[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/no/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Christopher Schive <chschive@frisurf.no>
  7  * @author Patrick <spill.p@hotmail.com>
  8  * @author Arne Hanssen <arne.hanssen@getmail.no>
  9  */
 10 $lang['server']        = 'Din LDAP-server. Enten vertsnavnet (<code>localhost</code>) eller hele URL (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
 11 $lang['port']         = 'LDAP serverport dersom ingen full URL var gitt over.';
 12 $lang['usertree']       = 'Hvor en kan finne brukerkontoer. F.eks. Eg. <code>ou=People, dc=server, dc=tld</code>';
 13 $lang['grouptree']       = 'Hvor en kan finne brukergrupper. F.eks. <code>ou=Group, dc=server, dc=tld</code>';
 14 $lang['userfilter']      = 'LDAP-filter for å søke etter brukerkontoer. F.eks. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 15 $lang['groupfilter']      = 'LDAP-filter for å søke etter grupper. F.eks.. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 16 $lang['version']        = 'Protokollversjonen som skal brukes. Mulig du må sette denne til <code>3</code>';
 17 $lang['starttls']       = 'Bruke TLS-forbindelser?';
 18 $lang['referrals']       = 'Skal pekere som henviser til noe følges?';
 19 $lang['deref']         = 'Hvordan finne hva aliaser refererer til?';
 20 $lang['binddn']        = 'DN (Distinguished Name) til en valgfri bind-bruker, angis dersom annonym bind ikke er tilstrekkelig. f.eks.. <code>cn=admin, dc=my, dc=home</code>';
 21 $lang['bindpw']        = 'Passord til brukeren over';
 22 $lang['userscope']       = 'Begrens søk til brukere';
 23 $lang['groupscope']      = 'Begrens søk til grupper';
 24 $lang['userkey']        = 'Attributt som angir brukernavn; må være konsistent for brukerfiltrering.';
 25 $lang['groupkey']       = 'Gruppemedlemskap fra brukerattributt (i stedet for standard AD-grupper) f.eks gruppe fra avdeling, eller telefonnummer';
 26 $lang['modPass']        = 'Kan LDAP-passordet endres via DokuWiki?';
 27 $lang['debug']         = 'Ved feil, vis tilleggsinformasjon for feilsøking';
 28 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 29 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 30 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 31 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 32 $lang['referrals_o_-1']    = 'bruk standard';
 33 $lang['referrals_o_0']     = 'ikke følg referanser';
 34 $lang['referrals_o_1']     = 'følg referanser';