[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/sk/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['domain']        = 'Prihlasovacia doména';
  9 $lang['authpwdexpire']     = 'Platnosť hesla vyprší za %d dní, mali by ste ho zmeniť čo najskôr.';
 10 $lang['passchangefail']    = 'Nepodarilo sa zmeniť heslo. Možno neboli splnené podmienky';
 11 $lang['userchangefail']    = 'Nepodarilo sa zmeniť atribúty používateľa. Možno tvoj účet nemá oprávnenia na vykonanie týchto zmien?';
 12 $lang['connectfail']      = 'Nepodarilo sa pripojiť na Active Directory server.';