[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/ca/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author pau <pau@estuditic.com>
  7  * @author Marc Zulet <marczulet@gmail.com>
  8  * @author Joan <aseques@gmail.com>
  9  * @author David Surroca <davidsurrocaestrada@gmail.com>
 10  * @author Adolfo Jayme Barrientos <fito@libreoffice.org>
 11  * @author controlonline.net <controlonline.net@gmail.com>
 12  * @author Àngel Pérez Beroy <aperezberoy@gmail.com>
 13  */
 14 $lang['account_suffix']    = 'El teu nom de compte. Ej.<code>@my.domain.org</code>';
 15 $lang['base_dn']        = 'Nom base DN. Ej. <code>DC=my,DC=domain,DC=org</code>';
 16 $lang['domain_controllers']  = 'Llista separada per coma dels controladors de domini. Ex. <code>srv1.domain.org,srv2.domain.org</code>';
 17 $lang['admin_username']    = 'Un usuari de Directori Actiu autoritzat a accedir a les dades de tots els usuaris. Opcional, però necessari per a certes accions, com enviar correus per subscripció.';
 18 $lang['admin_password']    = 'La contrasenya de l\'usuari referit abans.
 19 ';
 20 $lang['sso']          = 'S\'hauria de fer servir Kerberos o NTLM per inici de sessió únic?';
 21 $lang['sso_charset']      = 'El conjunt de caràcters del vostre servidor web passarà el nom d\'usuari Kerberos o NTLM. Buit per a UTF-8 o latin-1. Requereix l\'extensió iconv.';
 22 $lang['real_primarygroup']   = 'S\'hauria de resoldre el grup principal real en lloc d\'assumir "Usuaris de domini" (més lent).';
 23 $lang['use_ssl']        = 'Utilitzeu la connexió SSL? Si s\'usa, no activeu TLS a continuació.';
 24 $lang['use_tls']        = 'Utilitzeu la connexió TLS? Si l\'useu, no activeu SSL a dalt.';
 25 $lang['debug']         = 'Mostrar informació addicional de depuració en cas d\'error?';
 26 $lang['expirywarn']      = 'Dies per endavant en avisar l\'usuari sobre la caducitat de la contrasenya. 0 per desactivar.';
 27 $lang['additional']      = 'Una llista separada per comes d\'atributs AD addicionals per obtenir de les dades d\'usuari. Utilitzat per alguns connectors.';
 28 $lang['update_name']      = 'Voleu permetre als usuaris actualitzar el seu nom de visualització d\'AD?';
 29 $lang['update_mail']      = 'Permetre els usuaris actualitzar la seva adreça de correu electrònic?';
 30 $lang['update_pass']      = 'Permetre als usuaris actualitzar la seva clau? Es necessari SSL o TLS.';
 31 $lang['recursive_groups']   = 'Resoleu els grups imbricats als seus respectius membres (més lentament).';