[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/lv/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Aivars Miška <allefm@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['admin_acl']       = 'Piekļuves tiesību vadība';
  9 $lang['acl_group']       = 'Grupa:';
 10 $lang['acl_user']       = 'Lietotājs:';
 11 $lang['acl_perms']       = 'Tiesības';
 12 $lang['page']         = 'Lapa';
 13 $lang['namespace']       = 'Nodaļa';
 14 $lang['btn_select']      = 'Izvēlēties';
 15 $lang['p_user_id']       = 'Lietotājam <b class="acluser">%s</b> ir tiesības <i>%s</i> lapu <b class="aclpage">%s</b> .';
 16 $lang['p_user_ns']       = 'Lietotājam <b class="acluser">%s</b> nodaļā <b class="aclns">%s</b> ir tiesības <i>%s</i>.';
 17 $lang['p_group_id']      = 'Grupas <b class="aclgroup">%s</b> biedriem ir tiesības <i>%s</i> lapu <b class="aclpage">%s</b>.';
 18 $lang['p_group_ns']      = 'Grupas <b class="aclgroup">%s</b> biedriem ir tiesības <i>%s</i> nodaļu <b class="aclns">%s</b>: .';
 19 $lang['p_choose_id']      = 'Lūdzu <b>ieraksti lietotāju vai grupu</b> augstāk norādītajā laukā, lai skatītu vai labotu tiesības lapai <b class="aclpage">%s</b>.';
 20 $lang['p_choose_ns']      = 'Lūdzu <b>ieraksti lietotāju vai grupu</b> augstāk norādītajā laukā, lai skatītu vai labotu tiesības nodaļai <b class="aclpage">%s</b>.';
 21 $lang['p_inherited']      = 'Ievēro: Šīs tiesības nav tieši uzdotas, bet mantotas no citām grupām vai augstākām nodaļām. ';
 22 $lang['p_isadmin']       = 'Ievēro: Norādītajai grupai vai lietotājam vienmēr ir visas tiesības, jo tas konfigurēts kā <i>superuser</i>.';
 23 $lang['p_include']       = 'Augstāka atļauja iekļauj arī zemākās tiesības. Izveidošanas, augšupielādēšanas un dzēšanas tiesības attiecas tikai uz nodaļām, nevis lapām.';
 24 $lang['current']        = 'Patreizējo tiesību saraksts (ACL)';
 25 $lang['where']         = 'Lapa/nodaļa';
 26 $lang['who']          = 'Lietotājs/grupa';
 27 $lang['perm']         = 'Tiesības';
 28 $lang['acl_perm0']       = 'nekādas';
 29 $lang['acl_perm1']       = 'lasīt';
 30 $lang['acl_perm2']       = 'labot';
 31 $lang['acl_perm4']       = 'izveidot';
 32 $lang['acl_perm8']       = 'augšupielādēt';
 33 $lang['acl_perm16']      = 'dzēst';
 34 $lang['acl_new']        = 'pievienot jaunu šķirkli';
 35 $lang['acl_mod']        = 'labot šķirkli';