[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/no/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Patrick <spill.p@hotmail.com>
  7  * @author Thomas Juberg <Thomas.Juberg@Gmail.com>
  8  * @author Danny Buckhof <daniel.raknes@hotmail.no>
  9  * @author Patrick Sletvold <patricksletvold@hotmail.com>
 10  * @author Arne Hanssen <arnehans@getmail.no>
 11  */
 12 $lang['domain']        = 'Loggpå-domene';
 13 $lang['authpwdexpire']     = 'Ditt passord går ut om %d dager, du bør endre det snarest.';
 14 $lang['passchangefail']    = 'Feil ved endring av passord. Det kan være at passordet ikke er i tråd med passordpolicyen ';
 15 $lang['userchangefail']    = 'Klarte ikke å endre brukerattributter. Kanskje gar ikke kontoen din rettigheter til å gjøre endringer?';
 16 $lang['connectfail']      = 'Feil ved kontakt med Active Directory serveren.';