[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/sl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Dejan Levec <webphp@gmail.com>
  7  * @author Boštjan Seničar <senicar@gmail.com>
  8  * @author Gregor Skumavc (grega.skumavc@gmail.com)
  9  * @author Matej Urbančič (mateju@svn.gnome.org)
 10  */
 11 $lang['admin_acl']       = 'Upravljanje dostopa';
 12 $lang['acl_group']       = 'Skupina:';
 13 $lang['acl_user']       = 'Uporabnik:';
 14 $lang['acl_perms']       = 'Dovoljenja za';
 15 $lang['page']         = 'Stran';
 16 $lang['namespace']       = 'Imenski prostor';
 17 $lang['btn_select']      = 'Izberi';
 18 $lang['p_user_id']       = 'Uporabnik %s ima naslednja dovoljenja za stran %s: %s.';
 19 $lang['p_user_ns']       = 'Uporabnik %s ima naslednja dovoljenja za imenski prostor %s: %s.';
 20 $lang['p_group_id']      = 'Uporabniška skupina %s ima naslednja dovoljenja za stran %s: %s.';
 21 $lang['p_group_ns']      = 'Uporabniška skupina %s ima naslednja dovoljenja za imenski prostor %s: %s.';
 22 $lang['p_choose_id']      = 'Vnesite ime <b>uporabnika ali skupine</b> v zgornji obrazec za ogled ali urejanje dovoljenj za stran %s.';
 23 $lang['p_choose_ns']      = 'Vnesite ime <b>uporabnika ali skupine</b> v zgornji obrazec za ogled ali urejanje dovoljenj za imenski prostor %s.';
 24 $lang['p_inherited']      = 'Opomba: trenutna dovoljenja niso bila posebej določena, temveč so bila prevzeta iz drugih skupin ali višjih imenskih prostorov.';
 25 $lang['p_isadmin']       = 'Opomba: izbrana skupina ali uporabnik imajo vsa dovoljenja za spreminjanje, saj so določeni kot skrbniki sistema.';
 26 $lang['p_include']       = 'Višja dovoljenja vključujejo tudi nižja. ';
 27 $lang['current']        = 'Trenutna pravila dostopa';
 28 $lang['where']         = 'Stran / Imenski prostor';
 29 $lang['who']          = 'Uporabnik/Skupina';
 30 $lang['perm']         = 'Dovoljenja';
 31 $lang['acl_perm0']       = 'Nič';
 32 $lang['acl_perm1']       = 'Preberi';
 33 $lang['acl_perm2']       = 'Uredi';
 34 $lang['acl_perm4']       = 'Ustvari';
 35 $lang['acl_perm8']       = 'Naloži';
 36 $lang['acl_perm16']      = 'Zbriši';
 37 $lang['acl_new']        = 'Dodaj nov zapis';
 38 $lang['acl_mod']        = 'Spremeni zapis';