[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/nl/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author PBU <pbu@xs4all.nl>
  7  * @author Gerrit Uitslag <klapinklapin@gmail.com>
  8  * @author Remon <no@email.local>
  9  * @author Johan Wijnker <johan@wijnker.eu>
 10  */
 11 $lang['server']        = 'Je LDAP server. Of de servernaam (<code>localhost</code>) of de volledige URL (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
 12 $lang['port']         = 'LDAP server poort als bij de entry hierboven geen volledige URL is opgegeven';
 13 $lang['usertree']       = 'Locatie van de gebruikersaccounts. Bijv. <code>ou=Personen,dc=server,dc=tld</code>';
 14 $lang['grouptree']       = 'Locatie van de gebruikersgroepen. Bijv. <code>ou=Group,dc=server,dc=tld</code>';
 15 $lang['userfilter']      = 'LDAP gebruikersfilter. Bijv. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 16 $lang['groupfilter']      = 'LDAP groepsfilter. Bijv. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 17 $lang['version']        = 'Te gebruiken protocolversie. Mogelijk dat dit ingesteld moet worden op <code>3</code>';
 18 $lang['starttls']       = 'Gebruik maken van TLS verbindingen?';
 19 $lang['referrals']       = 'Moeten verwijzingen worden gevolgd?';
 20 $lang['deref']         = 'Hoe moeten de verwijzing van aliases worden bepaald?';
 21 $lang['binddn']        = 'DN van een optionele bind gebruiker als anonieme bind niet genoeg is. Bijv. <code>cn=beheer, dc=mijn, dc=thuis</code>';
 22 $lang['bindpw']        = 'Wachtwoord van bovenstaande gebruiker';
 23 $lang['attributes']      = 'Welke onderdelen moeten in LDAP gezocht worden';
 24 $lang['userscope']       = 'Beperken scope van zoekfuncties voor gebruikers';
 25 $lang['groupscope']      = 'Beperken scope van zoekfuncties voor groepen';
 26 $lang['userkey']        = 'Attribuut aanduiding van de gebruikersnaam; moet consistent zijn met userfilter.';
 27 $lang['groupkey']       = 'Groepslidmaatschap van enig gebruikersattribuut (in plaats van standaard AD groepen), bijv. groep van afdeling of telefoonnummer';
 28 $lang['modPass']        = 'Kan het LDAP wachtwoord worden gewijzigd met DokuWiki?';
 29 $lang['debug']         = 'Tonen van aanvullende debuginformatie bij fouten';
 30 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 31 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 32 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 33 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 34 $lang['referrals_o_-1']    = 'gebruik standaard';
 35 $lang['referrals_o_0']     = 'volg verwijzing niet';
 36 $lang['referrals_o_1']     = 'volg verwijzing';