[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/pl/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Marek Adamski <fevbew@wp.pl>
  7  * @author Michał <kamykowsky@gmail.com>
  8  * @author pavulondit <pavloo@vp.pl>
  9  * @author Bartek S <sadupl@gmail.com>
 10  * @author Przemek <p_kudriawcew@o2.pl>
 11  * @author Wojciech Lichota <wojciech@lichota.pl>
 12  * @author Max <maxrb146@gmail.com>
 13  * @author Tomasz Bosak <bosak.tomasz@gmail.com>
 14  * @author Paweł Jan Czochański <czochanski@gmail.com>
 15  * @author Mati <mackosa@wp.pl>
 16  * @author Maciej Helt <geraldziu@gmail.com>
 17  * @author Kris Charatonik <krishary@gmail.com>
 18  */
 19 $lang['account_suffix']    = 'Przyrostek twojej nazwy konta np. <code>@my.domain.org</code>';
 20 $lang['base_dn']        = 'Twoje bazowe DN. Na przykład: <code>DC=my,DC=domain,DC=org</code>';
 21 $lang['domain_controllers']  = 'Podzielona przecinkami lista kontrolerów domen np. <code>srv1.domena.pl,srv2.domena.pl</code>';
 22 $lang['admin_username']    = 'Uprawniony użytkownik katalogu Active Directory z dostępem do danych wszystkich użytkowników.
 23 Opcjonalne, ale wymagane dla niektórych akcji np. wysyłania emailowych subskrypcji.';
 24 $lang['admin_password']    = 'Hasło dla powyższego użytkownika.';
 25 $lang['sso']          = 'Czy pojedyncze logowanie powinno korzystać z Kerberos czy NTML?';
 26 $lang['sso_charset']      = 'Kodowanie znaków wykorzystywane do przesyłania nazwy użytkownika dla Kerberos lub NTLM. Pozostaw puste dla UTF-8 lub latin-1. Wymaga rozszerzenia iconv.';
 27 $lang['real_primarygroup']   = 'Czy prawdziwa grupa podstawowa powinna zostać pobrana, zamiast przyjmowania domyślnej wartości "Domain Users" (wolniej).';
 28 $lang['use_ssl']        = 'Użyć połączenie SSL? Jeśli tak to nie aktywuj TLS poniżej.';
 29 $lang['use_tls']        = 'Użyć połączenie TLS? Jeśli tak to nie aktywuj SSL powyżej.';
 30 $lang['debug']         = 'Wyświetlać dodatkowe informacje do debugowania w przypadku błędów?';
 31 $lang['expirywarn']      = 'Dni poprzedzających powiadomienie użytkownika o wygasającym haśle. 0 aby wyłączyć.';
 32 $lang['additional']      = 'Oddzielona przecinkami lista dodatkowych atrybutów AD do pobrania z danych użytkownika. Używane przez niektóre wtyczki.';
 33 $lang['update_name']      = 'Zezwól użytkownikom na uaktualnianie nazwy wyświetlanej w AD?';
 34 $lang['update_mail']      = 'Zezwól użytkownikom na uaktualnianie ich adresu email?';
 35 $lang['update_pass']      = 'Zezwolić użytkownikom na aktualizację hasła? Wymaga SSL lub TLS powyżej.';
 36 $lang['recursive_groups']   = 'Rozpatrz grupy zagnieżdżone dla odpowiednich członków (wolniej).';