[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/da/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Jacob Palm <jacobpalmdk@icloud.com>
  7  * @author Jon Theil Nielsen <jontheil@gmail.com>
  8  * @author Jens Hyllegaard <jens.hyllegaard@gmail.com>
  9  * @author soer9648 <soer9648@eucl.dk>
 10  */
 11 $lang['server']        = 'Din LDAP server. Enten værtsnavn (<code>localhost</code>) eller fuld kvalificeret URL (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
 12 $lang['port']         = 'LDAP server port, hvis der ikke er angivet en komplet URL ovenfor.';
 13 $lang['usertree']       = 'Sti til brugerkonti. F.eks. <code>ou=Personer, dc=server, dc=tld</code>';
 14 $lang['grouptree']       = 'Sti til brugergrupper. F.eks. <code>ou=Grupper, dc=server, dc=tld</code>';
 15 $lang['userfilter']      = 'LDAP filter der benyttes til at søge efter brugerkonti. F.eks. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 16 $lang['groupfilter']      = 'LDAP filter tder benyttes til at søge efter grupper. F.eks. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 17 $lang['version']        = 'Protokol-version der skal benyttes. Det er muligvis nødvendigt at sætte denne til <code>3</code>';
 18 $lang['starttls']       = 'Benyt TLS forbindelser?';
 19 $lang['referrals']       = 'Tillad henvisninger?';
 20 $lang['deref']         = 'Hvordan skal opslag renses for henvisninger?';
 21 $lang['binddn']        = 'DN af en valgfri bindings-bruger, hvis ikke anonym binding er tilstrækkeligt. Fx <code>cn=admin,dc=my,dc=home</code>';
 22 $lang['bindpw']        = 'Adgangskode til ovenstående bruger';
 23 $lang['attributes']      = 'Attributter der skal hentes med LDAP søgning.';
 24 $lang['userscope']       = 'Begræns søgekriterier for brugersøgning';
 25 $lang['groupscope']      = 'Begræns søgekriterier for gruppesøgning';
 26 $lang['userkey']        = 'Attribut der betegner brugernavnet; skal være i overensstemmelse med brugerfilteret.';
 27 $lang['groupkey']       = 'Gruppemedlemskab fra hvilken som helst brugerattribut (i stedet for standard AD-grupper), fx gruppe fra afdeling eller telefonnummer';
 28 $lang['modPass']        = 'Kan LDAP adgangskoden skiftes via DokuWiki?';
 29 $lang['debug']         = 'Vis yderligere debug output ved fejl';
 30 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 31 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 32 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 33 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 34 $lang['referrals_o_-1']    = 'brug standardindstilling';
 35 $lang['referrals_o_0']     = 'følg ikke henvisninger';
 36 $lang['referrals_o_1']     = 'følg henvisninger';