[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/nl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Rene <wllywlnt@yahoo.com>
  7  * @author Dion Nicolaas <dion@nicolaas.net>
  8  * @author Hugo Smet <hugo.smet@scarlet.be>
  9  * @author Wesley de Weerd <wesleytiel@gmail.com>
 10  */
 11 $lang['domain']        = 'Inlog Domein';
 12 $lang['authpwdexpire']     = 'Je wachtwoord verloopt in %d dagen, je moet het binnenkort veranderen';
 13 $lang['passchangefail']    = 'Wijziging van het paswoord is mislukt. Wellicht beantwoord het paswoord niet aan de voorwaarden. ';
 14 $lang['userchangefail']    = 'Kan gebruiker attributen veranderen . Misschien heeft uw account geen rechten om wijzigingen aan te brengen?';
 15 $lang['connectfail']      = 'Connectie met Active Directory server mislukt.';