[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/cy/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 $lang['server']   = 'Eich gweinydd LDAP. Naill ai enw\'r gweinydd (<code>localhost</code>) neu\'r URL llawn (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
  3 $lang['port']    = 'Porth gweinydd LDAP os nac oes URL llawn wedi\'i gyflwyno uchod';
  4 $lang['usertree']  = 'Ble i ddarganfod cyfrifon defnyddwyr. Ee. <code>ou=People, dc=server, dc=tld</code>';
  5 $lang['grouptree']  = 'Ble i ddarganfod y grwpiau defnyddiwr. Eg. <code>ou=Group, dc=server, dc=tld</code>';
  6 $lang['userfilter'] = 'Hidlydd LDAP i ddarganfod cyfrifon defnyddwyr. Eg. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
  7 $lang['groupfilter'] = 'Hidlydd LDAP i chwilio am grwpiau. Eg. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
  8 $lang['version']   = 'Y fersiwn protocol i\'w ddefnyddio. Efallai bydd angen gosod hwn i <code>3</code>';
  9 $lang['starttls']  = 'Defnyddio cysylltiadau TLS?';
 10 $lang['referrals']  = 'Dilyn cyfeiriadau (referrals)?';
 11 $lang['deref']    = 'Sut i ddadgyfeirio alias?'; //alias - enw arall?
 12 $lang['binddn']   = 'DN rhwymiad defnyddiwr opsiynol os ydy rhwymiad anhysbys yn annigonol. Ee. <code>cn=admin, dc=my, dc=home</code>';
 13 $lang['bindpw']   = 'Cyfrinair y defnyddiwr uchod';
 14 $lang['userscope']  = 'Cyfyngu sgôp chwiliadau ar gyfer chwiliad defnyddwyr';
 15 $lang['groupscope'] = 'Cyfyngu sgôp chwiliadau ar gyfer chwiliad grwpiau';
 16 $lang['userkey']   = 'Priodoledd yn denodi\'r defnyddair; rhaid iddo fod yn gyson i \'r hidlydd defnyddwyr.';
 17 $lang['groupkey']  = 'Aelodaeth grŵp o unrhyw briodoledd defnyddiwr (yn hytrach na grwpiau AD safonol) e.e. grŵp o adran neu rif ffôn';
 18 $lang['modPass']   = 'Gall cyfrinair LDAP gael ei newid gan DokuWiki?';
 19 $lang['debug']    = 'Dangos gwybodaeth dadfygio ychwanegol gyda gwallau';
 20 
 21 
 22 $lang['deref_o_0']  = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 23 $lang['deref_o_1']  = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 24 $lang['deref_o_2']  = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 25 $lang['deref_o_3']  = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 26 
 27 $lang['referrals_o_-1'] = 'defnyddio\'r diofyn';
 28 $lang['referrals_o_0'] = 'peidio dilyn cyfeiriadau';
 29 $lang['referrals_o_1'] = 'dilyn cyfeiriadau';