[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/sr/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['domain']        = 'Домен пријаве';
  9 $lang['authpwdexpire']     = 'Ваша лозинка ће истећи за %d дан(а), требало би да је промените ускоро.';
 10 $lang['passchangefail']    = 'Нисам успео да променим лозинку. Можда нису испоштована правила за промену лозинке.';
 11 $lang['userchangefail']    = 'Нисам успео да променим корисничке особине. Можда ваш налог нема довољно овлашћења за прављење измена?';
 12 $lang['connectfail']      = 'Нисам успео да се повежем на Active Directory сервер.';