[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/bg/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com>
  7  * @author Viktor Usunov <usun0v@mail.bg>
  8  * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
  9  */
 10 $lang['admin_acl']       = 'Управление на списъците за достъп';
 11 $lang['acl_group']       = 'Група:';
 12 $lang['acl_user']       = 'Потребител:';
 13 $lang['acl_perms']       = 'Права за';
 14 $lang['page']         = 'Страница';
 15 $lang['namespace']       = 'Именно пространство';
 16 $lang['btn_select']      = 'Избери';
 17 $lang['p_user_id']       = 'Потребителят <b class="acluser">%s</b> в момента има следните права за страницата <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 18 $lang['p_user_ns']       = 'Потребителят <b class="acluser">%s</b> в момента има следните права за именното пространство <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 19 $lang['p_group_id']      = 'Членовете на групата <b class="aclgroup">%s</b> в момента имат следните права за страницата <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 20 $lang['p_group_ns']      = 'Членовете на групата <b class="aclgroup">%s</b> в момента имат следните права за именното пространство <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 21 $lang['p_choose_id']      = 'Моля, <b>въведете потребител или група</b> в полето отгоре, за да видите или промените правата за страницата <b class="aclpage">%s</b>.';
 22 $lang['p_choose_ns']      = 'Моля, <b>въведете потребител или група</b> в полето отгоре, за да видите или промените правата за именното пространство <b class="aclns">%s</b>.';
 23 $lang['p_inherited']      = 'Бележка: Тези права не са зададени директно, а са наследени от други групи или именни пространства.';
 24 $lang['p_isadmin']       = 'Бележка: Избраната група или потребител има всички права, защото е определен за супер потребител.';
 25 $lang['p_include']       = 'Висшите права включват по-нисши такива. Правата за създаване, качване и изтриване са приложими само за именни пространства, но не за страници.';
 26 $lang['current']        = 'Текущи ACL права';
 27 $lang['where']         = 'Страница/Именно пространство';
 28 $lang['who']          = 'Потребител/Група';
 29 $lang['perm']         = 'Права';
 30 $lang['acl_perm0']       = 'Никакви';
 31 $lang['acl_perm1']       = 'Четене';
 32 $lang['acl_perm2']       = 'Редактиране';
 33 $lang['acl_perm4']       = 'Създаване';
 34 $lang['acl_perm8']       = 'Качване';
 35 $lang['acl_perm16']      = 'Изтриване';
 36 $lang['acl_new']        = 'Добавяне на право';
 37 $lang['acl_mod']        = 'Промяна на правата';