[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/hu/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  * 
  6  * @author Marton Sebok <sebokmarton@gmail.com>
  7  * @author Marina Vladi <deldadam@gmail.com>
  8  */
  9 $lang['server']        = 'LDAP-szerver. Kiszolgálónév (<code>localhost</code>) vagy teljes URL-cím (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
 10 $lang['port']         = 'LDAP-kiszolgáló portja, ha URL-cím nem lett megadva';
 11 $lang['usertree']       = 'Hol találom a felhasználókat? Pl. <code>ou=People, dc=server, dc=tld</code>';
 12 $lang['grouptree']       = 'Hol találom a csoportokat? Pl. <code>ou=Group, dc=server, dc=tld</code>';
 13 $lang['userfilter']      = 'LDAP szűrő a felhasználók kereséséhez, pl. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 14 $lang['groupfilter']      = 'LDAP szűrő a csoportok kereséséhez, pl. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 15 $lang['version']        = 'A használt protokollverzió. Valószínűleg a <code>3</code> megfelelő';
 16 $lang['starttls']       = 'TLS használata?';
 17 $lang['referrals']       = 'Hivatkozások követése?';
 18 $lang['deref']         = 'Hogyan fejtsük vissza az aliasokat?';
 19 $lang['binddn']        = 'Egy hozzáféréshez használt felhasználó DN-je, ha nincs névtelen hozzáférés. Pl. <code>cn=admin, dc=my, dc=home</code>';
 20 $lang['bindpw']        = 'Ehhez tartozó jelszó.';
 21 $lang['userscope']       = 'A keresési tartomány korlátozása erre a felhasználókra való keresésnél';
 22 $lang['groupscope']      = 'A keresési tartomány korlátozása erre a csoportokra való keresésnél';
 23 $lang['userkey']        = 'A felhasználónevet leíró attribútum; konzisztensnek kell lennie a felhasználói szűrővel (userfilter).';
 24 $lang['groupkey']       = 'Csoport meghatározása a következő attribútumból (az alapértelmezett AD csoporttagság helyett), pl. a szervezeti egység vagy a telefonszám';
 25 $lang['modPass']        = 'Az LDAP jelszó megváltoztatható a DokuWiki-n keresztül?';
 26 $lang['debug']         = 'Továbi hibakeresési információk megjelenítése hiba esetén';
 27 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 28 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 29 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 30 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 31 $lang['referrals_o_-1']    = 'alapértelmezett érték használata';
 32 $lang['referrals_o_0']     = 'ne kövesse az átirányításokat (referral)';
 33 $lang['referrals_o_1']     = 'kövesse az átirányításokat (referral)';