[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/hu/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Fekete Ádám Zsolt <fadam@egbcsoport.hu>
  7  * @author Hamp Gábor <gabor.hamp@gmail.com>
  8  * @author Marton Sebok <sebokmarton@gmail.com>
  9  * @author Marina Vladi <deldadam@gmail.com>
 10  */
 11 $lang['account_suffix']    = 'Felhasználói azonosító végződése, pl. <code>@my.domain.org</code>.';
 12 $lang['base_dn']        = 'Bázis DN, pl. <code>DC=my,DC=domain,DC=org</code>.';
 13 $lang['domain_controllers']  = 'Tartománykezelők listája vesszővel elválasztva, pl. <code>srv1.domain.org,srv2.domain.org</code>.';
 14 $lang['admin_username']    = 'Privilegizált AD felhasználó, aki az összes feéhasználó adatait elérheti. Elhagyható, de bizonyos funkciókhoz, például a feliratkozási e-mailek kiküldéséhez szükséges.';
 15 $lang['admin_password']    = 'Ehhez tartozó jelszó.';
 16 $lang['sso']          = 'Kerberos egyszeri bejelentkezés vagy NTLM használata?';
 17 $lang['sso_charset']      = 'A webkiszolgáló karakterkészlete megfelel a Kerberos- és NTLM-felhasználóneveknek. Üres UTF-8 és Latin-1-hez. Szükséges az iconv bővítmény.';
 18 $lang['real_primarygroup']   = 'A valódi elsődleges csoport feloldása a "Tartományfelhasználók" csoport használata helyett? (lassabb)';
 19 $lang['use_ssl']        = 'SSL használata? Ha használjuk, tiltsuk le a TLS-t!';
 20 $lang['use_tls']        = 'TLS használata? Ha használjuk, tiltsuk le az SSL-t!';
 21 $lang['debug']         = 'További hibakeresési üzenetek megjelenítése hiba esetén';
 22 $lang['expirywarn']      = 'Felhasználók értesítése ennyi nappal a jelszavuk lejárata előtt. 0 a funkció kikapcsolásához.';
 23 $lang['additional']      = 'Vesszővel elválasztott lista a további AD attribútumok lekéréséhez. Néhány bővítmény használhatja.';
 24 $lang['update_name']      = 'Engedélyezed a felhasználóknak, hogy módosítsák az AD megjelenési nevüket?';
 25 $lang['update_mail']      = 'A felhasználók frissíthetik (megváltozatathatják) az emailcímüket?';
 26 $lang['update_pass']      = 'Engedélyezed a felhasználóknak a jelszavuk módosítását? Az SSL vagy TLS engedélyezése szükséges.';