[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/ca-valencia/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * valencian language file
  4  *
  5  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  6  * @author Bernat Arlandis i Mañó <berarma@ya.com>
  7  * @author Bernat Arlandis <berarma@ya.com>
  8  * @author Bernat Arlandis <berarma@llenguaitecnologia.com>
  9  */
 10 $lang['admin_acl']       = 'Gestor de les llistes de control d\'accés';
 11 $lang['acl_group']       = 'Grup:';
 12 $lang['acl_user']       = 'Usuari:';
 13 $lang['acl_perms']       = 'Permissos per a';
 14 $lang['page']         = 'Pàgina';
 15 $lang['namespace']       = 'Espai de noms';
 16 $lang['btn_select']      = 'Seleccionar';
 17 $lang['p_user_id']       = 'L\'usuari <b class="acluser">%s</b> té actualment els següents permissos en la pàgina <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 18 $lang['p_user_ns']       = 'L\'usuari <b class="acluser">%s</b> té actualment els següents permissos en l\'espai de noms <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 19 $lang['p_group_id']      = 'Els membres del grup <b class="aclgroup">%s</b> tenen actualment els següents permissos en la pàgina <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 20 $lang['p_group_ns']      = 'Els membres del grup <b class="aclgroup">%s</b> tenen actualment els següents permissos en l\'espai de noms <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 21 $lang['p_choose_id']      = 'Per favor, <b>introduïxca un usuari o grup</b> en el formulari de dalt per a vore o editar els per a la pàgina <b class="aclpage">%s</b>.';
 22 $lang['p_choose_ns']      = 'Per favor, <b>introduïxca un usuari o grup</b> en el formulari de dalt per a vore o editar els permissos per a l\'espai de noms <b class="aclns">%s</b>.';
 23 $lang['p_inherited']      = 'Nota: estos permissos no s\'han indicat explícitament sino que s\'hereten d\'atres grups o d\'espais de noms antecessors.';
 24 $lang['p_isadmin']       = 'Nota: el grup o usuari seleccionat té sempre tots els permissos perque està configurat com a super-usuari.';
 25 $lang['p_include']       = 'Els permissos més alts inclouen als més baixos. Els permissos per a crear, enviar i borrar només valen per a espais de noms, pàgines no.';
 26 $lang['current']        = 'Regles ACL actuals';
 27 $lang['where']         = 'Pàgina/espai de noms';
 28 $lang['who']          = 'Usuari/grup';
 29 $lang['perm']         = 'Permissos';
 30 $lang['acl_perm0']       = 'Cap';
 31 $lang['acl_perm1']       = 'Llegir';
 32 $lang['acl_perm2']       = 'Editar';
 33 $lang['acl_perm4']       = 'Crear';
 34 $lang['acl_perm8']       = 'Pujar';
 35 $lang['acl_perm16']      = 'Borrar';
 36 $lang['acl_new']        = 'Afegir entrada nova';
 37 $lang['acl_mod']        = 'Modificar entrada';