[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/sr/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Milan Oparnica <milan.opa@gmail.com>
  7  * @author Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>
  8  */
  9 $lang['account_suffix']    = 'Суфикс на вашем налогу. Нпр.: <code>@moj.domen.rs</code>';
 10 $lang['base_dn']        = 'Ваше основно име домена. Нпр.: <code>DC=moj,DC=domen,DC=org</code>';
 11 $lang['domain_controllers']  = 'Списак доменских контролера, одвојених зарезима. Нпр.: <code>srv1.domen.org,srv2.domen.org</code>';
 12 $lang['admin_username']    = 'Повлашћени Active Directory корисник са приступом подацима свих корисника. Изборно али је потребно за одређене радње као што је слање мејлова о претплаћивању.';
 13 $lang['admin_password']    = 'Лозинка за корисника изнад.';
 14 $lang['sso']          = 'Да ли треба да се користи Single-Sign-On преко Кербероса или NTLM-а?';
 15 $lang['sso_charset']      = 'Znakovni kod u kom će vaš webserver proslediti Kerberos ili NTLM serveru vaše ime. Ostavite prazno za UTF-8 ili latin-1. Zahteva iconv ekstenziju.';
 16 $lang['real_primarygroup']   = 'Da li treba razrešiti pravu primarnu grupu ili pretpostaviti grupu "Domain Users" (sporije)';
 17 $lang['use_ssl']        = 'Користити SSL везу? Ако се користи, не омогућујте TLS испод.';
 18 $lang['use_tls']        = 'Користити TLS везу? Ако се користи, не омогућујте SSL испод.';
 19 $lang['debug']         = 'Приказати додатан излаз за поправљање грешака код настанка грешака?';
 20 $lang['expirywarn']      = 'Дана унапред за које треба упозорити корисника на истицање лозинке. 0 за искључивање.';
 21 $lang['additional']      = 'Spisak dodatni AD atributa, razdvojen zarezima, koje treba preuzeti iz korisničkih podataka. Koristi se u nekim dodacima (plugin).';
 22 $lang['update_name']      = 'Дозволити корисницима да ажурирају њихово AD приказно име?';
 23 $lang['update_mail']      = 'Дозволити корисницима да ажурирају њихове мејл адрсе?';
 24 $lang['recursive_groups']   = 'Razrešenje ugnježdenih grupa do nivoa pripadajućih članova (sporije)';