[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/pl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Marek Adamski <fevbew@wp.pl>
  7  * @author Michał <kamykowsky@gmail.com>
  8  * @author pavulondit <pavloo@vp.pl>
  9  * @author Bartek S <sadupl@gmail.com>
 10  * @author Przemek <p_kudriawcew@o2.pl>
 11  * @author Wojciech Lichota <wojciech@lichota.pl>
 12  * @author Max <maxrb146@gmail.com>
 13  * @author Grzegorz Żur <grzegorz.zur@gmail.com>
 14  * @author Mariusz Kujawski <marinespl@gmail.com>
 15  * @author Maciej Kurczewski <pipijajko@gmail.com>
 16  * @author Sławomir Boczek <slawkens@gmail.com>
 17  * @author sleshek <sleshek@wp.pl>
 18  * @author Leszek Stachowski <shazarre@gmail.com>
 19  * @author maros <dobrimaros@yahoo.pl>
 20  * @author Grzegorz Widła <dzesdzes@gmail.com>
 21  * @author Łukasz Chmaj <teachmeter@gmail.com>
 22  * @author Begina Felicysym <begina.felicysym@wp.eu>
 23  * @author Aoi Karasu <aoikarasu@gmail.com>
 24  * @author Tomasz Bosak <bosak.tomasz@gmail.com>
 25  * @author Paweł Jan Czochański <czochanski@gmail.com>
 26  * @author Mati <mackosa@wp.pl>
 27  * @author Maciej Helt <geraldziu@gmail.com>
 28  * @author Kris Charatonik <krishary@gmail.com>
 29  */
 30 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 31 $lang['direction']       = 'ltr';
 32 $lang['doublequoteopening']  = '„';
 33 $lang['doublequoteclosing']  = '”';
 34 $lang['singlequoteopening']  = '‚';
 35 $lang['singlequoteclosing']  = '’';
 36 $lang['apostrophe']      = '’';
 37 $lang['btn_edit']       = 'Edytuj stronę';
 38 $lang['btn_source']      = 'Pokaż źródło strony';
 39 $lang['btn_show']       = 'Pokaż stronę';
 40 $lang['btn_create']      = 'Utwórz stronę';
 41 $lang['btn_search']      = 'Szukaj';
 42 $lang['btn_save']       = 'Zapisz';
 43 $lang['btn_preview']      = 'Podgląd';
 44 $lang['btn_top']        = 'Do góry';
 45 $lang['btn_newer']       = '<< nowsze';
 46 $lang['btn_older']       = 'starsze >>';
 47 $lang['btn_revs']       = 'Poprzednie wersje';
 48 $lang['btn_recent']      = 'Ostatnie zmiany';
 49 $lang['btn_upload']      = 'Wyślij';
 50 $lang['btn_cancel']      = 'Anuluj';
 51 $lang['btn_index']       = 'Indeks';
 52 $lang['btn_secedit']      = 'Edytuj';
 53 $lang['btn_login']       = 'Zaloguj';
 54 $lang['btn_logout']      = 'Wyloguj';
 55 $lang['btn_admin']       = 'Administracja';
 56 $lang['btn_update']      = 'Aktualizuj';
 57 $lang['btn_delete']      = 'Usuń';
 58 $lang['btn_back']       = 'Wstecz';
 59 $lang['btn_backlink']     = 'Odnośniki';
 60 $lang['btn_subscribe']     = 'Subskrybuj zmiany';
 61 $lang['btn_profile']      = 'Aktualizuj profil';
 62 $lang['btn_reset']       = 'Resetuj';
 63 $lang['btn_resendpwd']     = 'Podaj nowe hasło';
 64 $lang['btn_draft']       = 'Edytuj szkic';
 65 $lang['btn_recover']      = 'Przywróć szkic';
 66 $lang['btn_draftdel']     = 'Usuń szkic';
 67 $lang['btn_revert']      = 'Przywróć';
 68 $lang['btn_register']     = 'Zarejestruj się!';
 69 $lang['btn_apply']       = 'Zastosuj';
 70 $lang['btn_media']       = 'Menadżer multimediów';
 71 $lang['btn_deleteuser']    = 'Usuń moje konto';
 72 $lang['btn_img_backto']    = 'Wróć do %s';
 73 $lang['btn_mediaManager']   = 'Zobacz w menadżerze multimediów';
 74 $lang['loggedinas']      = 'Zalogowany jako:';
 75 $lang['user']         = 'Użytkownik';
 76 $lang['pass']         = 'Hasło';
 77 $lang['newpass']        = 'Nowe hasło';
 78 $lang['oldpass']        = 'Potwierdź aktualne hasło';
 79 $lang['passchk']        = 'Powtórz hasło';
 80 $lang['remember']       = 'Zapamiętaj';
 81 $lang['fullname']       = 'Imię i nazwisko';
 82 $lang['email']         = 'E-mail';
 83 $lang['profile']        = 'Profil użytkownika';
 84 $lang['badlogin']       = 'Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe.';
 85 $lang['badpassconfirm']    = 'Niestety, hasło jest niepoprawne.';
 86 $lang['minoredit']       = 'Mniejsze zmiany';
 87 $lang['draftdate']       = 'Czas zachowania szkicu';
 88 $lang['nosecedit']       = 'Strona została zmodyfikowana, sekcje zostały zmienione. Załadowano całą stronę.';
 89 $lang['searchcreatepage']   = 'Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś możesz stworzyć lub edytować stronę %s, nazwaną tak jak twoja kwerenda';
 90 $lang['search_fullresults']  = 'Pokaż więcej wyników';
 91 $lang['js']['search_toggle_tools'] = 'Przełącz narzędzia wyszukiwania';
 92 $lang['js']['willexpire']   = 'Twoja blokada edycji tej strony wygaśnie w ciągu minuty. \nW celu uniknięcia konfliktów użyj przycisku podglądu aby odnowić blokadę.';
 93 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Nie zapisane zmiany zostaną utracone.
 94 Czy na pewno kontynuować?';
 95 $lang['js']['searchmedia']   = 'Szukaj plików';
 96 $lang['js']['keepopen']    = 'Nie zamykaj okna po wyborze';
 97 $lang['js']['hidedetails']   = 'Ukryj szczegóły';
 98 $lang['js']['mediatitle']   = 'Ustawienia odnośników';
 99 $lang['js']['mediadisplay']  = 'Typ odnośnika';
 100 $lang['js']['mediaalign']   = 'Położenie';
 101 $lang['js']['mediasize']    = 'Rozmiar grafiki';
 102 $lang['js']['mediatarget']   = 'Cel odnośnika';
 103 $lang['js']['mediaclose']   = 'Zamknij';
 104 $lang['js']['mediainsert']   = 'Wstaw';
 105 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Pokaż grafikę';
 106 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Pokaż tylko odnośnik.';
 107 $lang['js']['mediasmall']   = 'Mały rozmiar';
 108 $lang['js']['mediamedium']   = 'Średni rozmiar';
 109 $lang['js']['medialarge']   = 'Duży rozmiar';
 110 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'Wersja oryginalna';
 111 $lang['js']['medialnk']    = 'Odnośnik do strony ze szczegółami';
 112 $lang['js']['mediadirect']   = 'Bezpośredni odnośnik do oryginału';
 113 $lang['js']['medianolnk']   = 'Bez odnośnika';
 114 $lang['js']['medianolink']   = 'Nie ustawiaj odnośnika do grafiki';
 115 $lang['js']['medialeft']    = 'Ustaw położenie po lewej stronie.';
 116 $lang['js']['mediaright']   = 'Ustaw położenie po prawej stronie.';
 117 $lang['js']['mediacenter']   = 'Ustaw położenie po środku.';
 118 $lang['js']['medianoalign']  = 'Nie ustawiaj położenia.';
 119 $lang['js']['nosmblinks']   = 'Odnośniki do zasobów sieci Windows działają tylko w przeglądarce Internet Explorer.
 120 Możesz skopiować odnośnik.';
 121 $lang['js']['linkwiz']     = 'Tworzenie odnośników';
 122 $lang['js']['linkto']     = 'Link do';
 123 $lang['js']['del_confirm']   = 'Czy na pewno usunąć?';
 124 $lang['js']['restore_confirm'] = 'Naprawdę przywrócić tą wersję?';
 125 $lang['js']['media_diff']   = 'Pokaż różnice:';
 126 $lang['js']['media_diff_both'] = 'Obok siebie';
 127 $lang['js']['media_diff_opacity'] = 'Przezroczystość';
 128 $lang['js']['media_diff_portions'] = 'Przesunięcie';
 129 $lang['js']['media_select']  = 'Wybierz pliki...';
 130 $lang['js']['media_upload_btn'] = 'Przesłanie plików';
 131 $lang['js']['media_done_btn'] = 'Zrobione';
 132 $lang['js']['media_drop']   = 'Upuść tutaj pliki do przesłania';
 133 $lang['js']['media_cancel']  = 'usuń';
 134 $lang['js']['media_overwrt']  = 'Nadpisz istniejące pliki';
 135 $lang['js']['data_insecure']  = 'OSTRZEŻENIE: Wygląda na to, że twój katalog z danymi nie jest odpowiednio zabezpieczony. Proszę przeczytaj <a href="https://www.dokuwiki.org/security#web_access_security">Web Access Security in DokuWiki</a>.';
 136 $lang['search_exact_match']  = 'Dokładne dopasowanie';
 137 $lang['search_starts_with']  = 'Zaczyna się na';
 138 $lang['search_ends_with']   = 'Kończy się na';
 139 $lang['search_contains']    = 'Zwiera';
 140 $lang['search_custom_match']  = 'Spersonalizowany';
 141 $lang['search_any_ns']     = 'Jakakolwiek przestrzeń nazw';
 142 $lang['search_any_time']    = 'Kiedykolwiek';
 143 $lang['search_past_7_days']  = 'Poprzedni tydzień';
 144 $lang['search_past_month']   = 'Poprzedni miesiąc';
 145 $lang['search_past_year']   = 'Poprzedni rok';
 146 $lang['search_sort_by_hits']  = 'Sortuj według popularności';
 147 $lang['search_sort_by_mtime'] = 'Sortuj według daty modyfikacji';
 148 $lang['regmissing']      = 'Wypełnij wszystkie pola.';
 149 $lang['reguexists']      = 'Użytkownik o tej nazwie już istnieje.';
 150 $lang['regsuccess']      = 'Utworzono użytkownika. Hasło zostało przesłane pocztą.';
 151 $lang['regsuccess2']      = 'Utworzono użytkownika.';
 152 $lang['regfail']        = 'Użytkownik nie mógł zostać utworzony.';
 153 $lang['regmailfail']      = 'Wystąpił błąd przy wysyłaniu hasła pocztą!';
 154 $lang['regbadmail']      = 'Adres e-mail jest nieprawidłowy!';
 155 $lang['regbadpass']      = 'Hasła nie są identyczne, spróbuj ponownie.';
 156 $lang['regpwmail']       = 'Twoje hasło do DokuWiki';
 157 $lang['reghere']        = 'Nie masz jeszcze konta? Zdobądź je';
 158 $lang['profna']        = 'To wiki nie pozwala na zmianę profilu.';
 159 $lang['profnochange']     = 'Żadnych zmian, nic do zrobienia.';
 160 $lang['profnoempty']      = 'Pusta nazwa lub adres e-mail nie dozwolone.';
 161 $lang['profchanged']      = 'Zaktualizowano profil użytkownika.';
 162 $lang['profnodelete']     = 'Ta wiki nie umożliwia usuwania użytkowników';
 163 $lang['profdeleteuser']    = 'Usuń konto';
 164 $lang['profdeleted']      = 'Twoje konto zostało usunięte z tej wiki';
 165 $lang['profconfdelete']    = 'Chcę usunąć moje konto z tej wiki. <br/> Decyzja nie może być cofnięta.';
 166 $lang['profconfdeletemissing'] = 'Pole potwierdzenia nie zostało zaznaczone';
 167 $lang['proffail']       = 'Profil użytkownika nie został uaktualniony.';
 168 $lang['proftokenlegend']    = 'Token uwierzytelniający';
 169 $lang['proftokengenerate']   = 'Zresetuj token';
 170 $lang['proftokeninfo']     = 'Token uwierzytelniający może być używany do umożliwienia aplikacjom innych dostawców logowania się i działania w Twoim imieniu. Zresetowanie tokena spowoduje unieważnienie starego i wylogowanie wszystkich aplikacji, które korzystały z poprzedniego tokena.';
 171 $lang['pwdforget']       = 'Nie pamiętasz hasła? Zdobądź nowe!';
 172 $lang['resendna']       = 'To wiki nie pozwala na powtórne przesyłanie hasła.';
 173 $lang['resendpwd']       = 'Podaj nowe hasło dla';
 174 $lang['resendpwdmissing']   = 'Wypełnij wszystkie pola.';
 175 $lang['resendpwdnouser']    = 'Nie można znaleźć tego użytkownika w bazie danych.';
 176 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Błędny kod autoryzacji! Upewnij się, że użyłeś(aś) właściwego odnośnika.';
 177 $lang['resendpwdconfirm']   = 'Prośba o potwierdzenie została przesłana pocztą.';
 178 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Nowe hasło zostało wysłane pocztą.';
 179 $lang['license']        = 'Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji:';
 180 $lang['licenseok']       = 'Uwaga: edytując tę stronę zgadzasz się na publikowanie jej treści pod licencją:';
 181 $lang['searchmedia']      = 'Szukaj pliku o nazwie:';
 182 $lang['searchmedia_in']    = 'Szukaj w %s';
 183 $lang['txt_upload']      = 'Wybierz plik do wysłania:';
 184 $lang['txt_filename']     = 'Nazwa pliku (opcjonalnie):';
 185 $lang['txt_overwrt']      = 'Nadpisać istniejący plik?';
 186 $lang['maxuploadsize']     = 'Maksymalny rozmiar wysyłanych danych wynosi %s dla jednego pliku.';
 187 $lang['allowedmime']      = 'Lista dozwolonych rozszerzeń plików';
 188 $lang['lockedby']       = 'Aktualnie zablokowane przez:';
 189 $lang['lockexpire']      = 'Blokada wygasa:';
 190 $lang['rssfailed']       = 'Wystąpił błąd przy pobieraniu tych danych: ';
 191 $lang['nothingfound']     = 'Nic nie znaleziono.';
 192 $lang['mediaselect']      = 'Wysyłanie pliku';
 193 $lang['uploadsucc']      = 'Wysyłanie powiodło się!';
 194 $lang['uploadfail']      = 'Błąd wysyłania pliku. Czy prawa do katalogów są poprawne?';
 195 $lang['uploadwrong']      = 'Wysyłanie zabronione. Nie można wysłać plików z takim rozszerzeniem';
 196 $lang['uploadexist']      = 'Plik już istnieje, nie wykonano operacji.';
 197 $lang['uploadbadcontent']   = 'Typ pliku "%s" nie odpowiadał jego rozszerzeniu.';
 198 $lang['uploadspam']      = 'Plik zablokowany przez filtr antyspamowy.';
 199 $lang['uploadxss']       = 'Plik zablokowany ze względu na podejrzaną zawartość.';
 200 $lang['uploadsize']      = 'Plik jest za duży (maksymalny rozmiar %s)';
 201 $lang['deletesucc']      = 'Plik "%s" został usunięty.';
 202 $lang['deletefail']      = 'Plik "%s" nie został usunięty, sprawdź uprawnienia.';
 203 $lang['mediainuse']      = 'Plik "%s" nie został usunięty, ponieważ jest używany.';
 204 $lang['namespaces']      = 'Katalogi';
 205 $lang['mediafiles']      = 'Dostępne pliki';
 206 $lang['accessdenied']     = 'Nie masz uprawnień, żeby wyświetlić tę stronę.';
 207 $lang['mediausage']      = 'Użyj następującej składni w odnośniku do tego pliku:';
 208 $lang['mediaview']       = 'Pokaż oryginalny plik';
 209 $lang['mediaroot']       = 'główny';
 210 $lang['mediaupload']      = 'Umieść plik w aktualnym katalogu. Aby utworzyć podkatalogi, poprzedź nazwę pliku nazwami katalogów oddzielonymi dwukropkami.';
 211 $lang['mediaextchange']    = 'Rozszerzenie pliku zmieniono z .%s na .%s!';
 212 $lang['reference']       = 'Odnośniki do';
 213 $lang['ref_inuse']       = 'Ten plik nie może być usunięty, ponieważ jest używany na następujących stronach:';
 214 $lang['ref_hidden']      = 'Odnośniki mogą znajdować się na stronach, do których nie masz uprawnień.';
 215 $lang['hits']         = 'trafień';
 216 $lang['quickhits']       = 'Pasujące hasła';
 217 $lang['toc']          = 'Spis treści';
 218 $lang['current']        = 'aktualna';
 219 $lang['yours']         = 'Twoja wersja';
 220 $lang['diff']         = 'Pokaż różnice między wersjami';
 221 $lang['diff2']         = 'Pokaż różnice między zaznaczonymi wersjami';
 222 $lang['difflink']       = 'Odnośnik do tego porównania';
 223 $lang['diff_type']       = 'Zobacz różnice:';
 224 $lang['diff_inline']      = 'W linii';
 225 $lang['diff_side']       = 'Jeden obok drugiego';
 226 $lang['diffprevrev']      = 'Poprzednia wersja';
 227 $lang['diffnextrev']      = 'Nowa wersja';
 228 $lang['difflastrev']      = 'Ostatnia wersja';
 229 $lang['diffbothprevrev']    = 'Poprzednia rewizja po obu stronach';
 230 $lang['diffbothnextrev']    = 'Następna rewizja po obu stronach';
 231 $lang['line']         = 'Linia';
 232 $lang['breadcrumb']      = 'Ślad:';
 233 $lang['youarehere']      = 'Jesteś tutaj:';
 234 $lang['lastmod']        = 'ostatnio zmienione:';
 235 $lang['by']          = 'przez';
 236 $lang['deleted']        = 'usunięto';
 237 $lang['created']        = 'utworzono';
 238 $lang['restored']       = 'przywrócono poprzednią wersję (%s)';
 239 $lang['external_edit']     = 'edycja zewnętrzna';
 240 $lang['summary']        = 'Opis zmian';
 241 $lang['unknowndate']      = 'Nieznana data';
 242 $lang['noflash']        = 'Plugin <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">Adobe Flash Plugin</a> jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.';
 243 $lang['download']       = 'Pobierz zrzut';
 244 $lang['tools']         = 'Narzędzia';
 245 $lang['user_tools']      = 'Narzędzia użytkownika';
 246 $lang['site_tools']      = 'Narzędzia witryny';
 247 $lang['page_tools']      = 'Narzędzia strony';
 248 $lang['skip_to_content']    = 'przejście do zawartości';
 249 $lang['sidebar']        = 'Pasek boczny';
 250 $lang['mail_newpage']     = 'Strona dodana:';
 251 $lang['mail_changed']     = 'Strona zmieniona:';
 252 $lang['mail_subscribe_list']  = 'Zmienione strony w katalogu:';
 253 $lang['mail_new_user']     = 'Nowy użytkownik:';
 254 $lang['mail_upload']      = 'Umieszczono plik:';
 255 $lang['changes_type']     = 'Zobacz zmiany';
 256 $lang['pages_changes']     = 'Strony';
 257 $lang['media_changes']     = 'Pliki multimediów';
 258 $lang['both_changes']     = 'Zarówno strony jak i pliki multimediów';
 259 $lang['qb_bold']        = 'Pogrubienie';
 260 $lang['qb_italic']       = 'Pochylenie';
 261 $lang['qb_underl']       = 'Podkreślenie';
 262 $lang['qb_code']        = 'Kod źródłowy';
 263 $lang['qb_strike']       = 'Przekreślenie';
 264 $lang['qb_h1']         = 'Nagłówek 1 stopnia';
 265 $lang['qb_h2']         = 'Nagłówek 2 stopnia';
 266 $lang['qb_h3']         = 'Nagłówek 3 stopnia';
 267 $lang['qb_h4']         = 'Nagłówek 4 stopnia';
 268 $lang['qb_h5']         = 'Nagłówek 5 stopnia';
 269 $lang['qb_h']         = 'Nagłówek';
 270 $lang['qb_hs']         = 'Wybierz nagłówek';
 271 $lang['qb_hplus']       = 'Nagłówek wyższego stopnia';
 272 $lang['qb_hminus']       = 'Nagłówek niższego stopnia';
 273 $lang['qb_hequal']       = 'Nagłówek tego samego stopnia';
 274 $lang['qb_link']        = 'Odnośnik wewnętrzny';
 275 $lang['qb_extlink']      = 'Odnośnik zewnętrzny';
 276 $lang['qb_hr']         = 'Linia pozioma';
 277 $lang['qb_ol']         = 'Numeracja';
 278 $lang['qb_ul']         = 'Wypunktowanie';
 279 $lang['qb_media']       = 'Dodaj obrazek lub inny plik';
 280 $lang['qb_sig']        = 'Wstaw podpis';
 281 $lang['qb_smileys']      = 'Emotikony';
 282 $lang['qb_chars']       = 'Znaki specjalne';
 283 $lang['upperns']        = 'Skok piętro wyżej';
 284 $lang['metaedit']       = 'Edytuj metadane';
 285 $lang['metasaveerr']      = 'Zapis metadanych nie powiódł się';
 286 $lang['metasaveok']      = 'Metadane zapisano';
 287 $lang['img_title']       = 'Tytuł:';
 288 $lang['img_caption']      = 'Nagłówek:';
 289 $lang['img_date']       = 'Data:';
 290 $lang['img_fname']       = 'Nazwa pliku:';
 291 $lang['img_fsize']       = 'Rozmiar:';
 292 $lang['img_artist']      = 'Fotograf:';
 293 $lang['img_copyr']       = 'Prawa autorskie:';
 294 $lang['img_format']      = 'Format:';
 295 $lang['img_camera']      = 'Aparat:';
 296 $lang['img_keywords']     = 'Słowa kluczowe:';
 297 $lang['img_width']       = 'Szerokość:';
 298 $lang['img_height']      = 'Wysokość:';
 299 $lang['subscr_subscribe_success'] = 'Dodano %s do listy subskrypcji %s';
 300 $lang['subscr_subscribe_error'] = 'Błąd podczas dodawania %s do listy subskrypcji %s';
 301 $lang['subscr_subscribe_noaddress'] = 'Brak adresu skojarzonego z twoim loginem, nie możesz zostać dodany(a) do listy subskrypcji';
 302 $lang['subscr_unsubscribe_success'] = 'Usunięto %s z listy subskrypcji %s';
 303 $lang['subscr_unsubscribe_error'] = 'Błąd podczas usuwania %s z listy subskrypcji %s';
 304 $lang['subscr_already_subscribed'] = '%s jest już subskrybowany(a) przez %s';
 305 $lang['subscr_not_subscribed'] = '%s nie jest subskrybowany(a) przez %s';
 306 $lang['subscr_m_not_subscribed'] = 'Obecnie nie subskrybujesz bieżącej strony lub katalogu.';
 307 $lang['subscr_m_new_header']  = 'Dodaj subskrypcję';
 308 $lang['subscr_m_current_header'] = 'Aktualne subskrypcje';
 309 $lang['subscr_m_unsubscribe'] = 'Zrezygnuj z subskrypcji';
 310 $lang['subscr_m_subscribe']  = 'Subskrybuj';
 311 $lang['subscr_m_receive']   = 'Otrzymuj';
 312 $lang['subscr_style_every']  = 'email przy każdej zmianie';
 313 $lang['subscr_style_digest']  = 'e-mailowy wyciąg zmian dla każdej strony (co %.2f dni)';
 314 $lang['subscr_style_list']   = 'lista zmienionych stron od ostatniego e-maila (co %.2f dni)';
 315 $lang['authtempfail']     = 'Uwierzytelnienie użytkownika jest w tej chwili niemożliwe. Jeśli ta sytuacja się powtórzy, powiadom administratora tego wiki.';
 316 $lang['i_chooselang']     = 'Wybierz język';
 317 $lang['i_installer']      = 'Instalator DokuWiki';
 318 $lang['i_wikiname']      = 'Nazwa Wiki';
 319 $lang['i_enableacl']      = 'Włącz mechanizm uprawnień ACL (zalecane)';
 320 $lang['i_superuser']      = 'Administrator';
 321 $lang['i_problems']      = 'Instalator napotkał poniższe problemy. Nie można kontynuować póki nie zostaną usunięte.';
 322 $lang['i_modified']      = 'Ze względów bezpieczeństwa, ten skrypt działa tylko z nową i niezmodyfikowaną instalacją DokuWiki.
 323 Aby uruchomić instalator ponownie, rozpakuj archiwum DokuWiki lub zapoznaj się z <a href="https://www.dokuwiki.org/install">instrukcją instalacji Dokuwiki</a>';
 324 $lang['i_funcna']       = 'Funkcja PHP <code>%s</code> jest niedostępna.';
 325 $lang['i_disabled']      = 'To zostało wyłączone przez twojego dostawcę.';
 326 $lang['i_funcnmail']      = '<b>Uwaga:</b> funkcja poczty PHP nie jest dostępna. %s, jeśli pozostanie niedostępna, możesz zainstalować <a href="https://www.dokuwiki.org/plugin:smtp">wtyczkę smtp</a>.';
 327 $lang['i_phpver']       = 'Wersja PHP <code>%s</code> jest niższa od wymaganej <code>%s</code>. Zaktualizuj instalację PHP.';
 328 $lang['i_mbfuncoverload']   = 'mbstring.func_overload musi zostać wyłączone w pliku php.ini aby móc uruchomić DokuWiki.';
 329 $lang['i_urandom']       = 'DokuWiki nie może tworzyć kryptograficznie bezpiecznych liczb dla plików cookie. Możesz sprawdzić ustawienia open_basedir w php.ini pod kątem prawidłowego dostępu do <code>/dev/urandom</code>.';
 330 $lang['i_permfail']      = 'DokuWiki nie ma prawa zapisu w katalogu <code>%s</code>. Zmień uprawnienia zapisu dla tego katalogu!';
 331 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> już istnieje';
 332 $lang['i_writeerr']      = 'Nie można utworzyć <code>%s</code>. Sprawdź uprawnienia do katalogu lub pliku i stwórz plik ręcznie.';
 333 $lang['i_badhash']       = 'nierozpoznany lub zmodyfikowany plik dokuwiki.php (skrót=<code>%s</code>)';
 334 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - nieprawidłowa wartość lub jej brak';
 335 $lang['i_success']       = 'Konfiguracja pomyślnie zakończona. Możesz teraz usunąć plik install.php. Przejdź do <a href="doku.php?id=wiki:welcome">Twojego nowego DokuWiki</a>.';
 336 $lang['i_failure']       = 'Podczas zapisu plików konfiguracyjnych wystąpiły błędy. Musisz usunąć wszystkie problemy, zanim zaczniesz korzystać z <a href="doku.php?id=wiki:welcome">Twojego nowego DokuWiki</a>.';
 337 $lang['i_policy']       = 'Wstępna polityka uprawnień ACL';
 338 $lang['i_pol0']        = 'Otwarte Wiki (odczyt, zapis i dodawanie plików dla wszystkich)';
 339 $lang['i_pol1']        = 'Publiczne Wiki (odczyt dla wszystkich, zapis i dodawanie plików tylko dla zarejestrowanych użytkowników)';
 340 $lang['i_pol2']        = 'Zamknięte Wiki (odczyt, zapis i dodawanie plików tylko dla zarejestrowanych użytkowników)';
 341 $lang['i_allowreg']      = 'Pozwól użytkownikom rejestrować się.';
 342 $lang['i_retry']        = 'Spróbuj ponownie';
 343 $lang['i_license']       = 'Wybierz licencję, na warunkach której chcesz udostępniać treści:';
 344 $lang['i_license_none']    = 'Nie pokazuj żadnych informacji o licencji.';
 345 $lang['i_pop_field']      = 'Proszę, pomóż nam ulepszyć doświadczenia z DokuWiki:';
 346 $lang['i_pop_label']      = 'Raz na miesiąc, wysyłaj anonimowe statystyki do deweloperów DokuWiki';
 347 $lang['recent_global']     = 'W tej chwili przeglądasz zmiany w katalogu <b>%s</b>. Możesz przejrzeć także <a href="%s">zmiany w całym wiki</a>.';
 348 $lang['years']         = '%d lat temu';
 349 $lang['months']        = '%d miesięcy temu';
 350 $lang['weeks']         = '%d tygodni temu';
 351 $lang['days']         = '%d dni temu';
 352 $lang['hours']         = '%d godzin temu';
 353 $lang['minutes']        = '%d minut temu';
 354 $lang['seconds']        = '%d sekund temu';
 355 $lang['wordblock']       = 'Twoje ustawienia nie zostały zapisane ponieważ zawierają niedozwoloną treść (spam).';
 356 $lang['media_uploadtab']    = 'Przesyłanie plików';
 357 $lang['media_searchtab']    = 'Szukaj';
 358 $lang['media_file']      = 'Plik';
 359 $lang['media_viewtab']     = 'Widok';
 360 $lang['media_edittab']     = 'Zmiana';
 361 $lang['media_historytab']   = 'Historia';
 362 $lang['media_list_thumbs']   = 'Miniatury';
 363 $lang['media_list_rows']    = 'Wiersze';
 364 $lang['media_sort_name']    = 'Nazwa';
 365 $lang['media_sort_date']    = 'Data';
 366 $lang['media_namespaces']   = 'Wybierz katalog';
 367 $lang['media_files']      = 'Pliki w %s';
 368 $lang['media_upload']     = 'Przesyłanie plików na %s';
 369 $lang['media_search']     = 'Znajdź w %s';
 370 $lang['media_view']      = '%s';
 371 $lang['media_viewold']     = '%s na %s';
 372 $lang['media_edit']      = 'Zmień %s';
 373 $lang['media_history']     = 'Historia dla %s';
 374 $lang['media_meta_edited']   = 'zmienione metadane';
 375 $lang['media_perm_read']    = 'Przepraszamy, nie masz wystarczających uprawnień do odczytu plików.';
 376 $lang['media_perm_upload']   = 'Przepraszamy, nie masz wystarczających uprawnień do przesyłania plików.';
 377 $lang['media_update']     = 'Prześlij nową wersję';
 378 $lang['media_restore']     = 'Odtwórz tą wersję';
 379 $lang['media_acl_warning']   = 'Ta lista może nie być kompletna ze względu na ograniczenia ACL oraz ukryte strony.';
 380 $lang['email_fail']      = 'Brak lub wyłączone PHP mail(). Następujący e-mail nie został wysłany:';
 381 $lang['currentns']       = 'Obecny katalog';
 382 $lang['searchresult']     = 'Wyniki wyszukiwania';
 383 $lang['plainhtml']       = 'Czysty HTML';
 384 $lang['wikimarkup']      = 'Znaczniki';
 385 $lang['page_nonexist_rev']   = 'Strona nie istnieje w %s. Została następnie utworzony w <a href="%s">%s</a>.';
 386 $lang['unable_to_parse_date'] = 'Nie można przeanalizować parametru "%s".';
 387 $lang['email_signature_text'] = 'List został wygenerowany przez DokuWiki pod adresem
 388 @DOKUWIKIURL@';
 389 $lang['log_file_too_large']  = 'Plik log jest zbyt duży. Poprzednie wiersze zostały pominięte!';
 390 $lang['log_file_failed_to_open'] = 'Nie udało się otworzyć pliku log.';
 391 $lang['log_file_failed_to_read'] = 'Wystąpił błąd podczas odczytywania pliku log.';