[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/cs/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Petr Kajzar <petr.kajzar@lf1.cuni.cz>
  7  * @author mkucera66 <mkucera66@seznam.cz>
  8  * @author Jaroslav Lichtblau <jlichtblau@seznam.cz>
  9  * @author Martin Růžička <martinr@post.cz>
 10  */
 11 $lang['server']        = 'Váš server LDAP. Buď jméno hosta (<code>localhost</code>) nebo plně kvalifikovaný popis URL (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
 12 $lang['port']         = 'Port serveru LDAP. Pokud není, bude využito URL výše';
 13 $lang['usertree']       = 'Kde najít uživatelské účty, tj. <code>ou=Lide, dc=server, dc=tld</code>';
 14 $lang['grouptree']       = 'Kde najít uživatelské skupiny, tj. <code>ou=Skupina, dc=server, dc=tld</code>';
 15 $lang['userfilter']      = 'Filtr LDAPu pro vyhledávání uživatelských účtů, tj. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 16 $lang['groupfilter']      = 'Filtr LDAPu pro vyhledávání uživatelských skupin, tj. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 17 $lang['version']        = 'Verze použitého protokolu. Můžete potřebovat jej nastavit na <code>3</code>';
 18 $lang['starttls']       = 'Využít spojení TLS?';
 19 $lang['referrals']       = 'Přeposílat odkazy?';
 20 $lang['deref']         = 'Jak rozlišovat aliasy?';
 21 $lang['binddn']        = 'Doménový název DN volitelně připojeného uživatele, pokus anonymní připojení není vyhovující, tj. <code>cn=admin, dc=muj, dc=domov</code>';
 22 $lang['bindpw']        = 'Heslo uživatele výše';
 23 $lang['attributes']      = 'Atributy k načtení pomocí vyhledávání LDAP.';
 24 $lang['userscope']       = 'Omezení rozsahu vyhledávání uživatele';
 25 $lang['groupscope']      = 'Omezení rozsahu vyhledávání skupiny';
 26 $lang['userkey']        = 'Atribut označující uživatelské jméno; musí být konzistetní s uživatelským filtrem.';
 27 $lang['groupkey']       = 'Atribut členství uživatele ve skupinách (namísto standardních AD skupin), tj. skupina z oddělení nebo telefonní číslo';
 28 $lang['modPass']        = 'Může být LDAP heslo změněno přes dokuwiki?';
 29 $lang['debug']         = 'Zobrazit dodatečné debugovací informace';
 30 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 31 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 32 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 33 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 34 $lang['referrals_o_-1']    = 'použít výchozí';
 35 $lang['referrals_o_0']     = 'nenásledovat odkazy';
 36 $lang['referrals_o_1']     = 'následovat odkazy';