[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/hr/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Davor Turkalj <turki.bsc@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['server']        = 'Vaš LDAP server. Upišite ili naziv računala (<code>localhost</code>) ili puni URL (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
  9 $lang['port']         = 'LDAP server port, ako gore nije specificiran puni URL.';
 10 $lang['usertree']       = 'Gdje da nađem korisničke prijave. Npr. <code>ou=People, dc=server, dc=tld</code>';
 11 $lang['grouptree']       = 'Gdje da nađem korisničke grupe. Npr. <code>ou=Group, dc=server, dc=tld</code>';
 12 $lang['userfilter']      = 'LDAP filter za pretragu korisničkih prijava. Npr. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 13 $lang['groupfilter']      = 'LDAP filter za pretragu grupa. Npr. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 14 $lang['version']        = 'Protokol koji se koristi. Možda će te trebati postaviti na <code>3</code>';
 15 $lang['starttls']       = 'Korisni TLS vezu?';
 16 $lang['referrals']       = 'Da li da slijedim uputnice?';
 17 $lang['deref']         = 'Kako da razlikujem aliase?';
 18 $lang['binddn']        = 'DN opcionalnog korisnika ako anonimni korisnik nije dovoljan. Npr. <code>cn=admin, dc=my, dc=home</code>';
 19 $lang['bindpw']        = 'Lozinka gore navedenog korisnika';
 20 $lang['userscope']       = 'Ograniči područje za pretragu korisnika';
 21 $lang['groupscope']      = 'Ograniči područje za pretragu grupa';
 22 $lang['userkey']        = 'Atribut označava ime; mora biti u skladu s korisničkim filterom.';
 23 $lang['groupkey']       = 'Članstvo grupa iz svih atributa korisnika (umjesto standardnih AD grupa) npr. grupa iz odjela ili telefonskog broja';
 24 $lang['modPass']        = 'Da li LDAP lozinka može biti izmijenjena kroz dokuwiki?';
 25 $lang['debug']         = 'Prikaži dodatne informacije u slučaju greške';
 26 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 27 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 28 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 29 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 30 $lang['referrals_o_-1']    = 'koristi podrazumijevano';
 31 $lang['referrals_o_0']     = 'ne slijedi preporuke';
 32 $lang['referrals_o_1']     = 'slijedi preporuke';