[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/pl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Grzegorz Żur <grzegorz.zur@gmail.com>
  7  * @author Mariusz Kujawski <marinespl@gmail.com>
  8  * @author Maciej Kurczewski <pipijajko@gmail.com>
  9  * @author Sławomir Boczek <slawkens@gmail.com>
 10  * @author sleshek <sleshek@wp.pl>
 11  * @author Leszek Stachowski <shazarre@gmail.com>
 12  * @author maros <dobrimaros@yahoo.pl>
 13  * @author Grzegorz Widła <dzesdzes@gmail.com>
 14  * @author Łukasz Chmaj <teachmeter@gmail.com>
 15  * @author Begina Felicysym <begina.felicysym@wp.eu>
 16  * @author Aoi Karasu <aoikarasu@gmail.com>
 17  */
 18 $lang['admin_acl']       = 'Zarządzanie uprawnieniami';
 19 $lang['acl_group']       = 'Grupa:';
 20 $lang['acl_user']       = 'Użytkownik:';
 21 $lang['acl_perms']       = 'Uprawnienia użytkownika';
 22 $lang['page']         = 'Strona';
 23 $lang['namespace']       = 'Katalog';
 24 $lang['btn_select']      = 'Wybierz';
 25 $lang['p_user_id']       = 'Użytkownik <b class="acluser">%s</b> posiada następujące uprawnienia do strony <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 26 $lang['p_user_ns']       = 'Użytkownik <b class="acluser">%s</b> posiada następujące uprawnienia do katalogów <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 27 $lang['p_group_id']      = 'Członkowie grupy <b class="aclgroup">%s</b> posiadają następujące uprawnienia do strony <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 28 $lang['p_group_ns']      = 'Członkowie grupy <b class="aclgroup">%s</b> posiadają następujące uprawnienia do katalogu <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 29 $lang['p_choose_id']      = 'Podaj <b>nazwę użytkownika lub grupy</b> w powyższym formularzu, by wyświetlić lub zmienić uprawnienia do strony <b class="aclpage">%s</b>.';
 30 $lang['p_choose_ns']      = 'Podaj <b>nazwę użytkownika lub grupy</b> w powyższym formularzu, by wyświetlić lub zmienić uprawnienia do katalogu <b class="aclns">%s</b>.';
 31 $lang['p_inherited']      = 'Uwaga: Uprawnienia nie zostały nadane wprost ale są dziedziczone z grupy lub katalogu.';
 32 $lang['p_isadmin']       = 'Uwaga: Wybrana grupa lub użytkownika zawsze dysponuje pełnymi uprawnieniami ponieważ posiada uprawnienia administratora.';
 33 $lang['p_include']       = 'Szersze uprawnienia zawierają węższe. Tworzenie, przesyłanie plików oraz usuwanie mają znaczenie tylko dla katalogów, nie dla stron.';
 34 $lang['current']        = 'Aktywne reguły zarządzania uprawnieniami';
 35 $lang['where']         = 'Strona/Katalog';
 36 $lang['who']          = 'Użytkownik/Grupa';
 37 $lang['perm']         = 'Uprawnienie';
 38 $lang['acl_perm0']       = 'Żadne';
 39 $lang['acl_perm1']       = 'Czytanie';
 40 $lang['acl_perm2']       = 'Zmiana';
 41 $lang['acl_perm4']       = 'Tworzenie';
 42 $lang['acl_perm8']       = 'Przesyłanie plików';
 43 $lang['acl_perm16']      = 'Usuwanie';
 44 $lang['acl_new']        = 'Dodaj nowy wpis';
 45 $lang['acl_mod']        = 'Zmień wpis';