[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/no/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Reidar Mosvold <Reidar.Mosvold@hit.no>
  7  * @author Jorge Barrera Grandon <jorge@digitalwolves.org>
  8  * @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
  9  * @author Arild Burud <arildb@met.no>
 10  * @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
 11  * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
 12  * @author Jakob Vad Nielsen (me@jakobnielsen.net)
 13  * @author Kjell Tore Næsgaard <kjell.t.nasgaard@ntnu.no>
 14  * @author Knut Staring <knutst@gmail.com>
 15  * @author Lisa Ditlefsen <lisa@vervesearch.com>
 16  * @author Erik Pedersen <erik.pedersen@shaw.ca>
 17  * @author Rune Rasmussen <syntaxerror.no@gmail.com>
 18  * @author Jon Bøe <jonmagneboe@hotmail.com>
 19  * @author Egil Hansen <egil@rosetta.no>
 20  */
 21 $lang['admin_acl']       = 'Administrasjon av lister for adgangskontroll (ACL)';
 22 $lang['acl_group']       = 'Gruppe:';
 23 $lang['acl_user']       = 'Bruker:';
 24 $lang['acl_perms']       = 'Rettigheter for';
 25 $lang['page']         = 'Side';
 26 $lang['namespace']       = 'Navnerom';
 27 $lang['btn_select']      = 'Velg';
 28 $lang['p_user_id']       = 'Bruker <b class="acluser">%s</b> har for tiden følgende tillatelser i for siden <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 29 $lang['p_user_ns']       = 'Bruker <b class="acluser">%s</b> har for tiden følgende tillatelser i navnerom <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 30 $lang['p_group_id']      = 'Medlemmer av gruppe <b class="aclgroup">%s</b> har for tiden følgende tillatelser i for siden <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 31 $lang['p_group_ns']      = 'Medlemmer av gruppe <b class="aclgroup">%s</b> har for tiden følgende tillatelser i navnerom <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 32 $lang['p_choose_id']      = '<b>Før inn en bruker eller gruppe</b> i skjemaet over for å vise eller redigere tillatelser satt for siden <b class="aclpage">%s</b>.';
 33 $lang['p_choose_ns']      = '<b>Før inn en bruker eller gruppe</b> i skjemaet over for å vise eller redigere tillatelser satt for navnerommet <b class="aclns">%s</b>.';
 34 $lang['p_inherited']      = 'Merk: Disse tillatelser ble ikke eksplisitt satt, men ble arvet fra andre grupper eller høyere navnerom.';
 35 $lang['p_isadmin']       = 'Merk: Den valgte gruppen eller bruker har altid fulle tillatelser fordi vedkommende er konfigurert som superbruker.';
 36 $lang['p_include']       = 'Høyere tillgangsrettigheter inkluderer lavere. Rettigheter for å opprette, laste opp og slette gjelder bare for navnerom, ikke enkeltsider.';
 37 $lang['current']        = 'Gjeldende ACL-regler';
 38 $lang['where']         = 'Side/Navnerom';
 39 $lang['who']          = 'Bruker/Gruppe';
 40 $lang['perm']         = 'Rettigheter';
 41 $lang['acl_perm0']       = 'Ingen';
 42 $lang['acl_perm1']       = 'Lese';
 43 $lang['acl_perm2']       = 'Redigere';
 44 $lang['acl_perm4']       = 'Opprette';
 45 $lang['acl_perm8']       = 'Laste opp';
 46 $lang['acl_perm16']      = 'Slette';
 47 $lang['acl_new']        = 'Legg til ny oppføring';
 48 $lang['acl_mod']        = 'Endre oppføring';