43 $lang['btn_resendpwd']     = 'Establecer novo contrasinal';
 44 $lang['btn_draft']       = 'Editar borrador';
 45 $lang['btn_recover']      = 'Recuperar borrador';
 46 $lang['btn_draftdel']     = 'Eliminar borrador';
 47 $lang['btn_revert']      = 'Restaurar';
 48 $lang['btn_register']     = 'Rexístrate';
 49 $lang['btn_apply']       = 'Aplicar';
 50 $lang['btn_media']       = 'Xestor de Arquivos-Media';
 51 $lang['loggedinas']      = 'Iniciaches sesión como:';
 52 $lang['user']         = 'Nome de Usuario';
 53 $lang['pass']         = 'Contrasinal';
 54 $lang['newpass']        = 'Novo Contrasinal';
 55 $lang['oldpass']        = 'Confirmar contrasinal actual';
 56 $lang['passchk']        = 'de novo';
 57 $lang['remember']       = 'Lémbrame';
 58 $lang['fullname']       = 'Nome Completo';
 59 $lang['email']         = 'Correo-e';
 60 $lang['profile']        = 'Perfil de Usuario';
 61 $lang['badlogin']       = 'Sentímolo, mais o nome de usuario ou o contrasinal non son correctos.';
 62 $lang['minoredit']       = 'Trocos Menores';
 63 $lang['draftdate']       = 'Borrador gardado automaticamente en';
 64 $lang['nosecedit']       = 'A páxina mudou entrementres, a información da sección estaba desfasada polo que se cargou a páxina completa no seu lugar.';
 65 $lang['regmissing']      = 'Sentímolo, mais tes que cubrir todos os campos.';
 66 $lang['reguexists']      = 'Sentímolo, mais xa existe un usuario con ese nome.';
 67 $lang['regsuccess']      = 'O usuario foi creado e o contrasinal enviado por correo-e.';
 68 $lang['regsuccess2']      = 'O usuario foi creado.';
 69 $lang['regmailfail']      = 'Semella que houbo un erro ao tentar enviar o correo-e co contrasinal. Por favor, contacta co administrador!';
 70 $lang['regbadmail']      = 'O enderezo de correo-e proporcionado semella incorrecto - se consideras que isto é un erro, contacta co administrador';
 71 $lang['regbadpass']      = 'Os dous contrasinais inseridos non coinciden, por favor téntao de novo.';
 72 $lang['regpwmail']       = 'O teu contrasinal do DokuWiki';
 73 $lang['reghere']        = 'Aínda non tes unha conta? Crea a túa';
 74 $lang['profna']        = 'Este wiki non permite modificacións dos perfís';
 75 $lang['profnochange']     = 'Non hai trocos, nada que facer.';
 76 $lang['profnoempty']      = 'Non se permite un nome ou un enderezo de correo-e baleiros.';
 77 $lang['profchanged']      = 'Perfil de usuario actualizado correctamente.';
 78 $lang['pwdforget']       = 'Esqueceches o teu contrasinal? Consegue un novo';
 79 $lang['resendna']       = 'Este wiki non permite o reenvío de contrasinais.';
 80 $lang['resendpwd']       = 'Establecer novo contrasinal para';
 81 $lang['resendpwdmissing']   = 'Sentímolo, tes que cubrir todos os campos.';
 82 $lang['resendpwdnouser']    = 'Sentímolo, non atopamos este usuario no noso banco de datos.';
 83 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Sentímolo, mais este código de autorización non é válido. Asegúrate de que usaches a ligazón completa de confirmación.';
 84 $lang['resendpwdconfirm']   = 'Enviouse unha ligazón de confirmación por correo-e.';
 85 $lang['resendpwdsuccess']   = 'O teu novo contrasinal foi enviado por correo-e.';
 86 $lang['license']        = 'O contido deste wiki, agás onde se indique o contrario, ofrécese baixo da seguinte licenza:';
 87 $lang['licenseok']       = 'Nota: Ao editares esta páxina estás a aceptar o licenciamento do contido baixo da seguinte licenza:';
 88 $lang['searchmedia']      = 'Procurar nome de arquivo:';
 89 $lang['searchmedia_in']    = 'Procurar en %s';
 90 $lang['txt_upload']      = 'Escolle o arquivo para subir:';
 91 $lang['txt_filename']     = 'Subir como (opcional):';
 92 $lang['txt_overwrt']      = 'Sobrescribir arquivo existente';
 93 $lang['maxuploadsize']     = 'Subida máxima %s por arquivo.';
 94 $lang['lockedby']       = 'Bloqueado actualmente por:';
 95 $lang['lockexpire']      = 'O bloqueo remata o:';
 96 $lang['js']['willexpire']   = 'O teu bloqueo para editares esta páxina vai caducar nun minuto.\nPara de evitar conflitos, emprega o botón de previsualización para reiniciares o contador do tempo de bloqueo.';
 97 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Perderanse os trocos non gardados.
 98 Está certo de quereres continuar?';
 99 $lang['js']['searchmedia']   = 'Procurar ficheiros';
 100 $lang['js']['keepopen']    = 'Manter a fiestra aberta na selección';
 101 $lang['js']['hidedetails']   = 'Agochar Pormenores';
 102 $lang['js']['mediatitle']   = 'Configuración de ligazón';
 103 $lang['js']['mediadisplay']  = 'Tipo de ligazón';
 104 $lang['js']['mediaalign']   = 'Aliñamento';
 105 $lang['js']['mediasize']    = 'Tamaño de imaxe';
 106 $lang['js']['mediatarget']   = 'Albo da ligazón';
 107 $lang['js']['mediaclose']   = 'Fechar';
 108 $lang['js']['mediainsert']   = 'Inserir';
 109 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Amosar a imaxe';
 110 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Amosar só a ligazón';
 111 $lang['js']['mediasmall']   = 'Versión reducida';
 112 $lang['js']['mediamedium']   = 'Versión media';
 113 $lang['js']['medialarge']   = 'Versión grande';
 114 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'Versión orixinal';
 115 $lang['js']['medialnk']    = 'Ligazón para a páxina de pormenores';
 116 $lang['js']['mediadirect']   = 'Ligazón directa para o orixinal';
 117 $lang['js']['medianolnk']   = 'Sen ligazón';
 118 $lang['js']['medianolink']   = 'Non ligar a imaxe';
 119 $lang['js']['medialeft']    = 'Aliñar a imaxe á esquerda';
 120 $lang['js']['mediaright']   = 'Aliñar a imaxe á dereita';
 121 $lang['js']['mediacenter']   = 'Aliñar a iamxe ao medio';
 122 $lang['js']['medianoalign']  = 'Non empregar aliñamento';
 123 $lang['js']['nosmblinks']   = 'A ligazón aos compartidos do Windows só funciona no Microsoft Internet Explorer.
 124 Sempre podes copiar e colar a ligazón.';
 125 $lang['js']['linkwiz']     = 'Asistente de ligazóns';
 126 $lang['js']['linkto']     = 'Ligazón para:';
 127 $lang['js']['del_confirm']   = 'Estás certo de quereres eliminar os elementos seleccionados?';
 128 $lang['js']['restore_confirm'] = 'Realmente desexas restaurar esta versión?';
 129 $lang['js']['media_diff']   = 'Ver as diferencias:';
 130 $lang['js']['media_diff_both'] = 'Cara a Cara';
 131 $lang['js']['media_diff_opacity'] = 'Opacidade';
 132 $lang['js']['media_diff_portions'] = 'Porcións';
 133 $lang['js']['media_select']  = 'Selecciona arquivos...';
 134 $lang['js']['media_upload_btn'] = 'Subir';
 135 $lang['js']['media_done_btn'] = 'Feito';
 136 $lang['js']['media_drop']   = 'Solta aquí os arquivos a subir';
 137 $lang['js']['media_cancel']  = 'eliminar';
 138 $lang['js']['media_overwrt']  = 'Sobreescribir os arquivos existentes';
 139 $lang['rssfailed']       = 'Houbo un erro ao tentar obter esta corrente RSS: ';
 140 $lang['nothingfound']     = 'Non se atopou nada.';
 141 $lang['mediaselect']      = 'Arquivos-Media';
 142 $lang['uploadsucc']      = 'Subida correcta';
 143 $lang['uploadfail']      = 'Erra na subida. Pode que sexa un problema de permisos?';
 144 $lang['uploadwrong']      = 'Subida denegada. Esta extensión de arquivo non está permitida!';
 145 $lang['uploadexist']      = 'Xa existe o arquivo. Non se fixo nada.';
 146 $lang['uploadbadcontent']   = 'O contido subido non concorda coa extensión do arquivo %s.';
 147 $lang['uploadspam']      = 'A subida foi bloqueada pola lista negra de correo-lixo.';
 148 $lang['uploadxss']       = 'A subida foi bloqueada por un posíbel contido malicioso.';
 149 $lang['uploadsize']      = 'O arquivo subido é grande de máis. (máx. %s)';
 150 $lang['deletesucc']      = 'O arquivo "%s" foi eliminado.';
 151 $lang['deletefail']      = '"%s" non puido ser eliminado - comproba os permisos.';
 152 $lang['mediainuse']      = 'O arquivo "%s" non foi eliminado - aínda está en uso.';
 153 $lang['namespaces']      = 'Nomes de espazos';
 154 $lang['mediafiles']      = 'Arquivos dispoñíbeis en';
 155 $lang['accessdenied']     = 'Non tes permitido ver esta páxina.';
 156 $lang['mediausage']      = 'Emprega a seguinte sintaxe para inserires unha referencia a este arquivo:';
 157 $lang['mediaview']       = 'Ver arquivo orixinal';
 158 $lang['mediaroot']       = 'raigaña';
 159 $lang['mediaupload']      = 'Sube aquí un arquivo ao nome de espazo actual. Para creares sub-nomes de espazos deberás antepoñelos ao nome indicado en "Subir como" separados por dous puntos.';
 160 $lang['mediaextchange']    = 'Extensión de arquivo mudada de .%s a .%s!';
 161 $lang['reference']       = 'Referencias para';
 162 $lang['ref_inuse']       = 'O arquivo non pode ser eliminado, xa que aínda está a ser usado polas seguintes páxinas:';
 163 $lang['ref_hidden']      = 'Algunhas referencias están en páxinas para as cales non tes permisos de lectura';
 164 $lang['hits']         = 'Vistas';
 165 $lang['quickhits']       = 'Nomes de páxinas coincidentes';
 166 $lang['toc']          = 'Táboa de Contidos';
 167 $lang['current']        = 'actual';
 168 $lang['yours']         = 'A túa Versión';
 169 $lang['diff']         = 'Amosar diferenzas coa versión actual';
 170 $lang['diff2']         = 'Amosar diferenzas entre as revisións seleccionadas';
 171 $lang['difflink']       = 'Enlazar a esta vista de comparación';
 172 $lang['diff_type']       = 'Ver diferenzas:';
 173 $lang['diff_inline']      = 'Por liña';
 174 $lang['diff_side']       = 'Cara a Cara';
 175 $lang['line']         = 'Liña';
 176 $lang['breadcrumb']      = 'Trazado:';
 177 $lang['youarehere']      = 'Estás aquí:';
 178 $lang['lastmod']        = 'Última modificación:';
 179 $lang['by']          = 'por';
 180 $lang['deleted']        = 'eliminado';
 181 $lang['created']        = 'creado';
 182 $lang['restored']       = 'revisión antiga restaurada (%s)';
 183 $lang['external_edit']     = 'edición externa';
 184 $lang['summary']        = 'Resumo da edición';
 185 $lang['noflash']        = 'Precísase o <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">Extensión Adobe Flash</a> para amosar este contido.';
 186 $lang['download']       = 'Descargar Retallo (Snippet)';
 187 $lang['tools']         = 'Ferramentas';
 188 $lang['user_tools']      = 'Ferramentas de usuario';
 189 $lang['site_tools']      = 'Ferramentas do sitio';
 190 $lang['page_tools']      = 'Ferramentas de páxina';
 191 $lang['skip_to_content']    = 'Pasar ao contido';
 192 $lang['sidebar']        = 'Barra lateral';
 193 $lang['mail_newpage']     = 'páxina engadida:';
 194 $lang['mail_changed']     = 'páxina mudada:';
 195 $lang['mail_subscribe_list']  = 'páxinas mudadas en nome de espazo:';
 196 $lang['mail_new_user']     = 'Novo usuario:';
 197 $lang['mail_upload']      = 'arquivo subido:';
 198 $lang['changes_type']     = 'Ver cambios';
 199 $lang['pages_changes']     = 'Páxinas';
 200 $lang['media_changes']     = 'Arquivos-Media';
 201 $lang['both_changes']     = 'Ambos, páxinas e arquivos-media';
 202 $lang['qb_bold']        = 'Texto Resaltado';
 203 $lang['qb_italic']       = 'Texto en Cursiva';
 204 $lang['qb_underl']       = 'Texto Subliñado';
 205 $lang['qb_code']        = 'Texto de Código';
 206 $lang['qb_strike']       = 'Texto Riscado';
 207 $lang['qb_h1']         = 'Liña de Cabeceira de Nivel 1';
 208 $lang['qb_h2']         = 'Liña de Cabeceira de Nivel 2';
 209 $lang['qb_h3']         = 'Liña de Cabeceira de Nivel 3';
 210 $lang['qb_h4']         = 'Liña de Cabeceira de Nivel 4';
 211 $lang['qb_h5']         = 'Liña de Cabeceira de Nivel 5';
 212 $lang['qb_h']         = 'Liña de Cabeceira';
 213 $lang['qb_hs']         = 'Escoller Liña de Cabeceira';
 214 $lang['qb_hplus']       = 'Liña de Cabeceira Máis Alta';
 215 $lang['qb_hminus']       = 'Liña de Cabeceira Máis Baixa';
 216 $lang['qb_hequal']       = 'Liña de Cabeceira ao Mesmo Nivel';
 217 $lang['qb_link']        = 'Ligazón Interna';
 218 $lang['qb_extlink']      = 'Ligazón Externa';
 219 $lang['qb_hr']         = 'Liña Horizontal';
 220 $lang['qb_ol']         = 'Elemento de Lista Ordenada';
 221 $lang['qb_ul']         = 'Elemento de Lista Desordenada';
 222 $lang['qb_media']       = 'Engadir Imaxes e Outros Arquivos';
 223 $lang['qb_sig']        = 'Inserir Sinatura';
 224 $lang['qb_smileys']      = 'Risoños';
 225 $lang['qb_chars']       = 'Caracteres Especiais';
 226 $lang['upperns']        = 'choutar ao nome de espazo pai';
 227 $lang['metaedit']       = 'Editar Metadatos';
 228 $lang['metasaveerr']      = 'Non se puideron escribir os metadatos';
 229 $lang['metasaveok']      = 'Metadatos gardados';
 230 $lang['btn_img_backto']      = 'Volver a %s';
 231 $lang['img_title']       = 'Título:';
 232 $lang['img_caption']      = 'Lenda:';
 233 $lang['img_date']       = 'Data:';
 234 $lang['img_fname']       = 'Nome de arquivo:';
 235 $lang['img_fsize']       = 'Tamaño:';
 236 $lang['img_artist']      = 'Fotógrafo:';
 237 $lang['img_copyr']       = 'Copyright:';
 238 $lang['img_format']      = 'Formato:';
 239 $lang['img_camera']      = 'Cámara:';
 240 $lang['img_keywords']     = 'Verbas chave:';
 241 $lang['img_width']       = 'Ancho:';
 242 $lang['img_height']      = 'Alto:';
 243 $lang['btn_mediaManager']      = 'Ver no xestor de arquivos-media';
 244 $lang['subscr_subscribe_success'] = 'Engadido %s á lista de subscrición para %s';
 245 $lang['subscr_subscribe_error'] = 'Erro ao tentar engadir %s á lista de subscrición para %s';
 246 $lang['subscr_subscribe_noaddress'] = 'Non hai enderezos asociados co teu inicio de sesión, non é posíbel engadirte á lista de subscrición';
 247 $lang['subscr_unsubscribe_success'] = 'Eliminado %s da lista de subscrición para %s';
 248 $lang['subscr_unsubscribe_error'] = 'Erro ao tentar eliminar %s da lista de subscrición para %s';
 249 $lang['subscr_already_subscribed'] = '%s xa está subscrito a %s';
 250 $lang['subscr_not_subscribed'] = '%s non está subscrito a %s';
 251 $lang['subscr_m_not_subscribed'] = 'Agora mesmo non estás subscrito á páxina ou nome de espazo actual';
 252 $lang['subscr_m_new_header']  = 'Engadir subscrición';
 253 $lang['subscr_m_current_header'] = 'Subscricións actuais';
 254 $lang['subscr_m_unsubscribe'] = 'Desubscribir';
 255 $lang['subscr_m_subscribe']  = 'Subscribir';
 256 $lang['subscr_m_receive']   = 'Recibir';
 257 $lang['subscr_style_every']  = 'correo-e en cada troco';
 258 $lang['authtempfail']     = 'A autenticación de usuario non está dispoñible de xeito temporal. De persistir esta situación, por favor, informa ao Administrador do teu Wiki.';
 259 $lang['i_chooselang']     = 'Escolle o teu idioma';
 260 $lang['i_installer']      = 'Instalador do DokuWiki';
 261 $lang['i_wikiname']      = 'Nome do Wiki';
 262 $lang['i_enableacl']      = 'Activar ACL (recomendado)';
 263 $lang['i_superuser']      = 'Super-usuario';
 264 $lang['i_problems']      = 'O instalador atopou algúns problemas, que se amosan de seguido. Non poderás continuar até que os soluciones.';
 265 $lang['i_modified']      = 'Por razóns de seguridade este script só funcionará cunha instalación nova e sen modificar do Dokuwiki.
 266              Podes ou ben extraer de novo os arquivos dende o paquete descargado ou consultar as
 267              <a href="https://www.dokuwiki.org/install">instruccións completas de instalación do Dokuwiki</a>';
 268 $lang['i_funcna']       = 'A función <code>%s</code> do PHP non está dispoñíbel. Pode que o teu provedor de hospedaxe a desactivase por algún motivo?';
 269 $lang['i_phpver']       = 'A túa versión <code>%s</code> do PHP é inferior á <code>%s</code> precisa. Debes actualizar a túa instalación do PHP.';
 270 $lang['i_permfail']      = '<code>%s</code> non é escribíbel polo DokuWiki. Debes corrixir a configuración de permisos deste directorio!';
 271 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> xa existe';
 272 $lang['i_writeerr']      = 'Non se puido crear <code>%s</code>. Terás de comprobar os permisos do directorio/arquivo e crear o ficheiro de xeito manual.';
 273 $lang['i_badhash']       = 'dokuwiki.php irrecoñecíbel ou modificado (hash=<code>%s</code>)';
 274 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - ilegal ou valor baleiro';
 275 $lang['i_success']       = 'A configuración rematou correctamente. Agora podes eliminar o arquivo install.php. Continúa deica o
 276             <a href="doku.php?id=wiki:welcome">teu novo DokuWiki</a>.';
 277 $lang['i_failure']       = 'Houbo algúns erros ao tentar escribir os arquivos de configuración. Pode que precises solucionalos de xeito manual antes
 278              de poderes empregar <a href="doku.php?id=wiki:welcome">o teu novo DokuWiki</a>.';
 279 $lang['i_policy']       = 'Regras iniciais da ACL';
 280 $lang['i_pol0']        = 'Wiki Aberto (lectura, escritura, subida de arquivos para todas as persoas)';
 281 $lang['i_pol1']        = 'Wiki Público (lectura para todas as persoas, escritura e subida de arquivos para usuarios rexistrados)';
 282 $lang['i_pol2']        = 'Wiki Fechado (lectura, escritura, subida de arquivos só para usuarios rexistrados)';
 283 $lang['i_retry']        = 'Tentar de novo';
 284 $lang['i_license']       = 'Por favor escolla a licenza para o contido:';
 285 $lang['recent_global']     = 'Agora mesmo estás a ver os trocos no nome de espazo <b>%s</b>. Tamén podes <a href="%s">ver os trocos recentes no Wiki enteiro</a>.';
 286 $lang['years']         = 'hai %d anos';
 287 $lang['months']        = 'hai %d meses';
 288 $lang['weeks']         = 'hai %d semanas';
 289 $lang['days']         = 'hai %d días';
 290 $lang['hours']         = 'hai %d horas';
 291 $lang['minutes']        = 'hai %d minutos';
 292 $lang['seconds']        = 'hai %d segundos';
 293 $lang['wordblock']       = 'Non se gardaron os cambios porque conteñen texto bloqueado (spam).';
 294 $lang['media_uploadtab']    = 'Subir';
 295 $lang['media_searchtab']    = 'Buscar';
 296 $lang['media_file']      = 'Arquivo';
 297 $lang['media_viewtab']     = 'Ver';
 298 $lang['media_edittab']     = 'Editar';
 299 $lang['media_historytab']   = 'Histórico';
 300 $lang['media_list_thumbs']   = 'Miniaturas';
 301 $lang['media_list_rows']    = 'Filas';
 302 $lang['media_sort_name']    = 'Nome';
 303 $lang['media_sort_date']    = 'Data';
 304 $lang['media_namespaces']   = 'Escolla espazo';
 305 $lang['media_files']      = 'Arquivos en %s';
 306 $lang['media_upload']     = 'Subir a %s';
 307 $lang['media_search']     = 'Buscar en %s';
 308 $lang['media_view']      = '%s';
 309 $lang['media_viewold']     = '%s en %s';
 310 $lang['media_edit']      = 'Editar %s';
 311 $lang['media_history']     = 'Historia de %s';
 312 $lang['media_meta_edited']   = 'datos meta editados';
 313 $lang['media_perm_read']    = 'Sentímolo, non tes permisos suficientes para ler arquivos.';
 314 $lang['media_perm_upload']   = 'Sentímolo, non tes permisos suficientes para subir arquivos.';
 315 $lang['media_update']     = 'Subir nova versión';
 316 $lang['media_restore']     = 'Restaurar esta versión';
 317 $lang['email_signature_text'] = 'Este correo foi xerado polo DokuWiki en
 318 @DOKUWIKIURL@';