[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/cs/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Bohumir Zamecnik <bohumir@zamecnik.org>
  7  * @author Zbynek Krivka <zbynek.krivka@seznam.cz>
  8  * @author tomas <tomas@valenta.cz>
  9  * @author Marek Sacha <sachamar@fel.cvut.cz>
 10  * @author Lefty <lefty@multihost.cz>
 11  * @author Vojta Beran <xmamut@email.cz>
 12  * @author Jakub A. Těšínský (j@kub.cz)
 13  * @author mkucera66 <mkucera66@seznam.cz>
 14  * @author Martin Růžička <martinr@post.cz>
 15  */
 16 $lang['admin_acl']       = 'Správa přístupových práv';
 17 $lang['acl_group']       = 'Skupina:';
 18 $lang['acl_user']       = 'Uživatel:';
 19 $lang['acl_perms']       = 'Práva pro';
 20 $lang['page']         = 'Stránka';
 21 $lang['namespace']       = 'Jmenný prostor';
 22 $lang['btn_select']      = 'Vybrat';
 23 $lang['p_user_id']       = 'Uživatel <b class="acluser">%s</b> má nyní na stránku <b class="aclpage">%s</b> následující oprávnění: <i>%s</i>.';
 24 $lang['p_user_ns']       = 'Uživatel <b class="acluser">%s</b> má nyní na jmenný prostor <b class="aclns">%s</b> následující oprávnění: <i>%s</i>.';
 25 $lang['p_group_id']      = 'Členové skupiny <b class="aclgroup">%s</b> mají nyní na stránku <b class="aclpage">%s</b> následující oprávnění: <i>%s</i>.';
 26 $lang['p_group_ns']      = 'Členové skupiny <b class="aclgroup">%s</b> mají nyní na jmenný prostor <b class="aclns">%s</b> následující oprávnění: <i>%s</i>.';
 27 $lang['p_choose_id']      = 'Prosím, <b>zadejte uživatele nebo skupinu</b> ve formě uvedené výše, abyste mohli prohlížet a editovat množinu oprávnění pro stránku <b class="aclpage">%s</b>.';
 28 $lang['p_choose_ns']      = 'Prosím, <b>zadejte uživatele nebo skupinu</b> ve formě uvedené výše, abyste mohli prohlížet a editovat množinu oprávnění pro jmenný prostor <b class="aclns">%s</b>.';
 29 $lang['p_inherited']      = 'Poznámka: Tato oprávnění nebyla nastavena explicitně, ale jsou zděděna z jiné skupiny nebo z nadřazeného jmenného prostoru.';
 30 $lang['p_isadmin']       = 'Poznámka: Vybraná skupina nebo uživatel má vždy plná oprávnění, protože je nastaven jako správce (superuser).';
 31 $lang['p_include']       = 'Vyšší oprávnění zahrnují nižší oprávnění. Vytvořit, Nahrát a Smazat se vztahují jen k jmenným prostorů, nikoliv ke stránkám.';
 32 $lang['current']        = 'Aktuální ACL pravidla';
 33 $lang['where']         = 'Stránka/Jmenný prostor';
 34 $lang['who']          = 'Uživatel/Skupina';
 35 $lang['perm']         = 'Oprávnění';
 36 $lang['acl_perm0']       = 'Žádné';
 37 $lang['acl_perm1']       = 'Čtení';
 38 $lang['acl_perm2']       = 'Úpravy';
 39 $lang['acl_perm4']       = 'Vytvoření';
 40 $lang['acl_perm8']       = 'Upload';
 41 $lang['acl_perm16']      = 'Mazání';
 42 $lang['acl_new']        = 'Přidat novou položku';
 43 $lang['acl_mod']        = 'Editovat položku';