[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/mk/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * mk language file
  4  *
  5  * This file was initially built by fetching translations from other
  6  * Wiki projects. See the @url lines below. Additional translations
  7  * and fixes where done for DokuWiki by the people mentioned in the
  8  * lines starting with @author
  9  *
 10  * @url http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/trunk/phase3/languages/messages/MessagesMk.php?view=co
 11  * @author Dimitar Talevski <dimi3.14@gmail.com>
 12  */
 13 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 14 $lang['direction']       = 'ltr';
 15 $lang['doublequoteopening']  = '„';
 16 $lang['doublequoteclosing']  = '“';
 17 $lang['singlequoteopening']  = '’';
 18 $lang['singlequoteclosing']  = '‘';
 19 $lang['apostrophe']      = '’';
 20 $lang['btn_edit']       = 'Уреди ја страницата';
 21 $lang['btn_source']      = 'Прикажи ја изворната страница';
 22 $lang['btn_show']       = 'Прикажи страница';
 23 $lang['btn_create']      = 'Креирај ја оваа страница';
 24 $lang['btn_search']      = 'Барај';
 25 $lang['btn_save']       = 'Зачувај';
 26 $lang['btn_preview']      = 'Преглед';
 27 $lang['btn_top']        = 'Назад до врв';
 28 $lang['btn_newer']       = '<< понови';
 29 $lang['btn_older']       = 'постари >>';
 30 $lang['btn_revs']       = 'Стари ревизии';
 31 $lang['btn_recent']      = 'Скорешни промени';
 32 $lang['btn_upload']      = 'Крени';
 33 $lang['btn_cancel']      = 'Откажи';
 34 $lang['btn_index']       = 'Индекс';
 35 $lang['btn_secedit']      = 'Уреди';
 36 $lang['btn_login']       = 'Најава';
 37 $lang['btn_logout']      = 'Одјава';
 38 $lang['btn_admin']       = 'Админ';
 39 $lang['btn_update']      = 'Ажурирај';
 40 $lang['btn_delete']      = 'Избриши';
 41 $lang['btn_back']       = 'Назад';
 42 $lang['btn_backlink']     = 'Повратни врски';
 43 $lang['btn_subscribe']     = 'Менаџирај претплати';
 44 $lang['btn_profile']      = 'Ажурирај профил';
 45 $lang['btn_reset']       = 'Ресет';
 46 $lang['btn_draft']       = 'Уреди скица';
 47 $lang['btn_recover']      = 'Поврати скица';
 48 $lang['btn_draftdel']     = 'Избриши скица';
 49 $lang['btn_revert']      = 'Обнови';
 50 $lang['btn_register']     = 'Регистрирај се';
 51 $lang['loggedinas']      = 'Најавен/а како:';
 52 $lang['user']         = 'Корисничко име';
 53 $lang['pass']         = 'Лозинка';
 54 $lang['newpass']        = 'Нова лозинка';
 55 $lang['oldpass']        = 'Потврдете ја сегашната лозинка';
 56 $lang['passchk']        = 'уште еднаш';
 57 $lang['remember']       = 'Запомни ме';
 58 $lang['fullname']       = 'Вистинско име';
 59 $lang['email']         = 'Е-пошта';
 60 $lang['profile']        = 'Кориснички профил';
 61 $lang['badlogin']       = 'Жалам, корисничкото име или лозинката се погрешни.';
 62 $lang['minoredit']       = 'Мали измени';
 63 $lang['draftdate']       = 'Скицата е само-снимена на';
 64 $lang['nosecedit']       = 'Во меѓувреме страницата беше променета, информацискиот дел е со истечен период затоа се вчита целата страница.';
 65 $lang['regmissing']      = 'Жалам, мора да ги пополнеш сите полиња.';
 66 $lang['reguexists']      = 'Жалам, корисник со ова корисничко име веќе постои.';
 67 $lang['regsuccess']      = 'Корисникот е креиран и лозинката е испратена по е-пошта.';
 68 $lang['regsuccess2']      = 'Корисникот е креиран.';
 69 $lang['regmailfail']      = 'Изгледа дека се појави грешка при испраќањето на е-пошта со лозинката. Ве молам контактирајте го администраторот!';
 70 $lang['regbadmail']      = 'Дадената адреса за е-пошта изгледа невалидна - ако мислите дека ова е грешка, контактирајте го администраторот';
 71 $lang['regbadpass']      = 'Двете наведени лозинки не се исти, ве молам пробајте повторно.';
 72 $lang['regpwmail']       = 'Вашата DokuWiki лозинка';
 73 $lang['reghere']        = 'Се уште немаш сметка? Направи веќе една';
 74 $lang['profna']        = 'Ова вики не поддржува измена на профилот';
 75 $lang['profnochange']     = 'Нема промени, ништо за правење.';
 76 $lang['profnoempty']      = 'Празно име или адреса за е-пошта не е дозволено.';
 77 $lang['profchanged']      = 'Корисничкиот профил е успешно ажуриран.';
 78 $lang['pwdforget']       = 'Ја заборавивте лозинката? Добијте нова';
 79 $lang['resendna']       = 'Ова вики не поддржува повторно испраќање на лозинка.';
 80 $lang['resendpwdmissing']   = 'Жалам, морате да ги пополните сите полиња.';
 81 $lang['resendpwdnouser']    = 'Жалам, таков корисник не постои во нашата база со податоци.';
 82 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Жалам, овај код за валидација не е валиден. Проверете повторно дали ја искористивте целосната врска за потврда.';
 83 $lang['resendpwdconfirm']   = 'Врска за потврда е испратена по е-пошта.';
 84 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Вашата нова лозинка е испратена по е-пошта.';
 85 $lang['license']        = 'Освен каде што е наведено поинаку, содржината на ова вики е лиценцирано по следнава лиценца:';
 86 $lang['licenseok']       = 'Забелешка: со уредување на оваа страница се согласувате да ја лиценцирате вашата содржина под следнава лиценца:';
 87 $lang['searchmedia']      = 'Барај име на датотека:';
 88 $lang['searchmedia_in']    = 'Барај во %s';
 89 $lang['txt_upload']      = 'Избери датотека за качување:';
 90 $lang['txt_filename']     = 'Качи како (неморално):';
 91 $lang['txt_overwrt']      = 'Пребриши ја веќе постоечката датотека';
 92 $lang['lockedby']       = 'Моментално заклучена од:';
 93 $lang['lockexpire']      = 'Клучот истекува на:';
 94 $lang['js']['willexpire']      = 'Вашиот клуч за уредување на оваа страница ќе истече за една минута.\nЗа да избегнете конфликти и да го ресетирате бројачот за време, искористете го копчето за преглед.';
 95 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Незачуваните промени ќе бидат изгубени.\nСакате да продолжите?';
 96 $lang['rssfailed']       = 'Се појави грешка при повлекувањето на овој канал:';
 97 $lang['nothingfound']     = 'Ништо не е пронајдено.';
 98 $lang['mediaselect']      = 'Медиа датотеки';
 99 $lang['uploadsucc']      = 'Качувањето е успешно';
 100 $lang['uploadfail']      = 'Качувањето не е успешно. Можеби има погрешни пермисии?';
 101 $lang['uploadwrong']      = 'Качувањето е одбиено. Наставката на датотеката е забранета!';
 102 $lang['uploadexist']      = 'Датотеката веќе постои. Ништо не е направено.';
 103 $lang['uploadbadcontent']   = 'Качената содржина не се совпаѓа со наставката %s на датотеката.';
 104 $lang['uploadspam']      = 'Качувањето беше блокирано од црната листа за спам.';
 105 $lang['uploadxss']       = 'Качувањето беше блокирано за можна злонамерна содржина.';
 106 $lang['uploadsize']      = 'Датотеката за качување е премногу голема. (макс. %s)';
 107 $lang['deletesucc']      = 'Датотеката „%s“ е избришана.';
 108 $lang['deletefail']      = '„%s“ не може да се избрише - проверете пермисии.';
 109 $lang['mediainuse']      = 'Датотеката „%s“ не е избришана - се уште е во употреба.';
 110 $lang['mediafiles']      = 'Достапни датотеки во';
 111 $lang['js']['searchmedia']   = 'Барај датотеки';
 112 $lang['js']['keepopen']    = 'Задржи го прозорецот отворен на означеното место';
 113 $lang['js']['hidedetails']   = 'Скриј детали';
 114 $lang['js']['nosmblinks']   = 'Поврзувањето со Windows Shares работи само со Microsoft Internet Explorer. Сепак можете да ја копирате и вметнете врската.';
 115 $lang['js']['linkwiz']     = 'Волшебник за врски';
 116 $lang['js']['linkto']     = 'Врска до:';
 117 $lang['js']['del_confirm']   = 'Дали навистина да ги избришам избраните датотеки?';
 118 $lang['mediausage']      = 'Користете ја следнава синтакса за референцирање кон оваа датотека:';
 119 $lang['mediaview']       = 'Види ја оригиналната датотека';
 120 $lang['mediaroot']       = 'root';
 121 $lang['mediaextchange']    = 'Наставката на датотеката е сменета од .%s во .%s!';
 122 $lang['reference']       = 'Референци за';
 123 $lang['ref_inuse']       = 'Датотеката не може да биде избришана бидејќи се уште се користи од следниве страници:';
 124 $lang['ref_hidden']      = 'Некои референци се на страници на кои немате пермисии за читање';
 125 $lang['hits']         = 'Прегледи';
 126 $lang['quickhits']       = 'Совпаѓачки имиња на страници';
 127 $lang['toc']          = 'Содржина';
 128 $lang['current']        = 'сегашно';
 129 $lang['yours']         = 'Вашата верзија';
 130 $lang['diff']         = 'Прикажи разлики со сегашната верзија';
 131 $lang['diff2']         = 'Прикажи разлики помеѓу избраните ревизии';
 132 $lang['line']         = 'Линија';
 133 $lang['breadcrumb']      = 'Следи:';
 134 $lang['youarehere']      = 'Вие сте тука:';
 135 $lang['lastmod']        = 'Последно изменета:';
 136 $lang['by']          = 'од';
 137 $lang['deleted']        = 'отстранета';
 138 $lang['created']        = 'креирана';
 139 $lang['restored']       = 'обновена е стара ревизија (%s)';
 140 $lang['external_edit']     = 'надворешно уредување';
 141 $lang['summary']        = 'Уреди го изводот';
 142 $lang['noflash']        = '<a href="http://get.adobe.com/flashplayer">Adobe Flash приклучокот</a> е потребен за да се прикаже оваа содржина.';
 143 $lang['download']       = 'Симни Snippe';
 144 $lang['mail_newpage']     = 'додадена е страницата:';
 145 $lang['mail_changed']     = 'променета е страницата:';
 146 $lang['mail_new_user']     = 'нов корисник:';
 147 $lang['mail_upload']      = 'качена е датотеката:';
 148 $lang['qb_bold']        = 'Задебелен текст';
 149 $lang['qb_italic']       = 'Накосен текст';
 150 $lang['qb_underl']       = 'Подвлечен текст';
 151 $lang['qb_code']        = 'Текст за код';
 152 $lang['qb_strike']       = 'Прецртан текст';
 153 $lang['qb_h1']         = 'Заглавие од 1-во ниво';
 154 $lang['qb_h2']         = 'Заглавие од 2-ро ниво';
 155 $lang['qb_h3']         = 'Заглавие од 3-то ниво';
 156 $lang['qb_h4']         = 'Заглавие од 4-то ниво';
 157 $lang['qb_h5']         = 'Заглавие од 5-то ниво';
 158 $lang['qb_h']         = 'Заглавие';
 159 $lang['qb_hs']         = 'Избери заглавие';
 160 $lang['qb_hplus']       = 'Зголеми заглавие';
 161 $lang['qb_hminus']       = 'Намали заглавие';
 162 $lang['qb_hequal']       = 'Заглавие од исто ниво';
 163 $lang['qb_link']        = 'Внатрешна врска';
 164 $lang['qb_extlink']      = 'Надворешна врска';
 165 $lang['qb_hr']         = 'Хоризонтален линијар';
 166 $lang['qb_media']       = 'Додај слики и други датотеки';
 167 $lang['qb_sig']        = 'Внеси потпис';
 168 $lang['qb_smileys']      = 'Смајлиња';
 169 $lang['qb_chars']       = 'Специјални знаци';
 170 $lang['metaedit']       = 'Уреди мета-податоци';
 171 $lang['metasaveerr']      = 'Запишување на мета-податоците не успеа';
 172 $lang['metasaveok']      = 'Мета-податоците се зачувани';
 173 $lang['btn_img_backto']      = 'Назад до %s';
 174 $lang['img_title']       = 'Насловна линија:';
 175 $lang['img_caption']      = 'Наслов:';
 176 $lang['img_date']       = 'Датум:';
 177 $lang['img_fname']       = 'Име на датотека:';
 178 $lang['img_fsize']       = 'Големина:';
 179 $lang['img_artist']      = 'Фотограф:';
 180 $lang['img_copyr']       = 'Авторско право:';
 181 $lang['img_format']      = 'Формат:';
 182 $lang['img_camera']      = 'Камера:';
 183 $lang['img_keywords']     = 'Клучни зборови:';
 184 $lang['subscr_subscribe_success'] = 'Додаден/а е %s во претплатничката листа за %s';
 185 $lang['subscr_subscribe_error'] = 'Грешка при додавањето на %s во претплатничката листа за %s';
 186 $lang['subscr_subscribe_noaddress'] = 'Нема адреса за е-пошта поврзана со Вашата најава, не може да бидете додадени на претплатничката листа';
 187 $lang['subscr_unsubscribe_success'] = 'Отстранет/а е %s од претплатничката листа за %s';
 188 $lang['subscr_unsubscribe_error'] = 'Грешка при отстранувањето на %s од претплатничката листа за %s';
 189 $lang['subscr_already_subscribed'] = '%s е веќе претплатен/а на %s';
 190 $lang['subscr_not_subscribed'] = '%s е не претплатен/а на %s';
 191 $lang['subscr_m_not_subscribed'] = 'Моментално не сте пријавени на сегашната страница или ';
 192 $lang['subscr_m_new_header']  = 'Додај претплата';
 193 $lang['subscr_m_current_header'] = 'Моментални претплати';
 194 $lang['subscr_m_unsubscribe'] = 'Отплатување';
 195 $lang['subscr_m_subscribe']  = 'Претплата';
 196 $lang['subscr_m_receive']   = 'Прими';
 197 $lang['subscr_style_every']  = 'е-пошта за секоја промена';
 198 $lang['authtempfail']     = 'Автентикација на корисник е привремено недостапна. Ако оваа ситуација истрајува, ве молам известете го вики администратор.';
 199 $lang['i_chooselang']     = 'Избере јазик';
 200 $lang['i_installer']      = 'Инсталер за DokuWiki';
 201 $lang['i_wikiname']      = 'вики име';
 202 $lang['i_enableacl']      = 'Овозможи ACL (препорачано)';
 203 $lang['i_superuser']      = 'Супер корисник';
 204 $lang['i_problems']      = 'Инсталерот пронајде неколку проблеми кои се прикажани подолу. Не можете да продолжите понатаму се додека не ги поправите.';
 205 $lang['i_modified']      = 'За безбедносни причини оваа скрипта ќе работи само со нова и неизменета инсталација од DokuWiki. Или извадете ги повторно датотеките од симнатиот пакет или консултирајте се со комплетните <a href="https://www.dokuwiki.org/install">Dokuwiki инструкции за инсталација</a>';
 206 $lang['i_funcna']       = 'PHP функцијата <code>%s</code> не е достапна. Можеби вашиот хостинг провајдер ја оневозможил со причина?';
 207 $lang['i_phpver']       = 'Вашата верзија на PHP <code>%s</code> е пониска од потребната <code>%s</code>. Треба да ја надградите вашата PHP инсталација.';
 208 $lang['i_permfail']      = '<code>%s</code> не е запишлива од DokuWiki. Треба да ги поправите подесувањата за пермисии на овој директориум!';
 209 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> веќе постои';
 210 $lang['i_writeerr']      = 'Не може да се креира <code>%s</code>. Треба да ги проверите пермисиите на директориумот/датотеката и рачно да ја креирате датотеката.';
 211 $lang['i_badhash']       = 'непозната или изменете dokuwiki.php (hash=<code>%s</code>)';
 212 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - нелегална или празна вредност';
 213 $lang['i_success']       = 'Конфигурацијата успешно заврши. Сега можете да ја избришете датотеката install.php. Продолжете до <a href="doku.php?id=wiki:welcome">вашето ново DokuWiki</a>.';
 214 $lang['i_failure']       = 'Се појавија некои грешки при запишувањето на конфигурациските датотеки. Можеби треба да ги поравите рачно пред да можете да го користите <a href="doku.php?id=wiki:welcome">вашето ново DokuWiki</a>.';
 215 $lang['i_policy']       = 'Почетна ACL политика';
 216 $lang['i_pol0']        = 'Отвори вики (читај, запиши, качи за сите)';
 217 $lang['i_pol1']        = 'Јавно вики (читај за сите, запиши и качи за регистрирани корисници)';
 218 $lang['i_pol2']        = 'Затворено вики (читај, запиши, качи само за регистрирани корисници)';
 219 $lang['i_retry']        = 'Пробај повторно';
 220 $lang['years']         = 'пред %d години';
 221 $lang['months']        = 'пред %d месеци';
 222 $lang['weeks']         = 'пред %d недели';
 223 $lang['days']         = 'пред %d денови';
 224 $lang['hours']         = 'пред %d часа';
 225 $lang['minutes']        = 'пред %d минути';
 226 $lang['seconds']        = 'пред %d секунди';