[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/pl/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Marek Adamski <fevbew@wp.pl>
  7  * @author Wojciech Lichota <wojciech@lichota.pl>
  8  * @author Paweł Jan Czochański <czochanski@gmail.com>
  9  * @author Maciej Helt <geraldziu@gmail.com>
 10  */
 11 $lang['server']        = 'Twój serwer LDAP. Podaj nazwę hosta (<code>localhost</code>) albo pełen adres URL (<code>ldap://server.tld:389</code>).';
 12 $lang['port']         = 'Port serwera LDAP jeżeli nie podano pełnego adresu URL wyżej.';
 13 $lang['usertree']       = 'Gdzie szukać kont użytkownika? np. <code>ou=People, dc=server, dc=tld</code>';
 14 $lang['grouptree']       = 'Gdzie szukać grup użytkowników? np. <code>ou=Group, dc=server, dc=tld</code>';
 15 $lang['userfilter']      = 'Filtr LDAP wykorzystany przy szukaniu kont użytkowników np. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 16 $lang['groupfilter']      = 'Filtr LDAP wykorzystany przy szukaniu grup użytkowników np. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 17 $lang['version']        = 'Wykorzystywana wersja protokołu. Być może konieczne jest ustawienie tego na <code>3</code>.';
 18 $lang['starttls']       = 'Użyć połączeń TLS?';
 19 $lang['referrals']       = 'Czy należy podążać za przekierowaniami?';
 20 $lang['deref']         = 'Jak rozwiązywać aliasy?';
 21 $lang['binddn']        = 'DN opcjonalnego użytkownika powiązanego, jeśli powiązanie anonimowe nie jest wystarczające, np. <code>cn=admin, dc=my, dc=home</code>';
 22 $lang['bindpw']        = 'Hasło powyższego użytkownika';
 23 $lang['attributes']      = 'Atrybuty do pobrania za pomocą wyszukiwania LDAP.';
 24 $lang['userscope']       = 'Ogranicz zakres wyszukiwania do wyszukiwania użytkowników';
 25 $lang['groupscope']      = 'Ogranicz zakres wyszukiwania do wyszukiwania grup użytkowników';
 26 $lang['userkey']        = 'Atrybut opisujący nazwę użytkownika; musi być zgodny z filtrem użytkownika.';
 27 $lang['groupkey']       = 'Przynależność do grupy z dowolnego atrybutu użytkownika (zamiast standardowych grup AD), np. grupa z działu lub numer telefonu';
 28 $lang['modPass']        = 'Czy hasło LDAP można zmienić za pomocą dokuwiki?';
 29 $lang['debug']         = 'Przy błędach wyświetl dodatkowe informacje debugujące.';
 30 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 31 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 32 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 33 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 34 $lang['referrals_o_-1']    = 'użyj domyślnej wartości';
 35 $lang['referrals_o_0']     = 'nie podążaj za przekierowaniami';
 36 $lang['referrals_o_1']     = 'podążaj za przekierowaniami';