[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/sv/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Gorm <gorm.chandler@gmail.com>
  7  * @author Patrik K Lundberg <patrik.kotiranta.lundberg@gmail.com>
  8  * @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
  9  * @author Smorkster Andersson <smorkster@gmail.com>
 10  */
 11 $lang['account_suffix']    = 'Ditt konto suffix. T.ex. <code>min.domän.org</code>';
 12 $lang['base_dn']        = 'Din bas-DN. T ex <code>DC=min,DC=domän,DC=org</code>';
 13 $lang['domain_controllers']  = 'En kommaseparerad lista av Domain controllers. T ex <code>srv1.domain.org,srv2.domain.org</code>';
 14 $lang['admin_username']    = 'Anpassad';
 15 $lang['admin_password']    = 'Lösenord för användare ovan.';
 16 $lang['sso']          = 'Ska Single-Sign-On via Kerberos eller NTLM användas?';
 17 $lang['sso_charset']      = 'Alla namespaces';
 18 $lang['real_primarygroup']   = 'Alla tider';
 19 $lang['use_ssl']        = 'Använda SSL anslutning? Om använd, möjliggör inte TLS nedan.';
 20 $lang['use_tls']        = 'Använda TLS anslutning? Om använd, möjliggör inte SSL ovan.';
 21 $lang['debug']         = 'Visa utökad avlusningsinformation för fel?';
 22 $lang['expirywarn']      = 'Antakl dagar i förväg att varna användare om utgående lösenord. 0 för att inaktivera.';
 23 $lang['additional']      = 'En komma-separerad lista på extra AT-attibut att hämta från användardata. Används av vissa plugin.';
 24 $lang['update_name']      = 'Tillåt användare att uppdatera deras AD-visningsnamn?';
 25 $lang['update_mail']      = 'Tillåt användare att uppdatera deras e-postadresser?';
 26 $lang['update_pass']      = 'Tillåt användare att uppdatera sitt lösenord? SSL eller TLS krävs.';
 27 $lang['recursive_groups']   = 'Senaste veckan';