[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/sq/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * sq language file
  7  *
  8  * This file was initially built by fetching translations from other
  9  * Wiki projects. See the @url lines below. Additional translations
 10  * and fixes where done for DokuWiki by the people mentioned in the
 11  * lines starting with @author
 12  *
 13  * @url http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/trunk/phase3/languages/messages/MessagesSq.php?view=co
 14  *
 15  * @author Valdrin Jonuzi <valdrinj00@gmail.com>
 16  * @author Endrit Callaki <endrit@callaki.de>
 17  * @author Leonard Elezi <leonard.elezi@depinfo.info>
 18  */
 19 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 20 $lang['direction']       = 'ltr';
 21 $lang['doublequoteopening']  = '„';
 22 $lang['doublequoteclosing']  = '“';
 23 $lang['singlequoteopening']  = '‘';
 24 $lang['singlequoteclosing']  = '’';
 25 $lang['apostrophe']      = '\'';
 26 $lang['btn_edit']       = 'Redaktoni këtë faqe';
 27 $lang['btn_source']      = 'Trego kodin burim të faqes';
 28 $lang['btn_show']       = 'Trego faqen';
 29 $lang['btn_create']      = 'Krijo këtë faqe';
 30 $lang['btn_search']      = 'Kërko';
 31 $lang['btn_save']       = 'Ruaj';
 32 $lang['btn_preview']      = 'Shikim paraprak';
 33 $lang['btn_top']        = 'Kthehu ne krye';
 34 $lang['btn_newer']       = '<< më të hershme';
 35 $lang['btn_older']       = 'më të vonshme';
 36 $lang['btn_revs']       = 'Shqyrtime të vjetra';
 37 $lang['btn_recent']      = 'Ndryshime së fundmi';
 38 $lang['btn_upload']      = 'Ngarko';
 39 $lang['btn_cancel']      = 'Harroji';
 40 $lang['btn_index']       = 'Kreu';
 41 $lang['btn_secedit']      = 'Redaktoni';
 42 $lang['btn_login']       = 'Hyrje';
 43 $lang['btn_logout']      = 'Dalje';
 44 $lang['btn_admin']       = 'Admin';
 45 $lang['btn_update']      = 'Përditëso';
 46 $lang['btn_delete']      = 'Fshi';
 47 $lang['btn_back']       = 'Mbrapa';
 48 $lang['btn_backlink']     = 'Lidhjet këtu';
 49 $lang['btn_subscribe']     = 'Menaxho Abonimet';
 50 $lang['btn_profile']      = 'Përditëso Profilin';
 51 $lang['btn_reset']       = 'Rivendos';
 52 $lang['btn_resendpwd']     = 'Vendos fjalëkalim të ri';
 53 $lang['btn_draft']       = 'Redakto skicën';
 54 $lang['btn_recover']      = 'Rekupero skicën';
 55 $lang['btn_draftdel']     = 'Fshi skicën';
 56 $lang['btn_revert']      = 'Kthe si më parë';
 57 $lang['btn_register']     = 'Regjsitrohuni';
 58 $lang['btn_apply']       = 'Dergo';
 59 $lang['btn_media']       = 'Menaxhimi i mediave';
 60 $lang['btn_deleteuser']    = 'Fshij llogarine';
 61 $lang['btn_img_backto']    = 'Mbrapa te %s';
 62 $lang['btn_mediaManager']   = 'Shiko tek menaxhimi i mediave';
 63 $lang['loggedinas']      = 'Regjistruar si :';
 64 $lang['user']         = 'Nofka e përdoruesit:';
 65 $lang['pass']         = 'Fjalëkalimi';
 66 $lang['newpass']        = 'Fjalëkalim i ri';
 67 $lang['oldpass']        = 'Konfirmo fjalëkalimin aktual';
 68 $lang['passchk']        = 'Edhe një herë';
 69 $lang['remember']       = 'Më mbaj mend';
 70 $lang['fullname']       = 'Emri i vërtetë';
 71 $lang['email']         = 'Adresa e email-it*';
 72 $lang['profile']        = 'Profili i përdoruesit';
 73 $lang['badlogin']       = 'Na vjen keq, emri ose fjalëkalimi është gabim.';
 74 $lang['badpassconfirm']    = 'Me fal, fjalekalimi ishte i gabuar';
 75 $lang['minoredit']       = 'Ndryshime të Vogla';
 76 $lang['draftdate']       = 'Skica u ruajt automatikisht në';
 77 $lang['nosecedit']       = 'Faqja u ndryshua ndëwrkohë, informacioni i kwtij seksioni ishte i vjetër, u ngarkua faqja e tërë në vend të saj.';
 78 $lang['js']['willexpire']   = 'Kyçi juaj për redaktimin e kësaj faqeje është duke skaduar.\nPër të shmangur konflikte përdorni butonin Shiko Paraprakisht për të rivendosur kohën e kyçjes.';
 79 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Ndryshimet e paruajtura do të humbasin.\nVazhdo me të vërtetë?';
 80 $lang['js']['searchmedia']   = 'Kërko për skedarë';
 81 $lang['js']['keepopen']    = 'Mbaje dritaren të hapur gjatë përzgjedhjes';
 82 $lang['js']['hidedetails']   = 'Fshih Detajet';
 83 $lang['js']['mediadisplay']  = 'Lloji i lidhjes';
 84 $lang['js']['mediaclose']   = 'Mbylle';
 85 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Shiko foton';
 86 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Shiko vetem linkun';
 87 $lang['js']['mediasmall']   = 'Versioni i vegjel';
 88 $lang['js']['medialarge']   = 'Versioni i madh';
 89 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'Versioni origjinal';
 90 $lang['js']['nosmblinks']   = 'Lidhja te Windows shares funksionon vetëm në Microsoft Internet Explorer. Ju prapë mund ta kopjoni dhe ngjitni linkun.';
 91 $lang['js']['linkwiz']     = 'Magjistari i Link';
 92 $lang['js']['linkto']     = 'Lidh tek:';
 93 $lang['js']['del_confirm']   = 'Fshiji vërtetë objektet e përzgjedhura?';
 94 $lang['js']['media_diff']   = 'Shih dallimet:';
 95 $lang['js']['media_select']  = 'Zgjedh dosjet...';
 96 $lang['js']['media_upload_btn'] = 'Ngarko';
 97 $lang['js']['media_drop']   = 'Lëshoji dosjet këtu për t\'i ngarkuar';
 98 $lang['regmissing']      = 'Na vjen keq, duhet të plotësoni të gjitha fushat.';
 99 $lang['reguexists']      = 'Na vjen keq, ekziston një përdorues tjetër me të njëjtin emër.';
 100 $lang['regsuccess']      = 'Përdoruesi u regjistrua dhe fjalëkalimi u dërgua me email.';
 101 $lang['regsuccess2']      = 'Llogarija e Përdoruesit u krijua';
 102 $lang['regmailfail']      = 'Duket se ka ndodhur një gabim gjatë dërgimit të fjalëkalimit me e-mail. Ju lutemi kontaktoni administratorin!';
 103 $lang['regbadmail']      = 'Adresa email e dhënë nuk mund të pranohet sepse nuk duket e rregullt. Ju lutem fusni një adresë të rregullt ose boshatisni kutinë e shtypit.';
 104 $lang['regbadpass']      = 'Dy fjalëkalimet e dhëna nuk janë njësoj, ju lutemi provoni përsëri.';
 105 $lang['regpwmail']       = 'Fjalëkalimi juaj i DokuWiki-it.';
 106 $lang['reghere']        = 'Ende nuk keni llogari? Hap një';
 107 $lang['profna']        = 'Ky wiki nuk e lejon ndryshimin e profilit.';
 108 $lang['profnochange']     = 'Asnjë ndryshim, asgjë për të bërë.';
 109 $lang['profnoempty']      = 'Një emër bosh ose adresë email-i bosh nuk lejohet.';
 110 $lang['profchanged']      = 'Profili i përdoruesit u përditësua me sukses.';
 111 $lang['pwdforget']       = 'E harruat fjalëkalimin? Merni një të ri';
 112 $lang['resendna']       = 'Ky wiki nuk e lejon ridërgimin e fjalëkalimeve.';
 113 $lang['resendpwdmissing']   = 'Na vjen keq, duhet t\'i plotësoni të gjitha fushat.';
 114 $lang['resendpwdnouser']    = 'Na vjen keq, nuk mund ta gjejmë këtë përdorues në bazën tonë të të dhënave.';
 115 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Na vjen keq, ky kod autorizimi nuk është i vlefshëm. Sigurohuni që përdoret linkun e plotë të konfirmimit.';
 116 $lang['resendpwdconfirm']   = 'U dërgua një link konfirmimi nëpërmjet eMail-it.';
 117 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Fjalëkalimi juaj i ri u dërgua nëpërmjet eMail-it.';
 118 $lang['license']        = 'Përveç rasteve të përcaktuara, përmbajtja në këtë wiki është e liçnsuar nën liçensën e mëposhtme:';
 119 $lang['licenseok']       = 'Shënim: Duke redaktuar këtë faqe ju bini dakort të liçensoni përmbajtjen tuaj nën liçensën e mëposhtme:';
 120 $lang['searchmedia']      = 'Kërko emrin e skedarit:';
 121 $lang['searchmedia_in']    = 'Kërko në %s';
 122 $lang['txt_upload']      = 'Zgjidh skedarin për ngarkim:';
 123 $lang['txt_filename']     = 'Ngarko si (alternative):';
 124 $lang['txt_overwrt']      = 'Zëvendëso skedarin ekzistues';
 125 $lang['lockedby']       = 'Kyçur momentalisht nga:';
 126 $lang['lockexpire']      = 'Kyçi skadon në:';
 127 $lang['rssfailed']       = 'Ndoshi një gabim gjatë kapjes së këtij lajmi:';
 128 $lang['nothingfound']     = 'Nuk u gjet asgjë.';
 129 $lang['mediaselect']      = 'Skedarët e Medias';
 130 $lang['uploadsucc']      = 'Ngarkim i suksesshëm';
 131 $lang['uploadfail']      = 'Ngarkimi dështoi. Ndoshta leje të gabuara?';
 132 $lang['uploadwrong']      = 'Ngarkimi u refuzua! Prapashtesa e skedarit është e ndaluar!';
 133 $lang['uploadexist']      = 'Skedari ekziston. Nuk u bë asgjë.';
 134 $lang['uploadbadcontent']   = 'Përmbajtja e ngarkimit nuk përkoi me prapshtesën e skedarit %s';
 135 $lang['uploadspam']      = 'Ngarkimi u bllokua nga lista e zezë e spam-eve.';
 136 $lang['uploadxss']       = 'Ngarkimi u bllokua për dyshim përmbajtjeje jo të sigurt.';
 137 $lang['uploadsize']      = 'Skedari i ngarkuar ishte tepër i madh. (maksimumi %s)';
 138 $lang['deletesucc']      = 'Skedari "%s" u fshi.';
 139 $lang['deletefail']      = '"%s" nuk mundi të fshihej. Kontrollo lejet.';
 140 $lang['mediainuse']      = 'Skedari "%s" nuk u fshi - është ende në përdorim.';
 141 $lang['namespaces']      = 'Hapësirat e Emrave';
 142 $lang['mediafiles']      = 'Skedarët e disponueshëm në';
 143 $lang['mediausage']      = 'Përdor sintaksën e mëposhtme për të referuar këtë skedar:';
 144 $lang['mediaview']       = 'Shiko skedarin origjinal';
 145 $lang['mediaroot']       = 'rrënja';
 146 $lang['mediaupload']      = 'Ngarko një skedar tek hapësira e emrit aktuale këtu. Për të krijuaj nënhapësira emri, bashkangjiti ato pas emrit të skedarit "Ngarko Si" duke e ndarë me dy pika (:).';
 147 $lang['mediaextchange']    = 'Prapashtesa e skedarit u ndërrua nga .%s në .%s!';
 148 $lang['reference']       = 'Referenca për:';
 149 $lang['ref_inuse']       = 'Skedari nuk mund të fshihet, sepse është duke u përdorur ende nga faqet e mëposhtme:';
 150 $lang['ref_hidden']      = 'Disa referenca janë në faqe të cilat ju nuk keni leje t\'i lexoni.';
 151 $lang['hits']         = 'Pamje';
 152 $lang['quickhits']       = 'Emrat e faqeve që përkojnë';
 153 $lang['toc']          = 'Tabela e Përmbajtjeve';
 154 $lang['current']        = 'aktuale';
 155 $lang['yours']         = 'Versioni Juaj';
 156 $lang['diff']         = 'Trego ndryshimet nga rishikimet aktuale';
 157 $lang['diff2']         = 'Trego ndryshimet mes rishikimeve të përzgjedhura';
 158 $lang['line']         = 'Vijë';
 159 $lang['breadcrumb']      = 'Gjurmë:';
 160 $lang['youarehere']      = 'Ju jeni këtu:';
 161 $lang['lastmod']        = 'Redaktuar për herë të fundit:';
 162 $lang['by']          = 'nga';
 163 $lang['deleted']        = 'u fshi';
 164 $lang['created']        = 'u krijua';
 165 $lang['restored']       = 'Kthehu tek një version i vjetër (%s)';
 166 $lang['external_edit']     = 'redaktim i jashtëm';
 167 $lang['summary']        = 'Përmbledhja redaktimit';
 168 $lang['noflash']        = 'Nevojitet <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">Adobe Flash Plugin</a> për të paraqitur këtë përmbajtje.';
 169 $lang['download']       = 'Shkarko Copën';
 170 $lang['mail_newpage']     = 'faqje u shtua:';
 171 $lang['mail_changed']     = 'faqja u ndryshua:';
 172 $lang['mail_subscribe_list']  = 'faqet u ndryshuan në hapësirën e emrave:';
 173 $lang['mail_new_user']     = 'përdorues i ri:';
 174 $lang['mail_upload']      = 'skedari u ngarkua:';
 175 $lang['qb_bold']        = 'Tekst i Theksuar';
 176 $lang['qb_italic']       = 'Tekst i Pjerrët';
 177 $lang['qb_underl']       = 'Tekst i Nënvijëzuar';
 178 $lang['qb_code']        = 'Tekst Kodi';
 179 $lang['qb_strike']       = 'Tekst me Vijë Mespërmes';
 180 $lang['qb_h1']         = 'Titull me Nivel 1';
 181 $lang['qb_h2']         = 'Titull me Nivel 2';
 182 $lang['qb_h3']         = 'Titull me Nivel 3';
 183 $lang['qb_h4']         = 'Titull me Nivel 4';
 184 $lang['qb_h5']         = 'Titull me Nivel 5';
 185 $lang['qb_h']         = 'Titull';
 186 $lang['qb_hs']         = 'Përzgjidh Titull';
 187 $lang['qb_hplus']       = 'Titull Më i Lartë';
 188 $lang['qb_hminus']       = 'Titull Më i Ulët';
 189 $lang['qb_hequal']       = 'Titull i të Njëjtit Nivel';
 190 $lang['qb_link']        = 'Lidhje e Brendshme';
 191 $lang['qb_extlink']      = 'Lidhje e Jashtme ';
 192 $lang['qb_hr']         = 'Vijë Horizontale';
 193 $lang['qb_ol']         = 'Listë Objektesh të Renditur';
 194 $lang['qb_ul']         = 'Listë Objektesh të Parenditura';
 195 $lang['qb_media']       = 'Shto imazhe dhe skedarë të tjerë';
 196 $lang['qb_sig']        = 'Fut Firmën';
 197 $lang['qb_smileys']      = 'Smileys';
 198 $lang['qb_chars']       = 'Karaktere Speciale';
 199 $lang['upperns']        = 'kërce tek hapësira e emrit prind';
 200 $lang['metaedit']       = 'Redakto Metadata';
 201 $lang['metasaveerr']      = 'Shkrimi i metadata-ve dështoi';
 202 $lang['metasaveok']      = 'Metadata u ruajt';
 203 $lang['img_title']       = 'Titulli :';
 204 $lang['img_caption']      = 'Titra:';
 205 $lang['img_date']       = 'Data:';
 206 $lang['img_fname']       = 'Emri Skedarit:';
 207 $lang['img_fsize']       = 'Madhësia:';
 208 $lang['img_artist']      = 'Autor:';
 209 $lang['img_copyr']       = 'Mbajtësi i të drejtave të autorit:';
 210 $lang['img_format']      = 'Formati:';
 211 $lang['img_camera']      = 'Kamera:';
 212 $lang['img_keywords']     = 'Fjalë Kyçe:';
 213 $lang['subscr_subscribe_success'] = 'Iu shtua %s listës së abonimeve për %s';
 214 $lang['subscr_subscribe_error'] = 'Gabim gjatë shtimit të %s listës së abonimeve për %s';
 215 $lang['subscr_subscribe_noaddress'] = 'Nuk ekziston asnjë adresë e lidhur me regjistrimin tuaj, ju nuk mund t\'i shtoheni listës së abonimeve.';
 216 $lang['subscr_unsubscribe_success'] = 'U hoq %s nga lista e abonimeve për %s';
 217 $lang['subscr_unsubscribe_error'] = 'Gabim në heqjen e %s nga lista e abonimeve për %s';
 218 $lang['subscr_already_subscribed'] = '%s është abonuar njëherë te %s';
 219 $lang['subscr_not_subscribed'] = '%s nuk është abonuar te %s';
 220 $lang['subscr_m_not_subscribed'] = 'Momentalisht ju nuk jeni i abonuar në faqen aktuale apo hapësirën e emrit aktual.';
 221 $lang['subscr_m_new_header']  = 'Shto abonim';
 222 $lang['subscr_m_current_header'] = 'Abonimet aktuale';
 223 $lang['subscr_m_unsubscribe'] = 'Fshi Abonimin';
 224 $lang['subscr_m_subscribe']  = 'Abonohu';
 225 $lang['subscr_m_receive']   = 'Mer';
 226 $lang['subscr_style_every']  = 'email mbi çdo ndryshim';
 227 $lang['authtempfail']     = 'Autentikimi i përdoruesve është përkohësisht i padisponueshëm. Nëse kjo gjendje vazhdon, ju lutemi të informoni Administratorin tuaj të Wiki-it.';
 228 $lang['i_chooselang']     = 'Zgjidhni gjuhën tuaj';
 229 $lang['i_installer']      = 'Installer-i DokuWiki';
 230 $lang['i_wikiname']      = 'Emri Wiki-it';
 231 $lang['i_enableacl']      = 'Aktivizo ACL (rekomanduar)';
 232 $lang['i_superuser']      = 'Superpërdorues';
 233 $lang['i_problems']      = 'Installer-i gjeti disa probleme, të shfaqura më poshtë. Nuk mund të vazhdoni derisa t\'i keni rregulluar.';
 234 $lang['i_modified']      = 'Për arsye sigurie ky skript do të punojë vetëm me një instalim të ri dhe të pamodifikuar DokuWiki.
 235 Ose duhet të ekstraktoni skedarët nga e para nga pakoja e shkarkimit ose konsultohuni me <a href="https://www.dokuwiki.org/install">Dokuwiki installation instructions</a>';
 236 $lang['i_funcna']       = 'Funksioni PHP <code>%s</code> nuk është i disponueshëm. Mbase siguruesi juaj i host-it e ka çaktivizuar për ndonjë arsye?';
 237 $lang['i_phpver']       = 'Versioni juaj i PHP <code>%s</code> është më i vogël se ai i duhuri <code>%s</code>. Duhet të përditësoni instalimin tuaj të PHP-së.';
 238 $lang['i_permfail']      = '<code>%s</code> nuk është e shkruajtshme nga DokuWiki. Duhet të rregulloni lejet e përdorimit për këtë direktori.';
 239 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> ekziston njëherë';
 240 $lang['i_writeerr']      = '<code>%s</code> nuk mundi të krijohej. Duhet të kontrolloni lejet e dirkektorisë/skedarit dhe ta krijoni skedarin manualisht.';
 241 $lang['i_badhash']       = 'dokuwiki.php e panjohur ose e ndryshuar (hash=code>%s</code>)';
 242 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - vlerë e palejuar ose boshe';
 243 $lang['i_success']       = 'Konfigurimi u mbarua me sukses. Tani mund ta fshini skedarin install.php. Vazhdoni tek <a href="doku.php?id=wiki:welcome">DokuWiki juaj i ri.</a>.';
 244 $lang['i_failure']       = 'Ndodhën disa gabime gjatë shkrimit të skedarit të konfigurimit. Do t\'ju duhet t\'i rregulloni manualisht para se të përdorni <a href="doku.php?id=wiki:welcome">DokuWiki-in tuaj të ri.</a>.';
 245 $lang['i_policy']       = 'Veprimi fillestar ACL';
 246 $lang['i_pol0']        = 'Wiki i Hapur (lexim, shkrim, ngarkim për këdo)';
 247 $lang['i_pol1']        = 'Wiki Publike (lexim për këdo, shkrim dhe ngarkim për përdoruesit e regjistruar)';
 248 $lang['i_pol2']        = 'Wiki e Mbyllur (lexim, shkrim, ngarkim vetëm për përdoruesit e regjistruar)';
 249 $lang['i_retry']        = 'Provo Përsëri';
 250 $lang['recent_global']     = 'Momentalisht jeni duke parë ndryshimet brenda hapësirës së emrit <b>%s</b>. Gjithashtu mund <a href="%s">të shihni ndryshimet më të fundit në të gjithë wiki-n</a>.';
 251 $lang['years']         = '%d vite më parë';
 252 $lang['months']        = '%d muaj më parë';
 253 $lang['weeks']         = '%d javë më parë';
 254 $lang['days']         = '%d ditë më parë';
 255 $lang['hours']         = '%d orë më parë';
 256 $lang['minutes']        = '%d minuta më parë';
 257 $lang['seconds']        = '%d sekonda më parë';
 258 $lang['email_signature_text'] = 'Ky email u gjenerua nga DokuWiki në
 259 @DOKUWIKIURL@';