[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/no/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Christopher Schive <chschive@frisurf.no>
  7  * @author Patrick <spill.p@hotmail.com>
  8  * @author Danny Buckhof <daniel.raknes@hotmail.no>
  9  * @author Patrick Sletvold <patricksletvold@hotmail.com>
 10  * @author Arne Hanssen <arnehans@getmail.no>
 11  */
 12 $lang['account_suffix']    = 'Ditt konto-suffiks F. Eks. <code>@my.domain.org</code>';
 13 $lang['base_dn']        = 'Din rot-DN. F.eks. <code>DC=my,DC=domain,DC=org</code>';
 14 $lang['domain_controllers']  = 'En kommaseparert liste over domenekontrollere. Eks. <code>srv1.domene.org,srv2.domene.org</code>';
 15 $lang['admin_username']    = 'En «Active Directory»-bruker med tilgang til alle andre brukeres data. Valgfritt, men nødvendig for visse handlinger f.eks. for utsendelse av e-poster til abonnenter.';
 16 $lang['admin_password']    = 'Passordet til brukeren over.';
 17 $lang['sso']          = 'Skal engangspålogging via Kerberos eller NTLM bli brukt?';
 18 $lang['sso_charset']      = 'Tegnsettet din web-server vil bruke for ditt Kerberos- eller NTLM-brukernavn. La stå tomt for UTF-8 eller ISO Latin-1. Avhengig av utvidelsen iconv.';
 19 $lang['real_primarygroup']   = 'Skal en finne den virkelige gruppen i stedet for å anta at dette er "domene-brukere" (tregere).';
 20 $lang['use_ssl']        = 'Bruk SSL tilknytning? Hvis denne brukes, ikke aktiver TLS nedenfor.';
 21 $lang['use_tls']        = 'Bruk TLS tilknytning? Hvis denne brukes, ikke aktiver SSL over.';
 22 $lang['debug']         = 'Ved feil, vise tilleggsinformasjon for feilsøking?';
 23 $lang['expirywarn']      = 'Antall dager på forhånd brukeren varsles om at passordet utgår. 0 for å deaktivere.';
 24 $lang['additional']      = 'En kommaseparert liste med AD-attributter som skal hentes fra brukerdata. Blir brukt av enkelte programtillegg.';
 25 $lang['update_name']      = 'Tillate at brukere endrer AD-visningsnavnet sitt?';
 26 $lang['update_mail']      = 'Tillate at brukere endrer e-postadressen sin?';