[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/sk/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * slovak language file
  5  *
  6  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  7  *
  8  * auth.class language support 
  9  * installer strings 
 10  *
 11  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
 12  * @author Peter Mydliar <peto.mydliar@gmail.com>
 13  * @author Ondrej Vegh <ov@vsieti.sk> with help of the scholars from Zdruzena stredna skola polygraficka in Bratislava
 14  * @author Michal Mesko <michal.mesko@gmail.com>
 15  * @author exusik <exusik@gmail.com>
 16  * @author Tibor Repček <tiborepcek@gmail.com>
 17  */
 18 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 19 $lang['direction']       = 'ltr';
 20 $lang['doublequoteopening']  = '“';
 21 $lang['doublequoteclosing']  = '”';
 22 $lang['singlequoteopening']  = '‘';
 23 $lang['singlequoteclosing']  = '’';
 24 $lang['apostrophe']      = '’';
 25 $lang['btn_edit']       = 'Upraviť stránku';
 26 $lang['btn_source']      = 'Zobraziť zdroj stránky';
 27 $lang['btn_show']       = 'Zobraziť stránku';
 28 $lang['btn_create']      = 'Vytvoriť stránku';
 29 $lang['btn_search']      = 'Hľadať';
 30 $lang['btn_save']       = 'Uložiť';
 31 $lang['btn_preview']      = 'Náhľad';
 32 $lang['btn_top']        = 'Hore';
 33 $lang['btn_newer']       = '<< novšie';
 34 $lang['btn_older']       = 'staršie >>';
 35 $lang['btn_revs']       = 'Staršie verzie';
 36 $lang['btn_recent']      = 'Posledné úpravy';
 37 $lang['btn_upload']      = 'Nahrať';
 38 $lang['btn_cancel']      = 'Storno';
 39 $lang['btn_index']       = 'Index';
 40 $lang['btn_secedit']      = 'Upraviť';
 41 $lang['btn_login']       = 'Prihlásiť sa';
 42 $lang['btn_logout']      = 'Odhlásiť sa';
 43 $lang['btn_admin']       = 'Admin';
 44 $lang['btn_update']      = 'Aktualizovať';
 45 $lang['btn_delete']      = 'Zmazať';
 46 $lang['btn_back']       = 'Späť';
 47 $lang['btn_backlink']     = 'Spätné odkazy';
 48 $lang['btn_subscribe']     = 'Sledovať zmeny';
 49 $lang['btn_profile']      = 'Aktualizovať profil';
 50 $lang['btn_reset']       = 'Zrušiť';
 51 $lang['btn_resendpwd']     = 'Nastaviť nové heslo';
 52 $lang['btn_draft']       = 'Upraviť koncept';
 53 $lang['btn_recover']      = 'Obnoviť koncept';
 54 $lang['btn_draftdel']     = 'Zmazať koncept';
 55 $lang['btn_revert']      = 'Obnoviť';
 56 $lang['btn_register']     = 'Registrovať';
 57 $lang['btn_apply']       = 'Použiť';
 58 $lang['btn_media']       = 'Správa médií';
 59 $lang['btn_deleteuser']    = 'Zrušiť môj účet';
 60 $lang['btn_img_backto']    = 'Späť na %s';
 61 $lang['btn_mediaManager']   = 'Prezrieť v správcovi médií';
 62 $lang['loggedinas']      = 'Prihlásený(á) ako:';
 63 $lang['user']         = 'Používateľské meno';
 64 $lang['pass']         = 'Heslo';
 65 $lang['newpass']        = 'Nové heslo';
 66 $lang['oldpass']        = 'Potvrď aktuálne heslo';
 67 $lang['passchk']        = 'Ešte raz znovu';
 68 $lang['remember']       = 'Zapamätaj si ma';
 69 $lang['fullname']       = 'Celé meno';
 70 $lang['email']         = 'E-Mail';
 71 $lang['profile']        = 'Používateľský profil';
 72 $lang['badlogin']       = 'Zadané používateľské meno a heslo nie je správne.';
 73 $lang['badpassconfirm']    = 'Ľutujem, heslo bolo nesprávne.';
 74 $lang['minoredit']       = 'Menšie zmeny';
 75 $lang['draftdate']       = 'Koncept automaticky uložený';
 76 $lang['nosecedit']       = 'Stránka bola medzičasom zmenená, informácie o sekcii sú zastaralé a z tohto dôvodu bola nahraná celá stránka.';
 77 $lang['searchcreatepage']   = 'Ak ste nenašli, čo ste hľadali, môžete vytvoriť alebo upraviť stránku %s pomenovanú podľa vášho dopytu.';
 78 $lang['search_fullresults']  = 'Fulltextové výsledky';
 79 $lang['js']['search_toggle_tools'] = 'Zobraziť/Skryť vyhľadávacie nástroje';
 80 $lang['js']['willexpire']   = 'Váš zámok pre editáciu za chvíľu stratí platnosť.\nAby ste predišli konfliktom, stlačte tlačítko Náhľad a zámok sa predĺži.';
 81 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Neuložené zmeny budú stratené.
 82 Chcete naozaj pokračovať?';
 83 $lang['js']['searchmedia']   = 'Hľadať súbory';
 84 $lang['js']['keepopen']    = 'Po vybraní súboru ponechať okno otvorené';
 85 $lang['js']['hidedetails']   = 'Skryť detaily';
 86 $lang['js']['mediatitle']   = 'Nastavenia odkazu';
 87 $lang['js']['mediadisplay']  = 'Typ odkazu';
 88 $lang['js']['mediaalign']   = 'Zarovnanie';
 89 $lang['js']['mediasize']    = 'Veľkosť obrázka';
 90 $lang['js']['mediatarget']   = 'Cieľ odkazu';
 91 $lang['js']['mediaclose']   = 'Zatvoriť';
 92 $lang['js']['mediainsert']   = 'Vložiť';
 93 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Zobraziť obrázok.';
 94 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Zobraziť iba odkaz.';
 95 $lang['js']['mediasmall']   = 'Malý';
 96 $lang['js']['mediamedium']   = 'Stredný';
 97 $lang['js']['medialarge']   = 'Veľký';
 98 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'Originál';
 99 $lang['js']['medialnk']    = 'Odkaz na stránku s detailným popisom';
 100 $lang['js']['mediadirect']   = 'Priamy odkaz na originál';
 101 $lang['js']['medianolnk']   = 'Žiadny odkaz';
 102 $lang['js']['medianolink']   = 'Bez odkazu na obrázok';
 103 $lang['js']['medialeft']    = 'Zarovnať obrázok vľavo.';
 104 $lang['js']['mediaright']   = 'Zarovnať obrázok vpravo.';
 105 $lang['js']['mediacenter']   = 'Zarovnať obrázok na stred.';
 106 $lang['js']['medianoalign']  = 'Nepoužívať zarovnanie.';
 107 $lang['js']['nosmblinks']   = 'Odkazovanie na zdieľané prostriedky Windows funguje len v Internet Exploreri.\nAj napriek tomu tento odkaz môžete skopírovať a vložiť inde.';
 108 $lang['js']['linkwiz']     = 'Sprievodca odkazmi';
 109 $lang['js']['linkto']     = 'Odkaz na:';
 110 $lang['js']['del_confirm']   = 'Zmazať túto položku?';
 111 $lang['js']['restore_confirm'] = 'Skutočne obnoviť túto verziu?';
 112 $lang['js']['media_diff']   = 'Zobraziť rozdiely:';
 113 $lang['js']['media_diff_both'] = 'Vedľa seba';
 114 $lang['js']['media_diff_opacity'] = 'Presvitaním';
 115 $lang['js']['media_diff_portions'] = 'Potiahnutím';
 116 $lang['js']['media_select']  = 'Vybrať súbory...';
 117 $lang['js']['media_upload_btn'] = 'Nahrať';
 118 $lang['js']['media_done_btn'] = 'Hotovo';
 119 $lang['js']['media_drop']   = 'Pridajte súbory potiahnutím myšou';
 120 $lang['js']['media_cancel']  = 'odstrániť';
 121 $lang['js']['media_overwrt']  = 'Prepísať existujúce súbory';
 122 $lang['search_exact_match']  = 'Presná zhoda';
 123 $lang['search_starts_with']  = 'Začína na';
 124 $lang['search_ends_with']   = 'Končí na';
 125 $lang['search_contains']    = 'Obsahuje';
 126 $lang['search_custom_match']  = 'Vlastný';
 127 $lang['search_any_ns']     = 'Akýkoľvek menný priestor';
 128 $lang['search_any_time']    = 'Kedykoľvek';
 129 $lang['search_past_7_days']  = 'Posledný týždeň';
 130 $lang['search_past_month']   = 'Posledný mesiac';
 131 $lang['search_past_year']   = 'Posledný rok';
 132 $lang['search_sort_by_hits']  = 'Zoradiť podľa počtu návštev';
 133 $lang['search_sort_by_mtime'] = 'Zoradiť podľa posledných úprav';
 134 $lang['regmissing']      = 'Musíte vyplniť všetky údaje.';
 135 $lang['reguexists']      = 'Používateľ s rovnakým menom je už zaregistrovaný.';
 136 $lang['regsuccess']      = 'Používateľský účet bol vytvorený a heslo zaslané emailom.';
 137 $lang['regsuccess2']      = 'Používateľský účet bol vytvorený.';
 138 $lang['regfail']        = 'Používateľský účet nemôže byť vytvorený.';
 139 $lang['regmailfail']      = 'Zdá sa, že nastala chyba pri posielaní mailu s heslom. Skúste kontaktovať správcu.';
 140 $lang['regbadmail']      = 'Zadaná emailová adresa nie je platná. Pokiaľ si myslíte, že to je zle, skúste kontaktovať správcu.';
 141 $lang['regbadpass']      = 'Zadané heslá nie sú rovnaké, zadajte ich prosím znovu.';
 142 $lang['regpwmail']       = 'Vaše heslo do systému DokuWiki';
 143 $lang['reghere']        = 'Nemáte používateľský účet? Vytvorte si ho';
 144 $lang['profna']        = 'Táto wiki nepodporuje zmenu profilu';
 145 $lang['profnochange']     = 'Žiadne zmeny, nie je čo robiť.';
 146 $lang['profnoempty']      = 'Prázdne meno alebo mailová adresa nie sú povolené.';
 147 $lang['profchanged']      = 'Profil požívateľa bol úspešne zmenený.';
 148 $lang['profnodelete']     = 'Táto wiki neumožňuje zrušenie používateľov.';
 149 $lang['profdeleteuser']    = 'Zrušiť účet';
 150 $lang['profdeleted']      = 'Váš účet bol zrušený v tejto wiki.';
 151 $lang['profconfdelete']    = 'Chcem odstrániť môj účet z tejto wiki. <br/> Táto operácia je nevratná.';
 152 $lang['profconfdeletemissing'] = 'Nebolo zavolené potvrdzovacie políčko';
 153 $lang['proffail']       = 'Profil používateľa nebol aktualizovaný.';
 154 $lang['pwdforget']       = 'Zabudli ste heslo? Získajte nové!';
 155 $lang['resendna']       = 'Táto wiki nepodporuje opätovné zasielanie hesla.';
 156 $lang['resendpwd']       = 'Nastaviť nové heslo pre';
 157 $lang['resendpwdmissing']   = 'Prepáčte, musíte vyplniť všetky polia.';
 158 $lang['resendpwdnouser']    = 'Prepáčte, nemôžeme nájsť zadaného používateľa v databáze.';
 159 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Prepáčte, tento autorizačný kód nie je platný. Uistite sa, či ste použili celý autorizačný odkaz.';
 160 $lang['resendpwdconfirm']   = 'Autorizačný odkaz bol zaslaný na e-mail.';
 161 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Vaše nové heslo bolo zaslané na e-mail.';
 162 $lang['license']        = 'Ak nie je uvedené inak, obsah tejto wiki je uverejnený pod nasledujúcou licenciou:';
 163 $lang['licenseok']       = 'Poznámka: Zmenou tejto stránky súhlasíte s uverejnením obsahu pod nasledujúcou licenciou:';
 164 $lang['searchmedia']      = 'Hľadať meno súboru:';
 165 $lang['searchmedia_in']    = 'Hľadať v %s';
 166 $lang['txt_upload']      = 'Vyberte súbor ako prílohu:';
 167 $lang['txt_filename']     = 'Uložiť ako (voliteľné):';
 168 $lang['txt_overwrt']      = 'Prepísať existujúci súbor';
 169 $lang['maxuploadsize']     = 'Obmedzenie max. %s na súbor.';
 170 $lang['allowedmime']      = 'Zoznam povolených prípon súborov';
 171 $lang['lockedby']       = 'Práve zamknuté:';
 172 $lang['lockexpire']      = 'Zámok stratí platnosť:';
 173 $lang['rssfailed']       = 'Nastala chyba pri vytváraní tohto RSS: ';
 174 $lang['nothingfound']     = 'Nič nenájdené.';
 175 $lang['mediaselect']      = 'Výber súboru';
 176 $lang['uploadsucc']      = 'Prenos prebehol v poriadku';
 177 $lang['uploadfail']      = 'Chyba pri nahrávaní. Možno kvôli zle nastaveným právam?';
 178 $lang['uploadwrong']      = 'Prenos súboru s takouto príponou nie je dovolený.';
 179 $lang['uploadexist']      = 'Súbor už existuje. Žiadna akcia.';
 180 $lang['uploadbadcontent']   = 'Nahraný obsah sa nezhoduje s príponou súboru %s.';
 181 $lang['uploadspam']      = 'Nahrávanie bolo zablokované spamovým blacklistom.';
 182 $lang['uploadxss']       = 'Nahrávanie bolo zablokované kvôli potenciálnemu škodlivému obsahu.';
 183 $lang['uploadsize']      = 'Nahraný súbor bol príliš veľký. (max %s)';
 184 $lang['deletesucc']      = 'Súbor "%s" bol zmazaný.';
 185 $lang['deletefail']      = '"%s" nie je možné zmazať - skontrolujte oprávnenia.';
 186 $lang['mediainuse']      = 'Súbor "%s" nebol zmazaný - je stále používaný.';
 187 $lang['namespaces']      = 'Menné priestory';
 188 $lang['mediafiles']      = 'Dostupné súbory';
 189 $lang['accessdenied']     = 'Nemáte oprávnenie na zobrazenie požadovanej stránky.';
 190 $lang['mediausage']      = 'Pre odkázanie na súbor použite nasledujúcu syntax:';
 191 $lang['mediaview']       = 'Zobraziť pôvodný súbor';
 192 $lang['mediaroot']       = 'root';
 193 $lang['mediaupload']      = 'Nahrať súbor do aktuálneho menného priestoru. Pre vytvorenie menného podpriestoru, pridajte jeho názov na začiatok mena súboru (oddelený dvojbodkou)';
 194 $lang['mediaextchange']    = 'Prípona súboru bola zmenená z .%s na .%s!';
 195 $lang['reference']       = 'Referencie pre';
 196 $lang['ref_inuse']       = 'Súbor nemôže byť zmazaný, pretože je stále používaný nasledujúcimi stránkami:';
 197 $lang['ref_hidden']      = 'Niektoré referencie sú na stránky, pre ktoré nemáte právo na čítanie';
 198 $lang['hits']         = '- počet výskytov';
 199 $lang['quickhits']       = 'Zodpovedajúce stránky';
 200 $lang['toc']          = 'Obsah';
 201 $lang['current']        = 'aktuálne';
 202 $lang['yours']         = 'Vaša verzia';
 203 $lang['diff']         = 'Zobraziť rozdiely voči aktuálnej verzii';
 204 $lang['diff2']         = 'Zobraziť rozdiely medzi vybranými verziami';
 205 $lang['difflink']       = 'Odkaz na tento prehľad zmien';
 206 $lang['diff_type']       = 'Prehľad zmien:';
 207 $lang['diff_inline']      = 'Vnorený';
 208 $lang['diff_side']       = 'Vedľa seba';
 209 $lang['diffprevrev']      = 'Predchádzajúca revízia';
 210 $lang['diffnextrev']      = 'Nasledujúca revízia';
 211 $lang['difflastrev']      = 'Posledná revízia';
 212 $lang['diffbothprevrev']    = 'Obojstranná predošlá revízia';
 213 $lang['diffbothnextrev']    = 'Obojstranná nasledujúca revízia';
 214 $lang['line']         = 'Riadok';
 215 $lang['breadcrumb']      = 'Cesta:';
 216 $lang['youarehere']      = 'Nachádzate sa:';
 217 $lang['lastmod']        = 'Posledná úprava:';
 218 $lang['by']          = 'od';
 219 $lang['deleted']        = 'odstránené';
 220 $lang['created']        = 'vytvorené';
 221 $lang['restored']       = 'stará verzia bola obnovená (%s)';
 222 $lang['external_edit']     = 'externá úprava';
 223 $lang['summary']        = 'Komentár k úpravám';
 224 $lang['noflash']        = 'Pre zobrazenie tohto obsahu potrebujete <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">Adobe Flash Plugin</a>.';
 225 $lang['download']       = 'Stiahnuť';
 226 $lang['tools']         = 'Nástroje';
 227 $lang['user_tools']      = 'Nástroje používateľa';
 228 $lang['site_tools']      = 'Nástoje správy stránok';
 229 $lang['page_tools']      = 'Nástoje stránky';
 230 $lang['skip_to_content']    = 'skok na obsah';
 231 $lang['sidebar']        = 'Bočný panel';
 232 $lang['mail_newpage']     = 'stránka pridaná:';
 233 $lang['mail_changed']     = 'stránka zmenená:';
 234 $lang['mail_subscribe_list']  = 'stránky zmenené v mennom priestore:';
 235 $lang['mail_new_user']     = 'nový používateľ:';
 236 $lang['mail_upload']      = 'nahraný súbor:';
 237 $lang['changes_type']     = 'Prehľad zmien';
 238 $lang['pages_changes']     = 'Stránok';
 239 $lang['media_changes']     = 'Súbory';
 240 $lang['both_changes']     = 'Stránok spolu s média súbormi';
 241 $lang['qb_bold']        = 'Tučné';
 242 $lang['qb_italic']       = 'Kurzíva';
 243 $lang['qb_underl']       = 'Podčiarknutie';
 244 $lang['qb_code']        = 'Neformátovať (zdrojový kód)';
 245 $lang['qb_strike']       = 'Prečiarknutie';
 246 $lang['qb_h1']         = 'Nadpis 1. úrovne';
 247 $lang['qb_h2']         = 'Nadpis 2. úrovne';
 248 $lang['qb_h3']         = 'Nadpis 3. úrovne';
 249 $lang['qb_h4']         = 'Nadpis 4. úrovne';
 250 $lang['qb_h5']         = 'Nadpis 5. úrovne';
 251 $lang['qb_h']         = 'Nadpis';
 252 $lang['qb_hs']         = 'Zvoliť nadpis';
 253 $lang['qb_hplus']       = 'Nadpis vyššej úrovne';
 254 $lang['qb_hminus']       = 'Nadpis nižšej úrovne';
 255 $lang['qb_hequal']       = 'Nadpis predchádzajúcej úrovne';
 256 $lang['qb_link']        = 'Interný odkaz';
 257 $lang['qb_extlink']      = 'Externý odkaz';
 258 $lang['qb_hr']         = 'Horizontálna linka';
 259 $lang['qb_ol']         = 'Číslovaný zoznam';
 260 $lang['qb_ul']         = 'Nečíslovaný zoznam';
 261 $lang['qb_media']       = 'Vložiť obrázky alebo iné súbory';
 262 $lang['qb_sig']        = 'Vložiť podpis';
 263 $lang['qb_smileys']      = 'Smajlíky';
 264 $lang['qb_chars']       = 'Špeciálne znaky';
 265 $lang['upperns']        = 'návrat do nadradeného menného priestoru';
 266 $lang['metaedit']       = 'Upraviť metainformácie';
 267 $lang['metasaveerr']      = 'Zápis metainformácií zlyhal';
 268 $lang['metasaveok']      = 'Metainformácie uložené';
 269 $lang['img_title']       = 'Titul:';
 270 $lang['img_caption']      = 'Popis:';
 271 $lang['img_date']       = 'Dátum:';
 272 $lang['img_fname']       = 'Názov súboru:';
 273 $lang['img_fsize']       = 'Veľkosť:';
 274 $lang['img_artist']      = 'Fotograf:';
 275 $lang['img_copyr']       = 'Kopírovacie práva:';
 276 $lang['img_format']      = 'Formát:';
 277 $lang['img_camera']      = 'Fotoaparát:';
 278 $lang['img_keywords']     = 'Kľúčové slová:';
 279 $lang['img_width']       = 'Šírka:';
 280 $lang['img_height']      = 'Výška:';
 281 $lang['subscr_subscribe_success'] = 'Používateľ %s bol pridaný do zoznamu hlásení o zmenách %s';
 282 $lang['subscr_subscribe_error'] = 'Chyba pri pridaní používateľa %s do zoznamu hlásení o zmenách %s';
 283 $lang['subscr_subscribe_noaddress'] = 'Vaše prihlasovacie meno nemá priradenú žiadnu email adresu, nemôžete byť pridaný do zoznamu hlásení o zmenách';
 284 $lang['subscr_unsubscribe_success'] = 'Používateľ %s bol odstránený zo zoznamu hlásení o zmenách %s';
 285 $lang['subscr_unsubscribe_error'] = 'Chyba pri odstránení používateľa %s zo zoznamu hlásení o zmenách %s';
 286 $lang['subscr_already_subscribed'] = 'Používateľ %s už je v zozname hlásení o zmenách %s';
 287 $lang['subscr_not_subscribed'] = 'Používateľ %s nie je v zozname hlásení o zmenách %s';
 288 $lang['subscr_m_not_subscribed'] = 'Momentálne nesledujete zmeny aktuálnej stránky alebo menného priestoru.';
 289 $lang['subscr_m_new_header']  = 'Pridať sledovanie zmien';
 290 $lang['subscr_m_current_header'] = 'Aktuálne sledované zmeny';
 291 $lang['subscr_m_unsubscribe'] = 'Nesledovať zmeny';
 292 $lang['subscr_m_subscribe']  = 'Sledovať zmeny';
 293 $lang['subscr_m_receive']   = 'Dostávať';
 294 $lang['subscr_style_every']  = 'email pri každej zmene';
 295 $lang['subscr_style_digest']  = 'email so zhrnutím zmien pre každú stránku (perióda %.2f dňa)';
 296 $lang['subscr_style_list']   = 'zoznam zmenených stránok od posledného emailu (perióda %.2f dňa)';
 297 $lang['authtempfail']     = 'Používateľská autentifikácia je dočasne nedostupná. Ak táto situácia pretrváva, prosím informujte správcu systému.';
 298 $lang['i_chooselang']     = 'Zvoľte váš jazyk';
 299 $lang['i_installer']      = 'DokuWiki inštalátor';
 300 $lang['i_wikiname']      = 'Názov Wiki';
 301 $lang['i_enableacl']      = 'Aktivovať ACL (doporučené)';
 302 $lang['i_superuser']      = 'Správca';
 303 $lang['i_problems']      = 'Inštalátor narazil na nižšie uvedené problémy. Nemôžete pokračovať, pokiaľ ich neodstránite.';
 304 $lang['i_modified']      = 'Z bezpečnostných dôvodov bude tento skript fungovať iba s novou, neupravenou inštaláciou Dokuwiki. Môžete buď znovu rozbaliť stiahnutý inštalačný balík alebo preštudovať <a href="https://www.dokuwiki.org/install"> inštalačné inštrukcie Dokuwiki</a>';
 305 $lang['i_funcna']       = 'PHP funkcia <code>%s</code> nie je dostupná. Je možné, že ju z určitých dôvodov zablokoval váš poskytovateľ webhostingu?';
 306 $lang['i_funcnmail']      = '<b>Note:</b> PHP mail funkcia nie je dostupná. %s Ak zostáva stále nedostupná, možno by ste mohli nainštalovať <a href="https://www.dokuwiki.org/plugin:smtp">smtp plugin</a>.';
 307 $lang['i_phpver']       = 'Vaša verzia PHP <code>%s</code> je nižšia ako požadovaná <code>%s</code>. Potrebujete aktualizovať Vašu inštaláciu PHP.';
 308 $lang['i_mbfuncoverload']   = 'mbstring.func_overload musí byt zakázaná v php.ini pre bezproblémový chod DokuWiki.';
 309 $lang['i_permfail']      = '<code>%s</code> nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!';
 310 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> už existuje';
 311 $lang['i_writeerr']      = 'Nie je možné vytvoriť <code>%s</code>. Potrebujete skontrolovať prístupové práva pre adresár/súbor a vytvoriť ho manuálne.';
 312 $lang['i_badhash']       = 'neznámy alebo zmenený súbor dokuwiki.php (hash=<code>%s</code>)';
 313 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - nesprávna alebo žiadna hodnota';
 314 $lang['i_success']       = 'Konfigurácia bola úspešne ukončená. Teraz môžete zmazať súbor install.php. Pokračujte vo <a href="doku.php?id=wiki:welcome">vašej novej DokuWiki</a>.';
 315 $lang['i_failure']       = 'Pri zápise konfiguračného súboru nastali nejaké chyby. Potrebujete ich opraviť manuálne pred tým, ako budete môcť používať <a href="doku.php?id=wiki:welcome">vašu novú DokuWiki</a>.';
 316 $lang['i_policy']       = 'Počiatočná ACL politika';
 317 $lang['i_pol0']        = 'Otvorená Wiki (čítanie, zápis a nahrávanie pre každého)';
 318 $lang['i_pol1']        = 'Verejná Wiki (čítanie pre každého, zápis a nahrávanie pre registrovaných používateľov)';
 319 $lang['i_pol2']        = 'Uzatvorená Wiki (čítanie, zápis a nahrávanie len pre registrovaných používateľov)';
 320 $lang['i_allowreg']      = 'Povolenie samostanej registrácie používateľov';
 321 $lang['i_retry']        = 'Skúsiť znovu';
 322 $lang['i_license']       = 'Vyberte licenciu, pod ktorou chcete uložiť váš obsah:';
 323 $lang['i_license_none']    = 'Nezobrazovať žiadne licenčné informácie';
 324 $lang['i_pop_field']      = 'Prosím pomôžte nám zlepšiť prácu s DokuWiki:';
 325 $lang['i_pop_label']      = 'Raz mesačne zaslať anonymné údaje vývojárom DokuWiki';
 326 $lang['recent_global']     = 'Práve prehliadate zmeny v mennom priestore <b>%s</b>. Môžete si tiež pozrieť <a href="%s">aktuálne zmeny celej wiki</a>.';
 327 $lang['years']         = 'pred %d rokmi';
 328 $lang['months']        = 'pred %d mesiacmi';
 329 $lang['weeks']         = 'pred %d týždňami';
 330 $lang['days']         = 'pred %d dňami';
 331 $lang['hours']         = 'pred %d hodinami';
 332 $lang['minutes']        = 'pred %d minútami';
 333 $lang['seconds']        = 'pred %d sekundami';
 334 $lang['wordblock']       = 'Vaše zmeny neboli uložené, pretože obsahovali nepovolený text (spam).';
 335 $lang['media_uploadtab']    = 'Nahrať';
 336 $lang['media_searchtab']    = 'Hľadať';
 337 $lang['media_file']      = 'Súbor';
 338 $lang['media_viewtab']     = 'Náhľad';
 339 $lang['media_edittab']     = 'Upraviť';
 340 $lang['media_historytab']   = 'História';
 341 $lang['media_list_thumbs']   = 'Miniatúry';
 342 $lang['media_list_rows']    = 'Zoznam';
 343 $lang['media_sort_name']    = 'Meno';
 344 $lang['media_sort_date']    = 'Dátum';
 345 $lang['media_namespaces']   = 'Vybrať priestor';
 346 $lang['media_files']      = 'Súbory v %s';
 347 $lang['media_upload']     = 'Nahrať do %s';
 348 $lang['media_search']     = 'Hľadať v %s';
 349 $lang['media_view']      = '%s';
 350 $lang['media_viewold']     = '%s v %s';
 351 $lang['media_edit']      = 'Upraviť %s';
 352 $lang['media_history']     = 'História %s';
 353 $lang['media_meta_edited']   = 'metadáta upravené';
 354 $lang['media_perm_read']    = 'Prepáčte, ale nemáte dostatočné oprávnenie na čítanie súborov.';
 355 $lang['media_perm_upload']   = 'Prepáčte, ale nemáte dostatočné oprávnenie na nahrávanie súborov.';
 356 $lang['media_update']     = 'Nahrať novú verziu';
 357 $lang['media_restore']     = 'Obnoviť túto verziu';
 358 $lang['media_acl_warning']   = 'Tento zoznam nemusí byť úplný z dôvodu ACL obmedzení alebo skratých stránok.';
 359 $lang['email_fail']      = 'PHP funkcia mail() chýba alebo nie je povolená. Nasledujúci mail nebol poslaný:';
 360 $lang['currentns']       = 'Aktuálny menný priestor';
 361 $lang['searchresult']     = 'Výsledky hľadania';
 362 $lang['plainhtml']       = 'Jednoduché HTML';
 363 $lang['wikimarkup']      = 'Wiki formát';
 364 $lang['page_nonexist_rev']   = 'Stránka %s neexistovala. Bola vytvorená dodatočne <a href="%s">%s</a>.';
 365 $lang['unable_to_parse_date'] = 'Nie je možné spracovať parameter "%s".';
 366 $lang['email_signature_text'] = 'Táto správa bola zaslaná DokuWiki
 367 @DOKUWIKIURL@';