[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/bg/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['server']        = 'Вашият LDAP сървър. Име на хоста (<code>localhost</code>) или целият URL адрес (<code>ldap://сървър.tld:389</code>)';
  9 $lang['port']         = 'Порт на LDAP сървъра, ако не сте въвели целия URL адрес по-горе';
 10 $lang['usertree']       = 'Къде да се търси за потребителски акаунти. Например <code>ou=People, dc=server, dc=tld</code>';
 11 $lang['grouptree']       = 'Къде да се търси за потребителски групи. Например <code>ou=Group, dc=server, dc=tld</code>';
 12 $lang['userfilter']      = 'LDAP филтър за търсене на потребителски акаунти. Например <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 13 $lang['groupfilter']      = 'LDAP филтър за търсене на потребителски групи. Например <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 14 $lang['version']        = 'Коя версия на протокола да се ползва? Вероятно ще се наложи да зададете <code>3</code>';
 15 $lang['starttls']       = 'Ползване на TLS свързаност?';
 16 $lang['referrals']       = 'Да бъдат ли следвани препратките (препращанията)?';
 17 $lang['bindpw']        = 'Парола за горния потребител';
 18 $lang['userscope']       = 'Ограничаване на обхвата за търсене на потребители';
 19 $lang['groupscope']      = 'Ограничаване на обхвата за търсене на потребителски групи';
 20 $lang['debug']         = 'Показване на допълнителна debug информация при грешка';