[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/pl/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Wojciech Lichota <wojciech@lichota.pl>
  7  * @author Aoi Karasu <aoikarasu@gmail.com>
  8  */
  9 $lang['domain']        = 'Domena logowania';
 10 $lang['authpwdexpire']     = 'Twoje hasło wygaśnie za %d dni. Należy je zmienić w krótkim czasie.';
 11 $lang['passchangefail']    = 'Nie udało się zmienić hasła. Możliwe, że zasady dotyczące haseł nie zostały spełnione.';
 12 $lang['userchangefail']    = 'Nie udało się zmienić atrybutów użytkownika. Możliwe, że twoje konto nie ma uprawnień do wprowadzania zmian.';
 13 $lang['connectfail']      = 'Nie można połączyć się z serwerem Active Directory.';