[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/sk/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['account_suffix']    = 'Prípona používateľského účtu. Napr. <code>@my.domain.org</code>';
  9 $lang['base_dn']        = 'Vaše base DN. Napr. <code>DC=my,DC=domain,DC=org</code>';
 10 $lang['domain_controllers']  = 'Zoznam doménových radičov oddelených čiarkou. Napr. <code>srv1.domain.org,srv2.domain.org</code>';
 11 $lang['admin_username']    = 'Privilegovaný používateľ Active Directory s prístupom ku všetkým dátam ostatných používateľov. Nepovinné nastavenie, ale potrebné pre určité akcie ako napríklad zasielanie mailov o zmenách.';
 12 $lang['admin_password']    = 'Heslo vyššie uvedeného používateľa.';
 13 $lang['sso']          = 'Použiť Single-Sign-On cez Kerberos alebo NTLM?';
 14 $lang['sso_charset']      = 'Znaková sada, v ktorej bude webserver prenášať meno Kerberos or NTLM používateľa. Prázne pole znamená UTF-8 alebo latin-1. Vyžaduje iconv rozšírenie.';
 15 $lang['real_primarygroup']   = 'Použiť skutočnú primárnu skupinu používateľa namiesto "Doménoví používatelia" (pomalšie).';
 16 $lang['use_ssl']        = 'Použiť SSL pripojenie? Ak áno, nepovoľte TLS nižšie.';
 17 $lang['use_tls']        = 'Použiť TLS pripojenie? Ak áno, nepovoľte SSL vyššie.';
 18 $lang['debug']         = 'Zobraziť dodatočné ladiace informácie pri chybe?';
 19 $lang['expirywarn']      = 'Počet dní pred uplynutím platnosti hesla, počas ktorých používateľ dostáva upozornenie. 0 deaktivuje túto voľbu.';
 20 $lang['additional']      = 'Zoznam dodatočných AD atribútov oddelených čiarkou získaných z údajov používateľa. Používané niektorými pluginmi.';
 21 $lang['update_name']      = 'Povoliť používateľom zmenu ich zobrazovaného mena v AD?';
 22 $lang['update_mail']      = 'Povoliť používateľom zmenu ich emailovej adresy?';