[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/sv/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Per Foreby <per@foreby.se>
  7  * @author Nicklas Henriksson <nicklas[at]nihe.se>
  8  * @author Håkan Sandell <hakan.sandell@home.se>
  9  * @author Dennis Karlsson
 10  * @author Tormod Otter Johansson <tormod@latast.se>
 11  * @author Pontus Bergendahl <pontus.bergendahl@gmail.com>
 12  * @author Emil Lind <emil@sys.nu>
 13  * @author Bogge Bogge <bogge@bogge.com>
 14  * @author Peter Åström <eaustreum@gmail.com>
 15  */
 16 $lang['admin_acl']       = 'Hantera behörighetslistan (ACL)';
 17 $lang['acl_group']       = 'Grupp:';
 18 $lang['acl_user']       = 'Användare:';
 19 $lang['acl_perms']       = 'Behörighet för';
 20 $lang['page']         = 'Sida';
 21 $lang['namespace']       = 'Namnrymd';
 22 $lang['btn_select']      = 'Välj';
 23 $lang['p_user_id']       = 'Användaren <b class="acluser">%s</b> har förnärvarande följande rättigheter på sidan <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 24 $lang['p_user_ns']       = 'Användaren <b class="acluser">%s</b> har för närvarande följande rättigheter i namnrymden <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 25 $lang['p_group_id']      = 'Medlemmar av gruppen <b class="aclgroup">%s</b> har för närvarande följande rättigheter på sidan <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 26 $lang['p_group_ns']      = 'Medlemmar av gruppen <b class="aclgroup">%s</b> har för närvarande följande rättigheter i namnrymden <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 27 $lang['p_choose_id']      = 'Vänligen <b>ange en användare eller grupp</b> i formuläret ovan för att visa eller ändra rättigheterna för sidan <b class="aclpage">%s</b>.';
 28 $lang['p_choose_ns']      = 'Vänligen <b>ange en användare eller grupp</b> i formuläret ovan för att visa eller ändra rättigheterna för namnrymden <b class="aclns">%s</b>.';
 29 $lang['p_inherited']      = 'Notering: De här rättigheterna är inte explicit satta utan var ärvda från andra grupper eller högre namnrymder.';
 30 $lang['p_isadmin']       = 'Notering: Den valda gruppen eller användaren har alltid fulla rättigheter på grund av att den är konfigurerad som superanvändare.';
 31 $lang['p_include']       = 'Högre rättigheter inkluderar lägre. Rättigheter för Skapa, Ladda upp och Radera är endast applicerbara namnrymder, inte sidor.';
 32 $lang['current']        = 'Nuvarande ACL regler';
 33 $lang['where']         = 'Sida/Namnrymd';
 34 $lang['who']          = 'Användare/Grupp';
 35 $lang['perm']         = 'Rättigheter';
 36 $lang['acl_perm0']       = 'Inga';
 37 $lang['acl_perm1']       = 'Läsa';
 38 $lang['acl_perm2']       = 'Redigera';
 39 $lang['acl_perm4']       = 'Skapa';
 40 $lang['acl_perm8']       = 'Ladda upp';
 41 $lang['acl_perm16']      = 'Radera';
 42 $lang['acl_new']        = 'Lägg till ny behörighet';
 43 $lang['acl_mod']        = 'Ändra behörighet';