[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/bg/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Alinur <alinur@danwin1210.de>
  7  * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
  8  */
  9 $lang['account_suffix']    = 'Наставка на акаунта Ви. Например <code>@някакъв.домейн.org</code>';
 10 $lang['base_dn']        = 'Вашият основен DN. Например <code>DC=моят,DC=домейн,DC=org</code>';
 11 $lang['domain_controllers']  = 'Domain controller списък, разделете сървърите със запетая. Например <code>сървър1.домейн.org,сървър2.домейн.org</code>';
 12 $lang['admin_username']    = 'Привилегирован Active Directory потребител с достъп до данните на останалите потребители. Не е задължително, но е необходимо за някои функционалности като изпращането на имейл за абонаменти.';
 13 $lang['admin_password']    = 'Паролата на горния потребител.';
 14 $lang['sso']          = 'Да се ползва ли еднократно вписване чрез Kerberos или NTLM?';
 15 $lang['real_primarygroup']   = 'Да се извлича ли истинската група вместо да се предполага "Domain Users" (по-бавно)';
 16 $lang['use_ssl']        = 'Ползване на SSL свързаност? Не отбелязвайте TLS (по-долу) ако включите опцията.';
 17 $lang['use_tls']        = 'Ползване на TLS свързаност? Не отбелязвайте SSL (по-горе) ако включите опцията.';
 18 $lang['debug']         = 'Показване на допълнителна debug информация при грешка?';
 19 $lang['expirywarn']      = 'Предупреждаване на потребителите Х дни преди изтичане валидността на паролата им. Въведете 0 за изключване.';
 20 $lang['additional']      = 'Списък с допълнителни AD атрибути за извличане от потребителските данни (разделяйте ги със запетая). Ползва се от няколко приставки.';
 21 $lang['update_mail']      = 'Позволи на потребители да си сменят имейл адресите?';