[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/et/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Oliver S6ro <seem.iges@mail.ee>
  7  * @author Aari Juhanson <aari@vmg.vil.ee>
  8  * @author Kaiko Kaur <kaiko@kultuur.edu.ee>
  9  * @author kristian.kankainen <kristian.kankainen@kuu.la>
 10  * @author Rivo Zängov <eraser@eraser.ee>
 11  * @author Janar Leas <janar.leas@eesti.ee>
 12  */
 13 $lang['admin_acl']       = 'Ligipääsukontrolli nimekirja haldamine';
 14 $lang['acl_group']       = 'Rühm:';
 15 $lang['acl_user']       = 'Kasutaja:';
 16 $lang['acl_perms']       = 'Lubatud';
 17 $lang['page']         = 'leht';
 18 $lang['namespace']       = 'Nimeruum';
 19 $lang['btn_select']      = 'Vali';
 20 $lang['p_user_ns']       = 'Kasutaja <b class="aclgroup">%s</b> omab nimeruumis <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i> järgmisi õigusi.';
 21 $lang['p_group_ns']      = 'Rühma <b class="aclgroup">%s</b> liikmed omavad nimeruumis <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i> järgmisi õigusi.';
 22 $lang['p_choose_id']      = 'Sisesta ülal-olevasse vormi <b>kasutaja või rühm</b> nägemaks leheküljele <b class="aclpage">%s</b> sätestatud volitusi.';
 23 $lang['p_choose_ns']      = 'Sisesta ülal-olevasse vormi <b>kasutaja või rühm</b> nägemaks nimeruumile <b class="aclpage">%s</b> sätestatud volitusi.';
 24 $lang['p_inherited']      = 'Teadmiseks: Neid õigusi pole eralti määratletud, vaid on päritud teistest rühmadest või ülemast nimeruumist.';
 25 $lang['p_isadmin']       = 'Teadmiseks: Valitud rühm või kasutaja omab alati kõiki õigusi, kuna nii on sätestanud ülemkasutaja.';
 26 $lang['p_include']       = 'Kõrgemad õigused hõlmavad alamaid. Õigus loomine, üleslaadida ja kustutada rakenduvad nimeruumidele, mitte lehekülgedele.';
 27 $lang['where']         = 'Lehekülg/nimeruum';
 28 $lang['who']          = 'Kasutaja/Grupp';
 29 $lang['perm']         = 'Õigused';
 30 $lang['acl_perm0']       = 'Pole';
 31 $lang['acl_perm1']       = 'Lugemine';
 32 $lang['acl_perm2']       = 'Toimetamine';
 33 $lang['acl_perm4']       = 'Tekitamine';
 34 $lang['acl_perm8']       = 'Üles laadimine';
 35 $lang['acl_perm16']      = 'Kustuta';
 36 $lang['acl_new']        = 'Uue kirje lisamine';
 37 $lang['acl_mod']        = 'Muuda sissekannet';