[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/hr/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Davor Turkalj <turki.bsc@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['account_suffix']    = 'Vaš sufiks korisničkog imena. Npr. <code>@my.domain.org</code>';
  9 $lang['base_dn']        = 'Vaš bazni DN. Npr. <code>DC=my,DC=domain,DC=org</code>';
 10 $lang['domain_controllers']  = 'Zarezom odvojena lista domenskih kontrolera. Npr. <code>srv1.domain.org,srv2.domain.org</code>';
 11 $lang['admin_username']    = 'Privilegirani korisnik Active Directory-a s pristupom svim korisničkim podacima. Opcionalno, ali potrebno za određene akcije kao što je slanje pretplatničkih poruka.';
 12 $lang['admin_password']    = 'Lozinka gore navedenoga korisnika.';
 13 $lang['sso']          = 'Da li će Single-Sign-On prijava biti korištena preko Kerberosa ili NTLM-a?';
 14 $lang['sso_charset']      = 'Znakovni set koji će se koristiti Kerberos ili NTLM pri slanju imena korisnika. Prazno za UTF-8 ili latin-1. Zahtjeva iconv ekstenziju.';
 15 $lang['real_primarygroup']   = 'Da li da se razluči stvarna primarna grupa umjesto pretpostavke da je to "Domain Users" (sporije !).';
 16 $lang['use_ssl']        = 'Koristi SSL vezu? Ako da, dolje ne koristi TLS!';
 17 $lang['use_tls']        = 'Koristi TLS vezu? Ako da, gore ne koristi SSL!';
 18 $lang['debug']         = 'Prikaži dodatni debug ispis u slučaju greške? ';
 19 $lang['expirywarn']      = 'Upozori korisnike o isteku lozinke ovoliko dana. 0 za onemogućavanje. ';
 20 $lang['additional']      = 'Zarezom odvojena lista dodatnih AD atributa koji se dohvaćaju iz korisničkih podataka. Koristi se u nekim dodatcima (plugin).';
 21 $lang['update_name']      = 'Omogućiti korisnicima da izmjene svoje ime u AD-u?';
 22 $lang['update_mail']      = 'Omogućiti korisnicima da izmjene svoju email adresu?';