[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/ca/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
  7  * @author carles.bellver <carles.bellver@gmail.com>
  8  * @author daniel <daniel@6temes.cat>
  9  */
 10 $lang['admin_acl']       = 'Gestió de la Llista de Control d\'Accés';
 11 $lang['acl_group']       = 'Grup:';
 12 $lang['acl_user']       = 'Usuari:';
 13 $lang['acl_perms']       = 'Permisos per a';
 14 $lang['page']         = 'Pàgina';
 15 $lang['namespace']       = 'Espai';
 16 $lang['btn_select']      = 'Selecciona';
 17 $lang['p_user_id']       = 'L\'usuari <b class="acluser">%s</b> té a hores d\'ara els permisos següents en la pàgina <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 18 $lang['p_user_ns']       = 'L\'usuari <b class="acluser">%s</b> té a hores d\'ara els permisos següents en l\'espai <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 19 $lang['p_group_id']      = 'Els membres del grup <b class="aclgroup">%s</b> tenen a hores d\'ara els permisos següents en la pàgina <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 20 $lang['p_group_ns']      = 'Els membres del grup <b class="aclgroup">%s</b> tenen a hores d\'ara els permisos següents en l\'espai <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 21 $lang['p_choose_id']      = '<b>Introduïu un usuari o grup</b> en el formulari de dalt per veure o editar els seus permisos en la pàgina <b class="aclpage">%s</b>.';
 22 $lang['p_choose_ns']      = '<b>Introduïu un usuari o grup</b> en el formulari de dalt per veure o editar els seus permisos en l\'espai <b class="aclns">%s</b>.';
 23 $lang['p_inherited']      = 'Nota: aquests permisos no s\'han definit explícitament, sinó que són heretats d\'altres grups o d\'espais d\'ordre superior.';
 24 $lang['p_isadmin']       = 'Nota: l\'usuari o grup seleccionat té sempre tots els permisos perquè ha estat configurat com a superusuari.';
 25 $lang['p_include']       = 'Els permisos més alts inclouen tots els permisos inferiors. Els permisos per a crear, penjar i suprimir només s\'apliquen als espais, no a pàgines.';
 26 $lang['current']        = 'Regles ACL actuals';
 27 $lang['where']         = 'Pàgina/espai';
 28 $lang['who']          = 'Usuari/grup';
 29 $lang['perm']         = 'Permisos';
 30 $lang['acl_perm0']       = 'Cap';
 31 $lang['acl_perm1']       = 'Lectura';
 32 $lang['acl_perm2']       = 'Edició';
 33 $lang['acl_perm4']       = 'Creació';
 34 $lang['acl_perm8']       = 'Penjar fitxers';
 35 $lang['acl_perm16']      = 'Suprimir';
 36 $lang['acl_new']        = 'Afegeix nova entrada';
 37 $lang['acl_mod']        = 'Modifica entrada';