[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/sr/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Filip Brcic <brcha@users.sourceforge.net>
  7  * @author Иван Петровић <petrovicivan@ubuntusrbija.org>
  8  * @author Miroslav Šolti <solti.miroslav@gmail.com>
  9  */
 10 $lang['admin_acl']       = 'Управљање листом контроле приступа';
 11 $lang['acl_group']       = 'Група:';
 12 $lang['acl_user']       = 'Корисник:';
 13 $lang['acl_perms']       = 'Дозволе за';
 14 $lang['page']         = 'Страница';
 15 $lang['namespace']       = 'Именски простор';
 16 $lang['btn_select']      = 'Одабери';
 17 $lang['p_user_id']       = 'Корисник <b class="acluser">%s</b> тренутно има следеће дозволе за ову страницу <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 18 $lang['p_user_ns']       = 'Корисник <b class="acluser">%s</b> тренутно има следеће дозволе за овај именски простор <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 19 $lang['p_group_id']      = 'Чланови групе <b class="acluser">%s</b> тренутно имају следеће дозволе за ову страницу <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 20 $lang['p_group_ns']      = 'Чланови групе <b class="acluser">%s</b> тренутно имају следеће дозволе за овај именски простор <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 21 $lang['p_choose_id']      = 'Молим Вас <b>унесите корисника или групу</b> у формулар изнад да бисте приказали или изменили дозволе за страницу <b class="aclpage">%s</b>.';
 22 $lang['p_choose_ns']      = 'Молим Вас <b>унесите корисника или групу</b> у формулар изнад да бисте приказали или изменили дозволе за именски простор <b class="aclpage">%s</b>.';
 23 $lang['p_inherited']      = 'Напомена: Ове дозволе се не постављају експлицитно већ само тамо где се не сударају са осталим групама или вишем иманском простору.';
 24 $lang['p_isadmin']       = 'Напомена: Одабран корисник или група има увек пуне дозволе јер је постављен за суперкорисника.';
 25 $lang['p_include']       = 'Више дозволе укључују ниже. Дозволе одавања, слања и брисања ће бити примењене само на именске просторе, не и на стране.';
 26 $lang['current']        = 'Тренутна правила проступа';
 27 $lang['where']         = 'Страница/Именски простор';
 28 $lang['who']          = 'Корисник/Група';
 29 $lang['perm']         = 'Дозволе';
 30 $lang['acl_perm0']       = 'Ништа';
 31 $lang['acl_perm1']       = 'Читање';
 32 $lang['acl_perm2']       = 'Измена';
 33 $lang['acl_perm4']       = 'Прављење';
 34 $lang['acl_perm8']       = 'Слање';
 35 $lang['acl_perm16']      = 'Брисање';
 36 $lang['acl_new']        = 'Додај нови унос';
 37 $lang['acl_mod']        = 'Измени унос';