[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/cy/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 $lang['account_suffix']   = 'Olddodiad eich cyfrif. Ee. <code>@my.domain.org</code>';
  4 $lang['base_dn']      = 'Sail eich DN. Eg. <code>DC=my,DC=domain,DC=org</code>';
  5 $lang['domain_controllers'] = 'Rhestr gwahanwyd gan goma o reolwyr Parth. Ee. <code>srv1.domain.org,srv2.domain.org</code>';
  6 $lang['admin_username']   = 'Defnyddiwr Active Directory breintiedig gyda mynediad i ddata pob defnyddiwr arall. Yn opsiynol, ond yn hanfodol ar gyfer gweithredoedd penodol fel anfon ebyst tanysgrifio.';
  7 $lang['admin_password']   = 'Cyfrinair y defnyddiwr uchod.';
  8 $lang['sso']        = 'A ddylai Mewngofnodi-Unigol gan Kerberos neu NTLM gael ei ddefnyddio?';
  9 $lang['sso_charset']    = 'Y set nod mae\'ch gweinydd gwe yn pasio defnyddair Kerberos neu NTLM ynddi. Gwag ar gyfer UTF-8 neu latin-1. Bydd angen estyniad iconv.';
 10 $lang['real_primarygroup'] = 'Os ydy\'r prif grŵp real yn cael ei hadfer yn hytrach na thybio "Defnyddwyr Parth" (arafach).';
 11 $lang['use_ssl']      = 'Defnyddio cysylltiad SSL? Os ydych chi\'n defnyddio hwn, peidiwch â galluogi TLS isod.';
 12 $lang['use_tls']      = 'Defnyddio cysylltiad TLS? Os ydych chi\'n defnyddio hwn, peidiwch â galluogi SSL uchod.';
 13 $lang['debug']       = 'Dangos allbwn dadfygio ychwanegol ar wallau?';
 14 $lang['expirywarn']     = 'Diwrnodau o flaen llaw i rybuddio defnyddwyr o ran cyfrinair yn dod i ben. 0 i analluogi.';
 15 $lang['additional']     = 'Rhestr a wahanwyd gan goma o briodoleddau AD ychwanegol i nôl o ddata defnyddiwr. Defnyddiwyd gan rai ategion.';