[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/nl/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Gerrit Uitslag <klapinklapin@gmail.com>
  7  * @author Remon <no@email.local>
  8  * @author Sjoerd <sjoerd@sjomar.eu>
  9  */
 10 $lang['account_suffix']    = 'Je account domeinnaam. Bijv <code>@mijn.domein.org</code>';
 11 $lang['base_dn']        = 'Je basis DN. Bijv. <code>DC=mijn,DC=domein,DC=org</code>';
 12 $lang['domain_controllers']  = 'Eeen kommagescheiden lijst van domeinservers. Bijv. <code>srv1.domein.org,srv2.domein.org</code>';
 13 $lang['admin_username']    = 'Een geprivilegeerde Active Directory gebruiker die bij alle gebruikersgegevens kan komen. Dit is optioneel maar kan nodig zijn voor bepaalde acties, zoals het versturen van abonnementsmailtjes.';
 14 $lang['admin_password']    = 'Het wachtwoord van bovenstaande gebruiker.';
 15 $lang['sso']          = 'Wordt voor Single-Sign-on Kerberos of NTLM gebruikt?';
 16 $lang['sso_charset']      = 'Het tekenset waarin je webserver de Kerberos of NTLM gebruikersnaam doorsturen. Leeglaten voor UTF-8 of latin-1. Vereist de iconv extensie.';
 17 $lang['real_primarygroup']   = 'Moet de echte primaire groep worden opgezocht in plaats van het aannemen van "Domeingebruikers" (langzamer)';
 18 $lang['use_ssl']        = 'SSL verbinding gebruiken? Zo ja, activeer dan niet de TLS optie hieronder.';
 19 $lang['use_tls']        = 'TLS verbinding gebruiken? Zo ja, activeer dan niet de SSL verbinding hierboven.';
 20 $lang['debug']         = 'Aanvullende debug informatie tonen bij fouten?';
 21 $lang['expirywarn']      = 'Waarschuwingstermijn voor vervallen wachtwoord. 0 om te deactiveren.';
 22 $lang['additional']      = 'Een kommagescheiden lijst van extra AD attributen van de gebruiker. Wordt gebruikt door sommige plugins.';
 23 $lang['update_name']      = 'Sta gebruikers toe om hun getoonde AD naam bij te werken';
 24 $lang['update_mail']      = 'Sta gebruikers toe hun email adres bij te werken';
 25 $lang['recursive_groups']   = 'Zoek voor de geneste groepen hun respectievelijke leden op (langzamer).';