[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/da/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Jacob Palm <mail@jacobpalm.dk>
  7  * @author koeppe <koeppe@kazur.dk>
  8  * @author Jon Bendtsen <bendtsen@diku.dk>
  9  * @author Lars Næsbye Christensen <larsnaesbye@stud.ku.dk>
 10  * @author Kalle Sommer Nielsen <kalle@php.net>
 11  * @author Esben Laursen <hyber@hyber.dk>
 12  * @author Harith <haj@berlingske.dk>
 13  * @author Daniel Ejsing-Duun <dokuwiki@zilvador.dk>
 14  * @author Erik Bjørn Pedersen <erik.pedersen@shaw.ca>
 15  * @author rasmus <rasmus@kinnerup.com>
 16  * @author Mikael Lyngvig <mikael@lyngvig.org>
 17  */
 18 $lang['admin_acl']       = 'Rettighedsadministration';
 19 $lang['acl_group']       = 'Gruppe:';
 20 $lang['acl_user']       = 'Bruger:';
 21 $lang['acl_perms']       = 'Rettigheder for';
 22 $lang['page']         = 'Dokument';
 23 $lang['namespace']       = 'Navnerum';
 24 $lang['btn_select']      = 'Vælg';
 25 $lang['p_user_id']       = 'Bruger <b class="acluser">%s</b> har følgende adgang på siden <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>';
 26 $lang['p_user_ns']       = 'Bruger <b class="acluser">%s</b> har foreløbig følgende tilladelse i navnerummet <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 27 $lang['p_group_id']      = 'Medlemmerne af gruppen <b class="aclgroup">%s</b> har foreløbigt de følgende tilladelser på siden <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 28 $lang['p_group_ns']      = 'Medlemmerne af gruppen <b class="aclgroup">%s</b> har foreløbigt de følgende tilladelser i navnerummet <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 29 $lang['p_choose_id']      = 'Venligst <b>udfyld en bruger eller gruppe</b> i ovennævnte formular for at se eller redigere tilladelserne for denne side<b class="aclpage">%s</b>.';
 30 $lang['p_choose_ns']      = 'Venligst <b>udfyld en bruger eller gruppe</b> i ovennævnte formular for at se eller redigere tilladelserne for navnerummet <b class="aclns">%s</b>.';
 31 $lang['p_inherited']      = 'Bemærk: Disse tilladelser var ikke lagt entydigt ind, men var arvet fra andre grupper eller højere navnerum.';
 32 $lang['p_isadmin']       = 'Bemærk: Den valgte gruppe eller bruger har altid fuld adgang, fordi den er sat til at være en supergruppe eller -bruger';
 33 $lang['p_include']       = 'Højere tilladelse inkluderer også lavere. Tilladelser til at oprette, lægge filer op og slette gælder kun for navnerum, ikke sider.';
 34 $lang['current']        = 'Aktuelle ACL-regler';
 35 $lang['where']         = 'Side/navnerum';
 36 $lang['who']          = 'Bruger/gruppe';
 37 $lang['perm']         = 'Rettigheder';
 38 $lang['acl_perm0']       = 'Ingen';
 39 $lang['acl_perm1']       = 'Læs';
 40 $lang['acl_perm2']       = 'Skriv';
 41 $lang['acl_perm4']       = 'Opret';
 42 $lang['acl_perm8']       = 'Overfør';
 43 $lang['acl_perm16']      = 'Slet';
 44 $lang['acl_new']        = 'Tilføj ny post';
 45 $lang['acl_mod']        = 'Redigér post';