[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/kk/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * kazakh language file
  4  *
  5  * @author Nurgozha Kaliaskarov astana08@gmail.com
  6  */
  7 $lang['encoding']       = 'utf-8';
  8 $lang['direction']       = 'ltr';
  9 $lang['doublequoteopening']  = '&quot;';
 10 $lang['doublequoteclosing']  = '&quot;';
 11 $lang['singlequoteopening']  = '‘';
 12 $lang['singlequoteclosing']  = '’';
 13 $lang['apostrophe']      = '\'';
 14 $lang['btn_edit']       = 'Бұл мақаланы өңдеү';
 15 $lang['btn_source']      = 'Бастапқы мәтінді көрсету';
 16 $lang['btn_show']       = 'Бетті көрсету';
 17 $lang['btn_create']      = 'Бұл бетті жасау';
 18 $lang['btn_search']      = 'Іздеу';
 19 $lang['btn_save']       = 'Сақтау';
 20 $lang['btn_preview']      = 'Қарап шығу';
 21 $lang['btn_top']        = 'Жоғары';
 22 $lang['btn_newer']       = '<<жаңарақ';
 23 $lang['btn_older']       = 'ескірек>>';
 24 $lang['btn_revs']       = 'Қайта қараулары';
 25 $lang['btn_recent']      = 'Жуырдағы өзгерістер';
 26 $lang['btn_upload']      = 'Еңгізу';
 27 $lang['btn_cancel']      = 'Болдырмау';
 28 $lang['btn_index']       = 'Барлық беттері';
 29 $lang['btn_secedit']      = 'Өңдеу';
 30 $lang['btn_login']       = 'Кіру';
 31 $lang['btn_logout']      = 'Шығу';
 32 $lang['btn_admin']       = 'Басқару';
 33 $lang['btn_update']      = 'Жаңарту';
 34 $lang['btn_delete']      = 'Жою';
 35 $lang['btn_back']       = 'Артқа';
 36 $lang['btn_backlink']     = 'Кері сілтемелері';
 37 $lang['btn_subscribe']     = 'Жазылуларды басқару';
 38 $lang['btn_profile']      = 'Профильді жаңарту';
 39 $lang['btn_reset']       = 'Түсіру';
 40 $lang['btn_resendpwd']     = 'Шартты белгінi Өзгерту';
 41 $lang['btn_draft']       = 'Шимайды өңдеу';
 42 $lang['btn_recover']      = 'Шимайды қайтару';
 43 $lang['btn_draftdel']     = 'Шимайды өшіру';
 44 $lang['btn_revert']      = 'Қалпына келтіру';
 45 $lang['btn_register']     = 'Тіркеу';
 46 $lang['btn_apply']       = 'Қолдану/Енгізу';
 47 $lang['loggedinas']      = 'түпнұсқамен кірген:';
 48 $lang['user']         = 'Түпнұсқа';
 49 $lang['pass']         = 'Құпиясөз';
 50 $lang['newpass']        = 'Жаңа құпиясөз';
 51 $lang['oldpass']        = 'Ағымдағы құпиясөзді растау';
 52 $lang['passchk']        = 'Тағы бір рет';
 53 $lang['remember']       = 'Мені сақтау';
 54 $lang['fullname']       = 'Шын аты';
 55 $lang['email']         = 'Е-пошта';
 56 $lang['profile']        = 'Пайдаланушының профилі';
 57 $lang['badlogin']       = 'Кешріңіз, түпнұсқа әлде құпиясөз дұрыс емес';
 58 $lang['minoredit']       = 'Шағын өзгерістер';
 59 $lang['draftdate']       = 'Шимай сақталғаны';
 60 $lang['nosecedit']       = 'Бет өзгерді де бөлік тұралы ақпарат ескірді. Толық нұсқасы ашылды.';
 61 $lang['regmissing']      = 'Кешіріңіз, барлық тармақтары толтыруыңыз керек.';
 62 $lang['reguexists']      = 'Кешіріңіз, бұл түпнұскамен де пайдаланушы бар.';
 63 $lang['regsuccess']      = 'Пайдаланушы қосылды әрі құпиясөзін электрондық поштаға жіберді.';
 64 $lang['regsuccess2']      = 'Пайдаланушы қосылды.';
 65 $lang['regmailfail']      = 'Құпиясөз хатты жіберуде қате болған сияқты. Мархабат, әкімшімен хабарласыңыз.';
 66 $lang['regbadmail']      = 'Берілген электрондық пошта бұрыс деп көрінеді - егер бұл қателікті деп ойласаңыз, әкімшіге хабарлаңыз.';
 67 $lang['regbadpass']      = 'Берілген екі құпиясөз бірдей емес, мархабат. қайтадан көріңіз.';
 68 $lang['regpwmail']       = 'Сіздің DokuWiki құпиясөзіңіз';
 69 $lang['reghere']        = 'Есебіңіз әлі жоқ па? Біреуін оңай ашыңыз';
 70 $lang['profna']        = 'Бұл wiki профиль өзертуді қолдамайды';
 71 $lang['profnochange']     = 'Өзгеріс жоқ, істейтін ештеңе жоқ.';
 72 $lang['profnoempty']      = 'Бос есім не email рұқсат етілмейді.';
 73 $lang['profchanged']      = 'Пайдаланушы профилі сәтті жаңартылған.';
 74 $lang['pwdforget']       = 'Құпиясөзіңізді ұмыттыңызба? Жаңадан біреуін алыңыз';
 75 $lang['resendna']       = 'Бұл wiki құпиясөзді қайта жіберуді қолдамайды.';
 76 $lang['resendpwdmissing']   = 'Кешіріңіз, барлық тармақтары толтыруыңыз керек.';
 77 $lang['resendpwdnouser']    = 'Кешіріңіз, бұл пайдаланушыны дерекқорымызда тапқан жоқпыз.';
 78 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Кешіріңіз, бұл түпнұсқалық коды бұрыс. Толық растау сілтемені пайдалануыңызды тексеріңіз.';
 79 $lang['resendpwdconfirm']   = 'Растау сілтеме email арқылы жіберілді.';
 80 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Сіздің жаңа құпиясөзіңіз email арқылы жіберілді.';
 81 $lang['license']        = 'Басқаша көрсетілген болмаса, бұл wiki-дің мазмұны келесі лицензия бойынша беріледі:';
 82 $lang['licenseok']       = 'Ескерту: бұл бетті өңдеуіңізбен мазмұныңыз келесі лицензия бойынша беруге келесесіз:';
 83 $lang['searchmedia']      = 'Іздеу файлдың атауы:';
 84 $lang['searchmedia_in']    = '%s-мен іздеу:';
 85 $lang['txt_upload']      = 'Еңгізетін файлды таңдау:';
 86 $lang['txt_filename']     = 'Келесідей еңгізу (қалауынша):';
 87 $lang['txt_overwrt']      = 'Бар файлды қайта жазу';
 88 $lang['lockedby']       = 'Осы уақытта тойтарылған:';
 89 $lang['lockexpire']      = 'Тойтару келесі уақытта бітеді:';
 90 $lang['js']['willexpire']   = 'Бұл бетті түзеу тойтаруыңыз бір минутта бітеді. Қақтығыс болмау және тойтару таймерді түсіру үшін қарап шығу пернені басыңыз.';
 91 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Сақталмаған өзгерістер жоғалатын болады.';
 92 $lang['js']['searchmedia']   = 'Файлдарды іздеу';
 93 $lang['js']['keepopen']    = 'Таңдаған соң терезе жаппаңыз';
 94 $lang['js']['hidedetails']   = 'Ұсақтарды жасыру';
 95 $lang['js']['mediatitle']   = 'Султеме теңшелімдері';
 96 $lang['js']['mediadisplay']  = 'Сілтеме түрі';
 97 $lang['js']['mediaalign']   = 'Тегістеуі';
 98 $lang['js']['mediasize']    = 'Сүреттің өлшемі';
 99 $lang['js']['mediatarget']   = 'Сілтеме нысанасы';
 100 $lang['js']['mediaclose']   = 'Жабу';
 101 $lang['js']['mediainsert']   = 'Еңгізу';
 102 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Бұл сүретті көрсету';
 103 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Бұл сілтемені ғана көрсету,';
 104 $lang['js']['mediasmall']   = 'Шағын нұсқасы';
 105 $lang['js']['mediamedium']   = 'Орташа нұсқасы';
 106 $lang['js']['medialarge']   = 'Үлкен нұсқасы';
 107 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'Түпнұсқалық нұсқасы';
 108 $lang['js']['medialnk']    = 'Толық бетке сілтеме';
 109 $lang['js']['mediadirect']   = 'Түпнұсқалыққа тұра сілтемесі';
 110 $lang['js']['medianolnk']   = 'Сілтеме жоқ';
 111 $lang['js']['medianolink']   = 'Суретті сілтетпеу';
 112 $lang['js']['medialeft']    = 'Сүретті сол жаққа тегістеу';
 113 $lang['js']['mediaright']   = 'Сүретті оң жаққа тегістеу';
 114 $lang['js']['mediacenter']   = 'Сүретті ортаға тегістеу';
 115 $lang['js']['medianoalign']  = 'Тегістеусіз';
 116 $lang['js']['linkwiz']     = 'Сілтеме көмекшіci';
 117 $lang['js']['media_diff']   = 'Өзгеліктердi Көрсету';
 118 $lang['js']['media_select']  = 'Файлды тандау';
 119 $lang['mediaselect']      = 'Медиа файлдар';
 120 $lang['mediaroot']       = 'root';
 121 $lang['yours']         = 'Сендердің болжамыңыз';
 122 $lang['created']        = 'ЖасалFан';
 123 $lang['mail_new_user']     = 'Жаңа пайдаланушы';
 124 $lang['qb_chars']       = 'Арнайы белгiлер';
 125 $lang['btn_img_backto']      = 'Қайта оралу %s';
 126 $lang['img_format']      = 'Формат:';
 127 $lang['img_camera']      = 'Камера:';
 128 $lang['i_chooselang']     = 'Тіл таңдау';
 129 $lang['i_retry']        = 'Қайталау';