[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/ca/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Daniel López Prat <daniel@6temes.cat>
  7  * @author Pauet <pauet@gmx.com>
  8  * @author controlonline.net <controlonline.net@gmail.com>
  9  */
 10 $lang['domain']        = 'Logo Domini';
 11 $lang['authpwdexpire']     = 'La vostra contrasenya caducarà en %d dies, l\'hauríeu de canviar aviat.';
 12 $lang['passchangefail']    = 'Ha fallat el canviar el password. Es possible que no s\'hagi complert la política de passwords';
 13 $lang['userchangefail']    = 'Ha fallat el canvi d\'atributs. Pot ser no tinguis compte amb permisos per fer canvis.';
 14 $lang['connectfail']      = 'Ha fallat la connexió amb servidor l\'Active Directory.';