[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/sk/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Ondrej Vegh <ov@vsieti.sk>
  7  * @author Michal Mesko <michal.mesko@gmail.com>
  8  * @author exusik <exusik@gmail.com>
  9  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
 10  */
 11 $lang['admin_acl']       = 'Správa zoznamu prístupových práv';
 12 $lang['acl_group']       = 'Skupina:';
 13 $lang['acl_user']       = 'Užívateľ:';
 14 $lang['acl_perms']       = 'Práva pre';
 15 $lang['page']         = 'Stránka';
 16 $lang['namespace']       = 'Menný priestor';
 17 $lang['btn_select']      = 'Vybrať';
 18 $lang['p_user_id']       = 'Používateľ <b class="acluser">%s</b> má aktuálne nasledujúce oprávnenia k stránke <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 19 $lang['p_user_ns']       = 'Používateľ <b class="acluser">%s</b> má aktuálne nasledujúce oprávnenia v mennom priestore <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 20 $lang['p_group_id']      = 'Členovia skupiny <b class="aclgroup">%s</b> majú aktuálne nasledujúce oprávnenia k stránke <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 21 $lang['p_group_ns']      = 'Členovia skupiny <b class="aclgroup">%s</b> majú aktuálne nasledujúce oprávnenia v mennom priestore <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 22 $lang['p_choose_id']      = 'Prosím <b>zadajte používateľa alebo skupinu</b> do formulára zobrazeného vyššie, aby ste mohli prezerať alebo meniť oprávnenia k stránke <b class="aclpage">%s</b>.';
 23 $lang['p_choose_ns']      = 'Prosím <b>zadajte používateľa alebo skupinu</b> do formulára zobrazeného vyššie, aby ste mohli prezerať alebo meniť oprávnenia v mennom priestore <b class="aclns">%s</b>.';
 24 $lang['p_inherited']      = 'Poznámka: Tieto oprávnenia neboli nastavené explicitne, ale boli odvodené z inej skupiny alebo nadradeného menného priestoru.';
 25 $lang['p_isadmin']       = 'Poznámka: Vybraná skupina alebo používateľ má vždy najvyššie oprávnenia, pretože je vedená/vedený ako správca.';
 26 $lang['p_include']       = 'Vyššie oprávnenia zahŕňajú nižšie. Oprávnenie Vytvoriť, Nahrať a Zmazať sa vzťahujú iba k menným priestorom, nie ku stránkam.';
 27 $lang['current']        = 'Aktuálne pravidlá prístupu (ACL)';
 28 $lang['where']         = 'Stránka/Menný priestor';
 29 $lang['who']          = 'Používateľ/Skupina';
 30 $lang['perm']         = 'Povolenia';
 31 $lang['acl_perm0']       = 'Žiadne';
 32 $lang['acl_perm1']       = 'Čítať';
 33 $lang['acl_perm2']       = 'Zmeniť';
 34 $lang['acl_perm4']       = 'Vytvoriť';
 35 $lang['acl_perm8']       = 'Nahrať súbor';
 36 $lang['acl_perm16']      = 'Zmazať';
 37 $lang['acl_new']        = 'Pridať nový záznam';
 38 $lang['acl_mod']        = 'Upraviť záznam';