[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/sk/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Tibor Repček <tiborepcek@gmail.com>
  7  * @author Martin Michalek <michalek.dev@gmail.com>
  8  */
  9 $lang['server']        = 'LDAP server. Adresa (<code>localhost</code>) alebo úplné URL (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
 10 $lang['port']         = 'Port LDAP servera, ak nebolo vyššie zadané úplné URL';
 11 $lang['usertree']       = 'Umiestnenie účtov používateľov. Napr. <code>ou=People, dc=server, dc=tld</code>';
 12 $lang['grouptree']       = 'Umiestnenie skupín používateľov. Napr. <code>ou=Group, dc=server, dc=tld</code>';
 13 $lang['userfilter']      = 'LDAP filter pre vyhľadávanie používateľských účtov. Napr. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 14 $lang['groupfilter']      = 'LDAP filter pre vyhľadávanie skupín. Napr. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 15 $lang['version']        = 'Použitá verzia protokolu. Možno bude potrebné nastaviť na hodnotu <code>3</code>';
 16 $lang['starttls']       = 'Použiť TLS pripojenie?';
 17 $lang['referrals']       = 'Majú byť nasledované odkazy na používateľov (referrals)?';
 18 $lang['deref']         = 'Ako previesť aliasy?';
 19 $lang['binddn']        = 'DN prípadného priradenia používateľa, ak anonymné priradenie nie je dostatočné. Napr. <code>cn=admin, dc=my, dc=home</code>';
 20 $lang['bindpw']        = 'Heslo vyššie uvedeného používateľa';
 21 $lang['userscope']       = 'Obmedzenie oblasti pri vyhľadávaní používateľa';
 22 $lang['groupscope']      = 'Obmedzenie oblasti pri vyhľadávaní skupiny';
 23 $lang['userkey']        = 'Atribút označujúci meno používateľa, musí byt konzistentný s používateľským filtrom.';
 24 $lang['groupkey']       = 'Príslušnost k skupine určená z daného atribútu používateľa (namiesto štandardnej AD skupiny) napr. skupiny podľa oddelenia alebo telefónneho čísla';
 25 $lang['modPass']        = 'Môže byť LDAP heslo zmenené prostredníctvom dokuwiki?';
 26 $lang['debug']         = 'Zobraziť dodatočné ladiace informácie pri chybe';
 27 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 28 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 29 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 30 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 31 $lang['referrals_o_-1']    = 'použiť prednastavené';
 32 $lang['referrals_o_0']     = 'nesleduj odkazovače';
 33 $lang['referrals_o_1']     = 'sleduj odkazovače';